Aukšti reikalavimai, kuriuos keliate mūsų produktų ir paslaugų kokybei, turi įtakos tam, kaip tvarkome Jūsų duomenis. Mūsų tikslas – sukurti ir išsaugoti patikimų verslo santykių su savo esamais ir potencialiais klientais pagrindą. Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir saugumas yra vieni svarbiausių mūsų uždavinių.

Kas atsakingas už duomenų tvarkymą?

Bendrovė „Digital Charging Solutions GmbH“, įsikūrusi Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Miunchenas, Vokietija, (toliau – „DCS“) kaip duomenų valdytoja, klientams teikia „Audi e-tron Charging Service“ paslaugas ir yra atsakinga už su jomis susijusių duomenų tvarkymą.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome, kokiu tikslu ir kiek laiko saugomi duomenys?

Bendrovė „Digital Charging Solutions GmbH“, įsikūrusi Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vokietija, (toliau – „DCS“) kaip duomenų valdytoja, klientams teikia „Audi e-tron Charging Service“ paslaugas ir yra atsakinga už su jomis susijusių duomenų tvarkymą.

Sutarčių sudarymas

Tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys, susiję su „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties sudarymu:

  • kontaktiniai duomenys (pvz., pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas)
  • paskyros duomenys (pvz., „e-tron Charging Service“ prisijungimo duomenys, mokėjimo informacija)
  • duomenys apie transporto priemonę (TPIN)

Pasibaigus „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties galiojimui sutarties duomenys automatiškai ištrinami; pagal teisės aktų reikalavimus duomenys apie finansines operacijas ištrinami po 10 metų.

Paslaugų teikimas

DCS „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo tikslais tvarkoma ši (galimai asmeninė) informacija (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

  • individualus identifikavimo numeris, priskiriamas „e-tron Charging Service“ kortelei, kurią klientas atitinkamai naudoja įkrovimo stotelėje kaip jo tapatybės patvirtinimo priemonę.
  • išsamūs duomenys apie įkrovimą, rodantys, kada klientas atliko įkrovimą.
  • informacija apie įkrovimo stotelės, kurioje atliekamas įkrovimas, vietą ir kliento buvimo vietą rodant žemėlapį lengvesnio orientavimosi bei teisingų adresų rodymo užtikrinimo reikmėms (vieta tik tuo atveju, jei siūloma el. maršruto paslauga ir jei klientas yra aktyvavęs Pasaulinės vietos nustatymo sistemos (GPS) funkciją „Audi AG“ programėlėje „myAudi“).
  • visi kiti duomenys, surinkti įkrovimo metu.

Jei klientas naudojasi „Audi AG“ programėle „myAudi“, „Audi AG“ perduoda kliento duomenis DCS (arba atvirkščiai) per programėlę „myAudi“ tiek, kiek tai yra būtina norint naudotis „e-tron Charging Service“ paslaugomis per programėlę „myAudi“.

DCS negali suteikti Jums atitinkamų paslaugų, jei šie duomenys nėra pateikti ir tvarkomi. Tvarkomi asmens duomenys automatiškai ištrinami po 90 dienų, išskyrus atvejus, kai juos reikia saugoti ilgiau teikiant konkrečią paslaugą.

Pateikti kliento automobilio duomenis būtina, norint tinkamai tvarkyti mūsų paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas faktūras už įkrovimo procesą. VIN reikalingas atitinkamiems sutartiniams santykiams nustatyti.

Vykdydami „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartį pasitelkiame paslaugų teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

Produktų kokybės užtikrinimas, tyrimai ir naujų produktų kūrimas

Surinkti duomenys tvarkomi ne tik teikiant „e-tron Charging Service“ paslaugas, bet ir siekiant užtikrinti DCS teikiamų „e-tron Charging Service“ paslaugų kokybę bei kuriant naujas susijusias DCS paslaugas. Ši duomenų tvarkymo veikla užtikrina teisėtus DCS interesus įvykdyti aukštus mūsų klientų reikalavimus teikiamoms paslaugoms ir patenkinti būsimus mūsų klientų norus kuriant naujas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas). Siekiant apsaugoti mūsų klientų privatumą, duomenys tvarkomi tik taip, kad nebūtų įmanoma tiesiogiai nustatyti kliento tapatybės. Be to, kontaktiniai duomenys naudojami siunčiant tiesioginius reklaminius pranešimus apie mūsų pačių, panašias DSC paslaugas ar produktus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas). Su klientu susisiekiama el. paštu arba per programėlę. Klientas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tokios reklamos tikslais, susisiekdamas vienu iš toliau nurodytų būdų.

