Tento web prevádzkuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH (Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Nemecko).
Výkonní riaditelia oprávnení zastupovať spoločnosť: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
E-mail: contact-sk@charging-service.audi
Telefón: +421 2 330 560 68
Sídlo a registrový súd: München, HRB [oddiel B obchodného registra] 232347IČ DPH: SK4120149462

Mimosúdne riešenie sporov
Bez ohľadu na našu účasť na postupe alternatívneho riešenia sporov podliehame právnej povinnosti informovať vás o tom, že Európska komisia vytvorila platformu na online riešenie sporov (ODR) s cieľom poskytnúť mechanizmus mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Platformu najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Spoločnosť DCS GmbH sa nebude účastniť na riešení sporov pred orgánom na riešenie spotrebiteľských sporov a nie je povinná tak urobiť.