City

Pre všetkých tých, ktorí väčšinou jazdia na krátke vzdialenosti a zriedkavo dobíjajú verejne: Vďaka našej sadzbe City môžete nabíjať lacno aj na ceste. Vhodná je najmä pre tých, ktorí dochádzajú v meste, a pre vodičov dobíjacích hybridných vozidiel.

Na základe zníženia nemeckej dane z obratu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 sa tarify prispôsobia takto:

Ceny od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
Základná cena za mesiac 4,79 EUR
Ceny od 30. 6. 2020 ako aj od 1. 1. 2021
Základná cena za mesiac 4,91 EUR
Minimálne trvanie zmluvy ¹ dobu neurčitú
Dobíjanie AC (normálne nabíjanie) 0,28 EUR / kWh
Dobíjanie DC ² (rýchle nabíjanie) 0,43 EUR / kWh
IONITY HPC 0,79 EUR / kWh

Nabíjanie v zahraničí

Krajiny
(Kliknite na zobrazenie sadzieb za nabíjanie v krajine)
Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

*Cenník a informačný list výrobku
Prevziať

Transit

1 rok žiadny základný poplatok

v sadzbe Transit 3

Dobíjate často na ceste a uprednostňujete, ak to trvá krátko? Potom je pre vás tou správnou sadzba Transit vrátane zlacneného vysoko výkonného dobíjania IONITY. Naše odporúčanie pre vodičov jazdiacich na dlhé vzdialenosti a vodičov elektrických vozidiel.

Na základe zníženia nemeckej dane z obratu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 sa tarify prispôsobia takto:

Ceny od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
Základná cena za mesiac 3 17,35 EUR
Ceny od 30. 6. 2020 ako aj od 1. 1. 2021
Základná cena za mesiac 3 17,80 EUR
Minimálne trvanie zmluvy ¹ 12 mesiacov
Dobíjanie AC (normálne nabíjanie) 0,28 EUR / kWh
Dobíjanie DC ² (rýchle nabíjanie) 0,43 EUR / kWh
IONITY HPC 0,31 EUR / kWh

Nabíjanie v zahraničí

Krajiny
(Kliknite na zobrazenie sadzieb za nabíjanie v krajine)
Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

*Cenník a informačný list výrobku
Prevziať

Všetky sadzby vrátane DPH.

Dobíjať môžete aj bezplatne s použitím služby e-tron Charging Service na bezplatných dobíjacích staniciach.

1 Zmluva sa v tarife Transit uzatvára na dobu 12 mesiacov a každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať s výpovednou lehotou dvoch týždňov ku koncu príslušného zmluvného obdobia. Ak nebude zmluva včas ukončená, doba platnosti zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov. Zmluva v tarife City sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.

2 Zahŕňajú tiež ponuku HPC za ďalších poskytovateľov HPC vo fáze uvedenia na trh

3 Zákazníci, ktorí si zaregistrovali tarifu Transit a kúpili si plne elektrické vozidlo Audi e-tron ako nové vozidlo, v prvom roku základný poplatok neplatia. Ponuka platí len pri prvom uzatvorení zmluvy a nie je prenosná. Po jednom roku platia bežné podmienky tarify. Propagačná akcia nadobudne platnosť aktivovaním zmluvy o nabíjaní. Aktivácia je možná do 31. 12. 2020. Do tejto ponuky nie sú zahrnuté plug-in hybridné vozidlá.