Den här webbplatsen drivs av Digital Charging Solutions GmbH (Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland).
Verkställande direktörer med befogenhet att företräda företaget: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
E-post: kontakt-se@charging-service.audi
Telefon: +46 (0) 108848144
Kontor och registerförande domstol: München HRB [handelsregistrets sektion B] 232347
Momsregistreringsnummer: SE502081367001

Tvistlösning utanför domstol
Oavsett vårt deltagande i en procedur för alternativ tvistlösning är vi underställda en lagstadgad skyldighet att informera dig om att Europeiska Kommissionens har skapat en plattform för tvistlösning på nätet (ODR), upprättad som en mekanism för lösning av konsumenttvister utanför domstol. Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. DCS GmbH kommer inte att delta i tvistlösningsförfaranden inför en instans för lösning av konsumenttvister och är inte på något sätt ålagt att göra det.