Pravilnik o zasebnosti

Visoki standardi, ki jih polagate v kakovost naših izdelkov in storitev, narekujejo, kako ravnamo z vašimi podatki.Naš cilj je ustvariti in vzdrževati bazo za zaupanja polna poslovna razmerja z našimi obstoječimi in morebitnimi strankami.Zaupnost in integriteta vaših osebnih podatkov sta naša primarna skrb.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Germany (“DCS”) stranki zagotavlja storitve Audi e-tron Charging Service in je odgovoren kot upravljavec osebnih podatkov za dejavnosti, povezane z obdelavo podatkov.

Katere podatke o vas obdelujemo, kaj je namen in kako so podatki shranjeni?

Osebni podatki, zbrani v zvezi z sklenitvijo pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service oziroma pri zagotavljanju storitev Audi e-tron Charging Service, se obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe, z namenom, da se stranki omogoči uporaba storitev Audi e-tron Charging Service (npr. polnjenje na polnilni postaji), in z namenom zaračunavanja Audi e-tron Charging Service stranki (6(1)(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov „GDPR“).

Sklepanje pogodb

V zvezi s sklenitvijo pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:

  • kontaktni podatki (npr. priimek, ime, naslov, elektronski naslov)
  • podatki o računu (npr. prijavni račun za storitve Audi e-tron Charging Service, podrobnosti o plačilu)
  • podatki o vozilu (VIN)

Pogodbeni podatki se samodejno izbrišejo po izteku pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service; finančne transakcije se po 10 letih izbrišejo v skladu z zakonskimi določbami.

Zagotavljanje storitev

Za namen zagotavljanja storitev Audi e-tron Charging Service s strani DCS se obdelujejo naslednji (morda osebni) podatki (6(1) (b) člen Uredbe):

  • individualna identifikacijska številka, ki je dodeljena Audi e-tron Charging Service kartici za storitve polnjenja, oziroma podatki o instrumentu za preverjanje pristnosti, ki ga stranka uporabi na polnilni postaji.
  • evidence o podrobnostih plačil v zvezi s polnitvami, ki jih opravi stranka.
  • lokacija polnilne postaje, kjer potekajo polnitve, in lokacija kupca (le v primeru možnosti izbire storitve e-poti (angl. e-route) in v primeru, da je stranka aktivirala  funkcijo GPS in soglašala z uporabo podatkov o lokaciji v aplikaciji myAudi, ki jo zagotavlja Audi AG).
  • Vsi preostali podatki, zbrani med postopkom zaračunavanja.

Če stranka uporablja aplikacijo myAudi, ki jo nudi Audi AG, se podatki o strankah prenesejo iz Audi AG v DCS ali obratno prek aplikacije myAudi v primeru, če je storitve Audi e-tron Charging Service treba koristiti preko aplikacije myAudi.

Čeprav zagotovitev teh podatkov ni potrebna za sklenitev pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service, vam DCS ne more zagotoviti teh storitev, če ti podatki ne bodo zagotovljeni in obdelani. Obdelani osebni podatki se samodejno izbrišejo po 90 dneh, razen če so potrebni za zagotovitev določene storitve.

Kot del izpolnitve pogodbe o storitvah Audi e-tron Charging Service angažiramo pogodbene ponudnike storitev, ki obdelujejo osebne podatke izključno po naših navodilih in v skladu z našimi navodili.

Zagotavljanje kakovosti izdelkov, raziskave in razvoj novih izdelkov

Poleg zgolj zagotavljanja storitev polnjenja Audi e-tron Charging Service, se zbrani podatki obdelujejo tudi z namenom zagotavljanja kakovosti storitev Audi e-tron Charging Service, ki jih ponuja DCS, ter za razvoj storitev, povezanih z DCS. Navedene dejavnosti obdelovanja podatkov služijo legitimnim interesom DCS, da izpolnjuje visoke standarde, ki jih postavljajo naši kupci za obstoječe storitve, in da je sposoben zadovoljiti prihodnje želje naših strank z razvojem novih storitev (6(1)(f) člen Uredbe). Z namenom zaščite „zasebnosti“ naših strank so podatki, skladno s tem razdelkom, obdelani le na način, ki ne omogoča neposredne povezave z identiteto stranke. Nadalje, kontaktni podatki se uporabljajo za pošiljanje neposrednega oglaševanja za naše lastne, podobne storitve in produkte DCS (člen 6 (1)(f) GDPR). Stranko bomo kontaktirali preko e-pošte ali aplikacije. Stranka lahko v poljubnem trenutku nasprotuje uporabi osebnih podatkov v namene oglaševanja, s pomočjo spodaj navedenih možnosti kontaktiranja.

