Tuotteidemme ja palveluidemme laadulle asettamasi korkeat standardit määrittävät sitä, kuinka käsittelemme tietojasi. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään perustaa luottavaiselle liikesuhteelle asiakkaidemme ja mahdollisten tulevien asiakkaidemme kanssa. Henkilötietojesi luottamuksellisuus ja koskemattomuus ovat yksi ensisijainen huolenaiheemme.

Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19  10178 Berlin, Saksa (”DCS”) tarjoaa asiakkaalle Audi e-tron Charging Service -palveluita rekisterinpitäjänä ja on vastuussa siihen liittyvästä tietojen käsittelystä.

Mitä sinua koskevia tietoja me käsittelemme, mihin tarkoitukseen ja miten kauan tietoja säilytetään?

Audi e-tron Charging Service -sopimuksen solmimisen tai Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarjoamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään Audi e-tron Charging Service -sopimuksen laatimiseksi, asiakkaan Audi e-tron Charging Service -palveluiden käytön mahdollistamiseksi (esim. lataaminen latausasemalla) ja asiakasta Audi e-tron Charging Service -palveluista laskuttamiseksi. (Art. 6(1)(b) EU:n yleinen tietosuoja-asetus ”GDPR”).

Sopimusten solmimista koskevat tiedot

Audi e-tron Charging Service -sopimusta solmittaessa käsitellään seuraavanlaisia tietoja:

  • yhteystiedot (esim. sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite)
  • tilitiedot (esim. Audi e-tron Charging Service -sisäänkirjautumistili, maksutiedot)
  • auton tiedot (VIN-numero)

Sopimustiedot poistetaan automaattisesti Audi e-tron Charging Service -sopimuksen päättymisen jälkeen; taloudelliset transaktiot poistetaan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti 10 vuoden kuluttua.

Palvelujen tarjoamista koskevat tiedot

DCS:n Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarkoituksiin käsitellään seuraavia (tarvittaessa henkilö-) tietoja (Art. 6(1)(b) GDPR):

  • yksilöllinen Audi e-tron-latauspalvelukorttiin yhdistetty tunnistenumero, joka toimii asiakkaan tunnistamistapana latausasemalla
  • lataustiedot, joissa esitetään asiakkaan suorittamat lataustapahtumat
  • latausaseman sijainti, jossa lataustapahtuma suoritettiin sekä asiakkaan sijainti näytöllä olevalla kartalla, jolla varmistetaan helpompi suunnistus ja oikea osoite (sijainti vain mikäli e-route-palvelu on käytössä ja asiakas on ottanut GPS-toiminnon käyttöön myAudi -sovelluksessa).
  • Kaikki muut tiedot, joita kerätään latausprosessin aikana.

DCS ei pysty tarjoamaan sinulle kyseistä palvelua, jos tietoja ei anneta ja näin ollen käsitellä. Käsitellyt henkilötiedot poistetaan automaattisesti 90 päivän kuluttua, mikäli niitä ei enää tarvita tietyn palvelun tarjoamiseksi.

Asiakkaan ajoneuvotietojen toimittaminen on välttämätöntä latausprosessin laskutuksen oikeaksi käsittelemiseksi palveluntarjoajamme kanssa. VIN-tunnus vaaditaan vastaavien sopimussuhteiden tunnistamiseksi.

DCS käyttää valtuutettuja palveluntarjoajia Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarjoamiseksi.

Tuotteen laadun varmistamiseksi, uusien tuotteiden kehittämiseksi ja niitä koskevien tutkimusten suorittamiseksi

Yksinomaan Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarjoamisen lisäksi tietoja kerätään ja käsitellään DCS:n tarjoaman Audi e-tron Charging Servicen laadunvalvonnan tarkoituksiin sekä DCS:n uusien asiaankuuluvien palveluiden kehittämiseksi. Tietojenkäsittely palvelee DCS:n oikeutettuja etuja noudattaa asiakkaidemme asettamia korkeita vaatimuksia nykyisille palveluille ja kyetä täyttämään asiakkaidemme toiveet myös tulevaisuudessa kehittämällä uusia palveluita (Art. 6(1)(f) GDPR). Suojellaksemme asiakkaidemme yksityisyyttä tämän osion mukaisesti käsiteltyjä tietoja käsitellään yksinomaan sellaisessa muodossa, josta tietoja ei voi jäljittää takaisin asiakkaaseen.

