Co je soubor cookie?

Cookie je krátký soubor, v němž jsou uložena nastavení internetu. Technologii cookie využívají téměř všechny webové stránky. Stáhnou se z Vašeho internetového prohlížeče, jakmile prvně navštívíte určitou webovou stránku. Při Vaší další návštěvě této stránky ze stejného zařízení se soubor cookie a v něm uložené informace buďto vrátí na webovou stránku, která soubor vytvořila (cookie první strany), nebo se odešle na jinou webovou stránku, kam tento soubor patří (cookie třetí strany). Tento soubor pak dané stránce udává, že již byla dříve tímto prohlížečem navštívena a v některých případech pozmění zobrazovaný obsah.

Některé soubory cookie jsou nadmíru užitečné, neboť mohou vylepšit uživatelské pohodlí při opětném navštívení webové stránky, kterou jste měli dříve již vícekrát otevřenou. To vše za předpokladu, že použijete stejné zařízení a prohlížeč jako dříve. Soubory cookie si například pamatují Vaše preference v užívání dané stránky a uzpůsobí zobrazované nabídky tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim osobním zájmům a potřebám.

V závislosti na jejich funkci a účelu lze soubory cookie rozdělit do čtyř kategorií: základní cookie, prováděcí cookie, funkční cookie a cookie pro marketingové účely.

Nastavení cookie

Vaše nastavení cookie lze kdykoli zobrazit ve spodní části stránky kliknutím na odkaz nastavení cookie.

Soubory cookie, které nevyžadují souhlas

Základní cookie, rovněž nazývané „nezbytně nutné soubory cookie“, zaručují funkce, bez nichž byste nemohli tuto webovou stránku používat k zamýšlenému účelu. Tyto soubory používá výhradně společnost Digital Charging Solutions GmbH, a jedná se tak o cookie první strany. Zcela nezbytné soubory cookie například zajišťují, že již nejste dotazováni na přihlašovací údaje po přihlášení pomocí emailové adresy ani na heslo, pokud jste stránky již otevřeli.

Zcela nezbytné soubory cookie nelze z této stránky deaktivovat. Soubory cookie můžete kdykoli deaktivovat ve Vašem prohlížeči.

Nezbytně nutné soubory cookie

CN_ALLOW_FUNCTIONAL_COOKIES

Používá se jako doklad o schválení použití souborů cookie, pokud tomuto schválení podléhají.

Platnost 1 rok

JSESSIONID LFR_SESSION_STATE_ *

Používá se pro identifikaci uživatele během procesu přihlašování, aby se po každém kliknutí nemuseli znovu přihlašovat.

Relace: Po zavření prohlížeče se zavře

GUEST_LANGUAGE_ID

Uloží jazykové nastavení uživatele. Při dalších návštěvách webové stránky již není zapotřebí jazyk znovu vybírat.

Platnost 1 rok

COOKIE_SUPPORT

Uloží informaci, zda uživatel může používat cookies.

Platnost 1 rok

dcsRegistrationState

Používá se pro úsporné prvky v textové podobě zadávané uživatelem během relace.

Relace: Po zavření prohlížeče je odstraněn

Soubory cookie, které schvalujete

mp_ * _mixpanel

Používané Mixpanelem k analýze provozu z dané webové stránky. Tato data umožňují analýzu užívání webu za účelem zlepšení funkčnosti stránek.

Platnost 1 rok

Správa a odstranění souborů cookie

Soubory cookie můžete zablokovat a vymazat také změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Ke správě souborů cookie Vám většina prohlížečů umožňuje přijmout nebo odmítnout všechny soubory cookie, nebo přijmout pouze některé typy těchto souborů. Postupy pro správu a odstraňování souborů cookie naleznete v Nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

Pokud omezíte používání souborů cookie, nebude moci využívat všechny interaktivní funkce naší webové stránky.