Komunikacija za namen oglaševanja in tržne raziskave na podlagi soglasja

Če ste podali ločeno soglasje za nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov, se lahko vaši osebni podatki uporabljajo v obsegu, opisanem v izjavi o privolitvi, npr. za tržne namene in/ali tržne raziskave, in so, kjer je to dovoljeno, razkriti tretjim osebam (6(1)(a) člen Uredbe). Nadaljnje podrobnosti lahko najdete v ustrezni izjavi o soglasju, ki jo je mogoče kadar koli preklicati.

Pravna obveznost

Poleg tega bo DCS obdeloval osebne podatke, če ima za to zakonsko podano obveznost (13(1)(c) člen, 6(1)(c) člen Uredbe). DCS je lahko, na primer, zakonsko obvezan razkriti osebne podatke javnim organom ali drugim tretjim osebam.

Storitve tretjih strank (Google Maps)

Za pravilen vnos naslovov smo prek API-ja v storitev vključili Google Zemljevide družbe Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska). Za prikaz vsebine v brskalniku mora Google prejeti vaš IP-naslov, sicer vam ne more prikazati te vdelane vsebine. Pravna osnova obdelave podatkov je 6. I člen GDPR, točka f, saj nam je smiselno v interesu, da je vnesen pravilen naslov. Ko uporabljate Google Zemljevide, so lahko informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom) shranjene in obdelane zunaj Evropske unije (lahko tudi v Združenih državah). Google lahko prenese informacije, pridobljene v storitvi Zemljevidi, tretjim osebam, če to zahteva zakon, oziroma v obsegu, v katerem tretje osebe obdelujejo podatke v imenu družbe Google. Google ne bo nikoli povezal vašega IP-naslova z drugimi Googlovimi podatki. Vendar je tehnično možno, da bi Google identificiral posamezne uporabnike na osnovi prejetih podatkov. Možno je, da bi Google uporabil osebne podatke in profile uporabnikov Googlovih spletnih mest v druge namene, nad katerimi mi nimamo nadzora. Storitev Google Zemljevidi lahko deaktivirate in preprečite prenos podatkov družbi Google tako, da deaktivirate JavaScript v brskalniku. Vendar poudarjamo, da na ta način ne boste mogli uporabljati prikaza zemljevidov na naših straneh. Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter njihovi obdelavi s strani ponudnika vtičnika najdete v ponudnikovem pravilniku o zasebnosti. Tam najdete tudi informacije o vaših pravicah in možnosti nastavitev za zaščito vaše zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Kako ščitimo vaše osebne podatke?

Vaše podatke zavarujemo z najsodobnejšo tehnologijo. Naslednji varnostni ukrepi se uporabljajo za zaščito vaših osebnih podatkov pred zlorabo ali katero koli drugo obliko nepooblaščene obdelave:

  • dostop do osebnih podatkov je omejen na omejeno število pooblaščenih oseb za določene namene;
  • zbrani podatki se prenašajo le v šifrirani obliki;
  • poleg tega se dostop do informacijskih sistemov stalno spremlja, da se zgodaj odkrije in prepreči zloraba.

Vaše osebne podatke shranjujemo le toliko časa, kolikor je potrebno za ustrezen namen. Če se podatki obdelujejo za več namenov, se samodejno izbrišejo ali shranijo v obliki, ki ni neposredno povezljiva z vami, in sicer takoj, ko je izpolnjen zadnji določen namen obdelave.

Stik z nami, vaše pravice do zaščite podatkov in vaša pravica do pritožbe pristojni osebi za zaščito podatkov

Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, zahtevati popravek/izbris ali omejitev obdelave, ugovarjati obdelavi, tako da se obrnete na DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Nemčija, Telefon : +386 1 828 20 62, E-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Če menite, da vaših pomislekov ali pritožb v zvezi z obdelavo podatkov ne obravnavamo resno, se lahko obrnete tudi na pristojni uradni organ.

Če obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, lahko svoje soglasje kadarkoli umaknete Umik soglasja ima učinek od podaje naprej. V ta namen se obrnite na DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Nemčija, telefon: +386 1 828 20 62, E-pošta: dataprotection@digitalchargingsolutions.com)

Zunanja pooblaščena oseba za varovanje podatkov nadzornika je: Dr. Karsten Kinast, LL.M., Odvetnik (Nemčija), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, E-pošta: mail@kinast.eu, Spletna stran: https://www.kinast.eu/.