Sisältöön perustuvaa mainontaviestintää ja markkinatutkimusta varten

Jos olet antanut erikseen suostumuksesi henkilötietojesi jatkokäytölle, henkilötietojasi voidaan käyttää hyväksymisilmoituksessa kuvatulla tavalla, esim. markkinointitarkoituksiin ja/tai markkinointitutkimukseen, ja tarpeen mukaan myös paljastaa kolmansille osapuolille (Art. 6(1)(a) GDPR). Lisätietoja löytyy asianmukaisesta hyväksymisilmoituksesta, jonka voi peruuttaa milloin tahansa. Lisäksi sopimustietoja käytetään omien samankaltaisten palvelujemme tai DCS:n tuotteita koskevien mainosten lähettämiseen (Art. 6(1)(f) GDPR). Asiakkaaseen otetaan yhteyttä sähköpostitse tai sovelluksen kautta. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi mainostarkoituksissa käyttämällä alla olevia yhteydenottotapoja.

Lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi

Lisäksi DCS käsittelee henkilötietoja, jos siihen on lakisääteinen velvollisuus (Art. 13(1)(c), Art. 6(1)(c) GDPR). DCS saattaa esimerkiksi olla lakisääteisesti velvoitettu paljastamaan henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille.

Kolmannen osapuolen palvelut (Google Maps)

Varmistaaksemme, että osoitteet on lisätty järjestelmään oikein, olemme ottaneet verkkosivullamme käyttöön Google Maps -karttapalvelut, jotka tarjoaa Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti) ja joissa hyödynnetään ohjelmointirajapintaa (API). Google toimii puolestamme tähän asiaan liittyen. Jotta sisältö voidaan esittää selaimessasi, Googlen on saatava IP-osoitetietosi, sillä muutoin Google ei pysty tarjoamaan sinulle tätä upotettua sisältöä.

Käsittelyn oikeusperusta perustuu GDPR:n artiklaan 6(1)(b), ts. käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella. Voit poistaa Google Maps -karttapalvelun aktivoinnin ja näin ollen estää tietojen siirron Googlelle poistamalla JavaScriptin aktivoinnin selaimeltasi. Haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että siinä tapauksessa et voit käyttää karttanäyttöämme sivuillamme.

Google saattaa siirtää Maps-karttapalvelun kautta saadut tiedot kolmansille osapuolille, jos laki sen siihen velvoittaa, tai mikäli kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen puolesta.

Lisätietoa tietojen keräyksen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen käsittelystä löytyy Google Maps -karttapalvelun tietosuojakäytännöstä. Sieltä löytyy myös lisätietoa oikeuksistasi sekä tietosuojaasi koskevien asetusten valinnoista: http://www.google.de/intl/fi/policies/privacy.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

"Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai jos olet antanut nimenomaisen suostumuksesi. Audi e-tron Charging Service -laskutuksen mahdollistamiseksi luovutamme ajoneuvosi tiedot (VIN) AUDI AG:lle.

Voimme luovuttaa tietosi vastaanottajille, jotka käsittelevät tietojasi puolestamme. Nämä vastaanottajat ovat sopimuksen mukaan velvollisia käsittelemään tietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja suojaamaan niitä. Luovuttaminen viranomaisille voi olla tarpeen myös oikeudellisista syistä.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Suojaamme tietojasi huippuluokan teknologioilla. Esimerkiksi seuraavia turvatoimenpiteitä käytetään henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöltä tai muulta luvattomalta käsittelyltä:

  • pääsy henkilötietoihin on rajattu ainoastaan rajalliselle lukumäärälle valtuutettuja henkilöitä määrättyihin tarkoituksiin
  • kerättyjä tietoja siirretään ainoastaan salatussa muodossa
  • lisäksi IT-järjestelmiin pääsyä valvotaan jatkuvasti väärinkäytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa.

Käytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin sitä kyseiseen tarkoitukseen edellytetään. Jos tietoja käsitellään useampiin tarkoituksiin, ne poistetaan automaattisesti tai säilytetään sellaisessa muodossa, josta sinua ei voi suoraan jäljittää niistä, siihen asti kuin viimeinen määritelty tarkoitus on täytetty.

Yhteydenotto meihin, tietosuojaoikeutesi ja oikeutesi jättää valitus tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi, pyytää tietojen korjaamista/poistamista, käsittelyn rajoittamista tai kieltää tietojen käsittely Digital Charging Solutions GmbH -yhtiöltä, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksa, Sähköpostiosoite: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Jos olet sitä mieltä, että emme ota tietojenkäsittelyyn liittyviä huolenaiheitasi tai valituksiasi vakavasti, voit ottaa yhteyttä vastuulliseen sääntelyviranomaiseen.

Mikäli tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuudessa tapahtuvan käsittelyn osalta. Käsittelyn lopettamiseksi ota yhteyttä Digital Charging Solutions GmbH -yhtiöön, Rosenstraße 18-19,  10178 Berlin, Sähköpostiosoite: dataprotection@digitalchargingsolutions.com