Visoki standardi, ki jih polagate v kakovost naših izdelkov in storitev, narekujejo, kako ravnamo z vašimi podatki.Naš cilj je ustvariti in vzdrževati bazo za zaupanja polna poslovna razmerja z našimi obstoječimi in morebitnimi strankami.Zaupnost in integriteta vaših osebnih podatkov sta naša primarna skrb.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Germany (“DCS”) stranki zagotavlja storitve Audi e-tron Charging Service in je odgovoren kot upravljavec osebnih podatkov za dejavnosti, povezane z obdelavo podatkov.

Katere podatke o vas obdelujemo, kaj je namen in kako so podatki shranjeni?

Osebni podatki, zbrani v zvezi z sklenitvijo pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service oziroma pri zagotavljanju storitev Audi e-tron Charging Service, se obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe, z namenom, da se stranki omogoči uporaba storitev Audi e-tron Charging Service (npr. polnjenje na polnilni postaji), in z namenom zaračunavanja Audi e-tron Charging Service stranki (6(1)(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov „GDPR“).

Sklepanje pogodb

V zvezi s sklenitvijo pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:

  • kontaktni podatki (npr. priimek, ime, naslov, elektronski naslov)
  • podatki o računu (npr. prijavni račun za storitve Audi e-tron Charging Service, podrobnosti o plačilu)
  • podatki o vozilu (VIN)

Pogodbeni podatki se samodejno izbrišejo po izteku pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service; finančne transakcije se po 10 letih izbrišejo v skladu z zakonskimi določbami.

Zagotavljanje storitev

Za namen zagotavljanja storitev Audi e-tron Charging Service s strani DCS se obdelujejo naslednji (morda osebni) podatki (6(1) (b) člen Uredbe):

  • individualna identifikacijska številka, ki je dodeljena Audi e-tron Charging Service kartici za storitve polnjenja, oziroma podatki o instrumentu za preverjanje pristnosti, ki ga stranka uporabi na polnilni postaji.
  • evidence o podrobnostih plačil v zvezi s polnitvami, ki jih opravi stranka.
  • lokacija polnilne postaje, kjer potekajo polnitve, in lokacija kupca prek prikazovanja zemljevida za lažjo orientacijo in zagotavljanje pravilnih naslovov (le v primeru možnosti izbire storitve e-poti (angl. e-route) in v primeru, da je stranka aktivirala funkcijo GPS in soglašala z uporabo podatkov o lokaciji v aplikaciji myAudi, ki jo zagotavlja Audi AG).
  • Vsi preostali podatki, zbrani med postopkom zaračunavanja.

Če stranka uporablja aplikacijo myAudi, ki jo nudi Audi AG, se podatki o strankah prenesejo iz Audi AG v DCS ali obratno prek aplikacije myAudi v primeru, če je storitve Audi e-tron Charging Service treba koristiti preko aplikacije myAudi.

DCS vam ne more zagotoviti teh storitev, če ti podatki ne bodo zagotovljeni in obdelani. Obdelani osebni podatki se samodejno izbrišejo po 90 dneh, razen če so potrebni za zagotovitev določene storitve.

Posredovanje podatkov o vozilu stranke je potrebno za pravilno obdelavo zaračunavanja postopkov polnjenja z našim ponudnikom storitev. VIN je zahtevan za opredelitev ustreznih pogodbenih razmerij.

Kot del izpolnitve pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service angažiramo pogodbene ponudnike storitev, ki obdelujejo osebne podatke izključno po naših navodilih in v skladu z našimi navodili.

Zagotavljanje kakovosti izdelkov, raziskave in razvoj novih izdelkov

Poleg zgolj zagotavljanja storitev polnjenja Audi e-tron Charging Service, se zbrani podatki obdelujejo tudi z namenom zagotavljanja kakovosti storitev Audi e-tron Charging Service, ki jih ponuja DCS, ter za razvoj storitev, povezanih z DCS. Navedene dejavnosti obdelovanja podatkov služijo legitimnim interesom DCS, da izpolnjuje visoke standarde, ki jih postavljajo naši kupci za obstoječe storitve, in da je sposoben zadovoljiti prihodnje želje naših strank z razvojem novih storitev (6(1)(f) člen Uredbe). Z namenom zaščite „zasebnosti“ naših strank so podatki, skladno s tem razdelkom, obdelani le na način, ki ne omogoča neposredne povezave z identiteto stranke. Nadalje, kontaktni podatki se uporabljajo za pošiljanje neposrednega oglaševanja za naše lastne, podobne storitve in produkte DCS (člen 6 (1)(f) GDPR). Stranko bomo kontaktirali preko e-pošte ali aplikacije. Stranka lahko v poljubnem trenutku nasprotuje uporabi osebnih podatkov v namene oglaševanja, s pomočjo spodaj navedenih možnosti kontaktiranja.