Reklamos pranešimai ir rinkos tyrimai, pagrįsti sutikimu

Jei esate atskirai davę sutikimą dėl tolesnio Jūsų asmens duomenų naudojimo, Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami taip, kaip nurodyta pareiškime dėl sutikimo, pavyzdžiui, rinkodaros tikslais ir (arba) rinkos tyrimams, ir, kai taikoma, gali būti atskleisti tretiesiems asmenims (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas). Išsamesnė informacija pateikiama atitinkamame pareiškime dėl sutikimo, kurį galima bet kada atšaukti.

Teisinė prievolė

Be to, DCS tvarkys asmens duomenis tuo atveju, jei ji turės tokią teisinę prievolę (BDAR 13 straipsnio 1 dalies c) punktas, 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Pavyzdžiui, DCS gali būti teisiškai įpareigota atskleisti asmens duomenis valstybinėms institucijoms ar kitoms trečiosioms šalims.

Trečiųjų šalių paslaugos („Google Maps“)

Siekdami užtikrinti teisingą adresų įvestį, savo interneto svetainėje per taikomųjų programų sąsają įdiegėme „Google Ireland Limited“ (adresas: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija) paslaugą „Google Maps“. Šiuo atžvilgiu „Google“ veikia Jūsų vardu. Kad galėtumėte matyti naršyklės turinį, „Google“ turi gauti Jūsų IP adresą, priešingu atveju „Google“ negalės pateikti Jums šio turinio.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas nustatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte, t.y. Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutarties vykdymu.

Išjungdami „JavaScript“ savo naršyklėje galite išjungti „Google Maps“ paslaugą ir tokiu būdu užkirsti kelią duomenų perdavimui „Google“. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite naudoti žemėlapių mūsų puslapiuose.

„Google“ gali perduoti iš „Maps“ gautą informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba jei tretieji asmenys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo ir jų tvarkymo „Google Maps“ tikslus ir apimtį galima rasti Privatumo politikoje. Ten taip pat rasite papildomos informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos parametrų parinktis: http://www.google.de/intl/lt/policies/privacy.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenų apsaugą užtikriname naudodami moderniausias technologijas. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo netinkamo naudojimo ar bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo, taikomos šios saugumo priemonės:

  • prieiga prie asmens duomenų nustatytais tikslais suteikiama tik ribotam skaičiui įgaliotų asmenų;
  • surinkti duomenys perduodami tik užšifruotu pavidalu;
  • be to, prieiga prie šių IT sistemų yra nuolat stebima, kad būtų galima kuo anksčiau nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam duomenų naudojimui.

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek to reikia atitinkamu tikslu. Jei duomenys tvarkomi keliais tikslais, įvykdžius paskutinįjį nurodytą tikslą, jie automatiškai ištrinami arba saugomi taip, kad nebūtų įmanoma tiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.

Mūsų kontaktai, Jūsų duomenų apsaugos teisės ir Jūsų teisė pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai

Jūs turite teisę pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos pataisyti / ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, kreipdamiesi į DCS („Digital Charging Solutions GmbH“, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vokietija, el. paštas: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Jei manote, kad Jūsų klausimai ar skundai dėl duomenų tvarkymo nėra vertinami rimtai, taip pat galite kreiptis į atsakingą reguliavimo instituciją.

Jei duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl jų tvarkymo ateityje. Šiuo klausimu prašome kreiptis į DCS („Digital Charging Solutions GmbH“, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vokietija, el. paštas: dataprotection@digitalchargingsolutions.com