City

Pre všetkých tých, ktorí väčšinou jazdia na krátke vzdialenosti a zriedkavo dobíjajú verejne: Vďaka našej sadzbe City môžete nabíjať lacno aj na ceste. Vhodná je najmä pre tých, ktorí dochádzajú v meste, a pre vodičov dobíjacích hybridných vozidiel.

Základná cena za mesiac 4,95 EUR
Minimálne trvanie zmluvy ¹ 12 mesiacov
Dobíjanie AC (<= 22kW) 0,28 EUR / kWh
Dobíjanie DC ² (<= 50kW) 0,43 EUR / kWh
IONITY HPC (<= 150kW) Žiadna ponuka

Nabíjanie v zahraničí

Krajiny
(Kliknite na zobrazenie sadzieb za nabíjanie v krajine)
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

*Cenník a informačný list výrobku
Prevziať

Transit

1 rok žiadny základný poplatok

v sadzbe Transit ⁵

Dobíjate často na ceste a uprednostňujete, ak to trvá krátko? Potom je pre vás tou správnou sadzba Transit vrátane zlacneného vysoko výkonného dobíjania IONITY. Naše odporúčanie pre vodičov jazdiacich na dlhé vzdialenosti a vodičov elektrických vozidiel.

Základná cena za mesiac 17,95 EUR
Minimálne trvanie zmluvy ¹ 12 mesiacov
Dobíjanie AC (<= 22kW) 0,28 EUR / kWh
Dobíjanie DC ² (<= 50kW) 0,43 EUR / kWh
IONITY HPC (<= 150kW)
- Uvádzacia cena približne do konca roku 2019 ³ 8,00 EUR / session
- Špeciálna sadzba približne od roku 2020 ⁴ 0,33 EUR / kWh

Nabíjanie v zahraničí

Krajiny
(Kliknite na zobrazenie sadzieb za nabíjanie v krajine)
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

*Cenník a informačný list výrobku
Prevziať

Všetky sadzby vrátane DPH.

Dobíjať môžete aj bezplatne s použitím služby e-tron Charging Service na bezplatných dobíjacích staniciach.

1 Minimálne trvanie zmluvy je 12 mesiacov. Zmluvu môže zrušiť ktorákoľvek zo strán oznámením doručeným dva týždne vopred až do skončenia príslušného trvania zmluvy. Ak zmluva nebude zrušená v súlade s výpovednou lehotou, platnosť zmluvy sa predĺži na ďalších 12 mesiacov.

2 Zahŕňajú tiež ponuku HPC za ďalších poskytovateľov HPC vo fáze uvedenia na trh

3 V súlade s uvádzacou cenou sa bude fakturovať fixná cena.

4 Keď prevádzkovateľ dobíjacej stanice zavedie účtovanie na základe kWh, uvádzacia cena sa zmení na špeciálny cenník. Podľa špeciálneho cenníka vám bude účtovaná suma za kWh alebo za minútu v závislosti od podmienok miestneho trhu. Potom budete natrvalo využívať výhodný prístup k spoločnosti Ionity.

5 Ponuka sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí sa prihlásili na sadzbu Transit a kúpili si nové vozidlo Audi e-tron. Ponuka je platná len pri prvom uzavretí zmluvy a nemožno ju previesť na iné osoby. Ak chcete získať zľavu, musíte požiadať o novú zmluvu o dobíjaní, vybrať sadzbu Transit a v ďalšom registračnom kroku uviesť registračné číslo vozidla. Ak vaše registračné číslo vozidla neplatí pre propagačnú kampaň, môžete si sadzbu zarezervovať aj bez akcie. Propagačná kampaň zahŕňa jednoročnú výnimku zo základného poplatku za sadzbu Transit. Štandardné podmienky sadzieb budú platiť po jednom roku. Propagačná kampaň nadobudne účinnosť po aktivácii vašej zmluvy o dobíjaní. Môžete aktivovať od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.