Komunikacija za namen oglaševanja in tržne raziskave na podlagi soglasja

Če ste podali ločeno soglasje za nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov, se lahko vaši osebni podatki uporabljajo v obsegu, opisanem v izjavi o privolitvi, npr. za tržne namene in/ali tržne raziskave, in so, kjer je to dovoljeno, razkriti tretjim osebam (6(1)(a) člen Uredbe). Nadaljnje podrobnosti lahko najdete v ustrezni izjavi o soglasju, ki jo je mogoče kadar koli preklicati.

Pravna obveznost

Poleg tega bo DCS obdeloval osebne podatke, če ima za to zakonsko podano obveznost (13(1)(c) člen, 6(1)(c) člen Uredbe). DCS je lahko, na primer, zakonsko obvezan razkriti osebne podatke javnim organom ali drugim tretjim osebam.

Storitve tretjih strank (Google Maps)

Za pravilen vnos naslovov smo prek API-ja v storitev vključili Google Zemljevide družbe Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska). Google ukrepa v vašem imenu v tej zadevi. Za prikaz vsebine v brskalniku mora Google prejeti vaš IP-naslov, sicer vam ne more prikazati te vdelane vsebine.

Pravna osnova za obdelavo izhaja iz člena 6(1)(b) GDPR, npr. vaše osebne podatke obdelujemo na osnovi izvajanja pogodbe.

Storitev Google Zemljevidi lahko deaktivirate in preprečite prenos podatkov družbi Google tako, da deaktivirate JavaScript v brskalniku. Vendar poudarjamo, da na ta način ne boste mogli uporabljati prikaza zemljevidov na naših straneh.

Google lahko prenese informacije, pridobljene v storitvi Zemljevidi, tretjim osebam, če to zahteva zakon, oziroma v obsegu, v katerem tretje osebe obdelujejo podatke v imenu družbe Google.

Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter njihovi obdelavi s strani ponudnika Google Zemljevidi najdete v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti. Tam najdete tudi informacije o vaših pravicah in možnosti nastavitev za zaščito vaše zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam le v primeru, če je to potrebno za izvajanje pogodbe ali ob vaši izrecni privolitvi. Zaradi obračuna storitev e-tron Charging Service moramo podatke o vašem vozilu (VIN) posredovati družbi AUDI AG.

Vaše podatke lahko posredujemo uporabnikom, ki vaše podatke obdelujejo v našem imenu. Ti uporabniki so pogodbeno zavezani k temu, da vaše podatke obdelujejo in varujejo po naših navodilih. Poleg tega lahko razkrijte zahtevajo pristojni organi na podlagi pravnih razlogov.

Kako ščitimo vaše osebne podatke?

Vaše podatke zavarujemo z najsodobnejšo tehnologijo. Naslednji varnostni ukrepi se uporabljajo za zaščito vaših osebnih podatkov pred zlorabo ali katero koli drugo obliko nepooblaščene obdelave:

  • dostop do osebnih podatkov je omejen na omejeno število pooblaščenih oseb za določene namene;
  • zbrani podatki se prenašajo le v šifrirani obliki;
  • poleg tega se dostop do informacijskih sistemov stalno spremlja, da se zgodaj odkrije in prepreči zloraba.

Vaše osebne podatke shranjujemo le toliko časa, kolikor je potrebno za ustrezen namen. Če se podatki obdelujejo za več namenov, se samodejno izbrišejo ali shranijo v obliki, ki ni neposredno povezljiva z vami, in sicer takoj, ko je izpolnjen zadnji določen namen obdelave.

Stik z nami, vaše pravice do zaščite podatkov in vaša pravica do pritožbe pristojni osebi za zaščito podatkov

Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, zahtevati popravek/izbris ali omejitev obdelave, ugovarjati obdelavi, tako da se obrnete na DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemčija, E-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Če menite, da vaših pomislekov ali pritožb v zvezi z obdelavo podatkov ne obravnavamo resno, se lahko obrnete tudi na pristojni uradni organ.

Če obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, lahko svoje soglasje kadarkoli umaknete Umik soglasja ima učinek od podaje naprej. V ta namen se obrnite na DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemčija, E-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com)