Integritetspolicy

De höga kraven som du ställer på våra produkters och tjänsters kvalitet avgör hur vi hanterar dina uppgifter. Vårt mål är att skapa och upprätthålla grunden för förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder och potentiella kunder. Dina personuppgifters sekretess och integritet är en av våra viktigaste angelägenheter.

Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland (”DCS”) förser kunden med Audi e-tron Charging Service-tjänsterna i egenskap av personuppgiftsansvarig och ansvarar för relaterade databehandlingsaktiviteter. Personuppgifterna samlas in i samband med att ett avtal träffas om Audi e-tron Charging Service, eller att Audi e-tron Charging Service-tjänster behandlas för att ingå avtalet med Audi e-tron Charging Service, så att kunden kan använda Audi e-tron Charging Service-tjänsterna (t.ex. ladda i en laddstation) och faktureras för Audi e-tron Charging Service-tjänsterna. (art. 6(1)(b) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, ”GDPR”). I samband med att ett avtal träffas om Audi e-tron Charging Service behandlas följande datakategorier:

  • kontaktuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, adress, e-postadress)

  • kontouppgifter (t.ex. inloggningskonto för Audi e-tron Charging Service, betalningsinformation)

  • fordonsuppgifter (VIN)

Avtalsuppgifter raderas automatiskt efter att Audi e-tron Charging Service-avtalet har utlöpt. Ekonomiska transaktioner raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser efter 10 år.

För att DCS ska tillhandahålla Audi e-tron Charging Service-tjänsterna behandlas följande (vid behov person)uppgifter (art. 6(1)(b) i Dataskyddsförordningen):

  • ett personligt identifieringsnummer som tilldelas kortet respektive autentiseringsinstrumentet för Audi e-tron Charging Service som används av kunden vid en laddstation

  • de detaljerade laddningsuppgifterna som visar vilka laddningar som genomförts av kunden.

  • platsen för laddstationen där laddningar genomförs och kundens plats (bara om en e-route-tjänst erbjuds och kunden har aktiverat GPS-funktionen i myAudi app-appen).

Även om det inte dessa uppgifter måste lämnas för att ingå avtal med Audi e-tron Charging Service kan DCS inte förse dig med respektive tjänst om dessa uppgifter inte tillhandahålls och behandlas. De behandlade personuppgifterna raderas automatiskt efter 90 dagar om de inte längre behövs för att tillhandahålla en viss tjänst. DCS anlitar avtalade tjänsteleverantörer för att tillhandahålla Audi e-tron Charging Service-tjänsterna.

Förutom för att tillhandahålla Audi e-tron Charging Service-tjänster behandlas de uppgifter som samlas in i syfte att kvalitetssäkra Audi e-tron Charging Service-tjänsterna som erbjuds av DCS och utveckla nya relaterade DCS-tjänster. Dessa behandlingsaktiviteter tjänar DCS legitima intressen för att uppfylla den höga funktionsnivå som våra kunder förväntar sig av befintliga tjänster och för att kunna uppfylla våra kunders framtida önskemål genom att utveckla nya tjänster (art. 6(1)(f) i Dataskyddsförordningen). För att skydda våra kunders integritet behandlas uppgifterna i enlighet med den här sektionen uteslutande i en form som inte kan spåras direkt till kunden.

Om du har gett separat samtycke till ytterligare användning av dina personuppgifter kan dina personuppgifter användas i den utsträckning som beskrivs i medgivandet, t.ex. för marknadsföringsändamål och/eller marknadsundersökning, och uppges till tredje part i förekommande fall (art. 6(1)(a) i Dataskyddsförordningen). Mer information finns i respektive medgivande som kan återkallas när som helst.

Dessutom kommer DCS att behandla personuppgifter om DCS har en lagstadgad skyldighet att göra det (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) i Dataskyddsförordningen). Till exempel kan DCS ha en lagstadgad skyldighet att uppge personuppgifter till myndighet eller annan tredje part.

Vi skyddar dina uppgifter med hjälp av den senaste tekniken. Till exempel används följande säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk eller någon annan form av obehörig behandling:

  • tillgången till personuppgifter begränsas till ett begränsat antal behöriga personer för de angivna syftena.

  • insamlade uppgifter överförs bara i krypterad form.

  • dessutom övervakas tillgången till dessa IT-system permanent för att detektera och avvärja missbruk på ett tidigt stadium.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för respektive ändamål. Om uppgifterna behandlas för flera ändamål kommer de automatiskt att raderas, eller lagras i en form som inte kan spåras direkt till dig, så snart det senast angivna syftet har uppfyllts.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, korrigering, radering eller begränsning av behandlingen och motsätta dig behandlingen genom att kontakta Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland, telefon: +46 (0) 108848144, e-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Om du anser att vi inte tar dina farhågor eller klagomål beträffande databehandlingen på allvar kan du också kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.

Om databehandling baseras på ditt medgivande kan du när som helst återkalla medgivandet med verkan för framtiden. Om du vill göra det ber vi dig kontakta Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland, telefon: +46 (0) 108848144, e-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

Revisorns externa dataskyddsombud är: Dr. Karsten Kinast, LL.M. Advokat (Tyskland), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, E-post: mail@kinast-partner.de, Webbplats: https://www.kinast-partner.com/external-data-protection-officer/.