**TODO** more tariff
  **TODO** more tariff
  1 rok žiadny základný poplatok v sadzbe Transit s vaším novým plne elektrickým Audi 1

  Transit

  pre plne elektrické vozidlá Audi

  Dobíjate často na ceste a uprednostňujete, ak to trvá krátko? Potom je pre vás tou správnou sadzba Transit vrátane zlacneného vysoko výkonného dobíjania IONITY. Naše odporúčanie pre vodičov jazdiacich na dlhé vzdialenosti a vodičov elektrických vozidiel.

  Fixné poplatky

  Jednorazový aktivačný poplatok
  0,00 EUR
  Základný poplatok
  17,80 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC (normálne nabíjanie)
  0,32 EUR / kWh
  od 180 minút
  + 0,11 EUR / min
  Dobíjanie DC/HPC (rýchle nabíjanie) 2
  0,55 EUR / kWh
  od 60 minút
  + 0,11 EUR / min
  IONITY HPC
  0,31 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 3
  1 rok
  Náhradná karta
  7,44 EUR

  Nabíjanie v zahraničí

  City

  pre čiastočne a plne elektrické vozidlá Audi

  Pre všetkých tých, ktorí väčšinou jazdia na krátke vzdialenosti a zriedkavo dobíjajú verejne: Vďaka našej sadzbe City môžete nabíjať lacno aj na ceste. Vhodná je najmä pre tých, ktorí dochádzajú v meste, a pre vodičov dobíjacích hybridných vozidiel.

  Fixné poplatky

  Jednorazový aktivačný poplatok
  -
  Základný poplatok
  4,91 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC (normálne nabíjanie)
  0,32 EUR / kWh
  od 180 minút
  + 0,11 EUR / min
  Dobíjanie DC/HPC (rýchle nabíjanie) 2
  0,55 EUR / kWh
  od 60 minút
  + 0,11 EUR / min
  IONITY HPC
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 3
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,44 EUR

  Nabíjanie v zahraničí

  Všetky sadzby vrátane DPH.

  *Cenník a informačný list výrobku
  Prevziať

  -

  1. Zákazníci, ktorí si zaregistrovali tarifu Transit a kúpili si plne elektrické vozidlo Audi ako nové vozidlo, v prvom roku základný poplatok neplatia. Vaše nové vozidlo musí byť pritom buď aktuálny model alebo model z minulého roku. Ponuka platí len pri prvom uzatvorení zmluvy a nie je prenosná. Po jednom roku platia bežné podmienky tarify. Propagačná akcia spoločnosti Audi AG nadobudne platnosť automaticky na jeden rok aktivovaním zmluvy o nabíjaní. Aktivácia je možná do 31. 12. 2022. Do tejto ponuky nie sú zahrnuté plug-in hybridné vozidlá.

  2. Okrem IONITY zahŕňa tiež ponuku HPC za ďalších poskytovateľov HPC

  3. Zmluva sa v tarife Transit uzatvára na dobu 12 mesiacov a každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať s výpovednou lehotou dvoch týždňov ku koncu príslušného zmluvného obdobia. Ak nebude zmluva včas ukončená, doba platnosti zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov. Zmluva v tarife City sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.