City

pre čiastočne a plne elektrické vozidlá Audi
Pre všetkých tých, ktorí väčšinou jazdia na krátke vzdialenosti a zriedkavo dobíjajú verejne: Vďaka našej sadzbe City môžete nabíjať lacno aj na ceste. Vhodná je najmä pre tých, ktorí dochádzajú v meste, a pre vodičov dobíjacích hybridných vozidiel.

Základná cena za mesiac 4,91 EUR
Minimálne trvanie zmluvy ¹ dobu neurčitú
Dobíjanie AC (normálne nabíjanie) 0,32 EUR / kWh + 0,11 EUR/min (po 180 min)
Dobíjanie DC/HPC ² (rýchle nabíjanie) 0,55 EUR / kWh + 0,11 EUR/min (po 60 min)
IONITY HPC 0,79 EUR / kWh

Nabíjanie v zahraničí

Krajiny
(Kliknite na zobrazenie sadzieb za nabíjanie v krajine)
Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

*Cenník a informačný list výrobku
Prevziať

1 rok žiadny základný poplatok v sadzbe Transit 3 s vaším novým plne elektrickým Audi

Transit

pre plne elektrické vozidlá Audi
Dobíjate často na ceste a uprednostňujete, ak to trvá krátko? Potom je pre vás tou správnou sadzba Transit vrátane zlacneného vysoko výkonného dobíjania IONITY. Naše odporúčanie pre vodičov jazdiacich na dlhé vzdialenosti a vodičov elektrických vozidiel.

Základná cena za mesiac 3 17,80 EUR
Minimálne trvanie zmluvy ¹ 12 mesiacov
Dobíjanie AC (normálne nabíjanie) 0,32 EUR / kWh + 0,11 EUR/min (po 180 min)
Dobíjanie DC/HPC ² (rýchle nabíjanie) 0,55 EUR / kWh + 0,11 EUR/min (po 60 min)
IONITY HPC 0,31 EUR / kWh

Nabíjanie v zahraničí

Krajiny
(Kliknite na zobrazenie sadzieb za nabíjanie v krajine)
Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

*Cenník a informačný list výrobku
Prevziať

Všetky sadzby vrátane DPH.

Dobíjať môžete aj bezplatne s použitím služby e-tron Charging Service na bezplatných dobíjacích staniciach.

1 Zmluva sa v tarife Transit uzatvára na dobu 12 mesiacov a každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať s výpovednou lehotou dvoch týždňov ku koncu príslušného zmluvného obdobia. Ak nebude zmluva včas ukončená, doba platnosti zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov. Zmluva v tarife City sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.

2 Okrem IONITY zahŕňa tiež ponuku HPC za ďalších poskytovateľov HPC

3 Zákazníci, ktorí si zaregistrovali tarifu Transit a kúpili si plne elektrické vozidlo Audi ako nové vozidlo, v prvom roku základný poplatok neplatia. Vaše nové vozidlo musí byť pritom buď aktuálny model alebo model z minulého roku. Ponuka platí len pri prvom uzatvorení zmluvy a nie je prenosná. Po jednom roku platia bežné podmienky tarify. Propagačná akcia spoločnosti Audi AG nadobudne platnosť automaticky na jeden rok aktivovaním zmluvy o nabíjaní. Aktivácia je možná do 31. 12. 2021. Do tejto ponuky nie sú zahrnuté plug-in hybridné vozidlá.