Polityka prywatności

Wysokie wymagania dotyczące jakości naszych produktów i usług decydują o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane. Naszym celem jest zbudowanie i podtrzymywanie z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami relacji biznesowych opartych na zaufaniu. Poufność i nienaruszalność danych klientów jest jednym z naszych głównych priorytetów.

Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Niemcy („DCS”) świadczy klientom usługi Audi e-tron Charging Service jako administrator danych i odpowiada za powiązane czynności przetwarzania danych. Dane osobowe gromadzone w związku z zawarciem umowy Audi e-tron Charging Service lub świadczeniem usług Audi e-tron Charging Service są przetwarzane w celu zawarcia umowy Audi e-tron Charging Service, co umożliwia klientom korzystanie z usług Audi e-tron Charging Service (np. ładowania na stacji ładowania) oraz wystawiania faktur klientom usług Audi e-tron Charging Service. (Art. 6 (1) (b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych – „RODO”). W związku z zawarciem umowy Audi e-tron Charging Service przetwarzane są następujące kategorie danych:

  • dane umowy (np. nazwisko, imię, adres, adres e-mail)

  • dane konta (np. login do konta Audi e-tron Charging Service, dane dotyczące płatności)

  • dane pojazdu (VIN)

Dane z umowy są automatycznie usuwane po wygaśnięciu umowy Audi e-tron Charging Service; transakcje finansowe są usuwane zgodnie z przepisami prawa po 10 latach.

Dla celów świadczenia usług Audi e-tron Charging Service przez DCS przetwarzane są następujące dane (osobowe, jeśli to wymagane) (Art. 6 (1) (b) RODO):

  • indywidualny numer identyfikacyjny, który jest przypisany do karty Audi e-tron Charging Service odpowiednio do sposobu uwierzytelniania wykorzystywanego przez klienta na stacji ładowania;

  • dane rejestrów ładowania stanowiące wykaz ładowań przeprowadzonych przez klienta;

  • lokalizacja stacji ładowania, gdzie przeprowadzano ładowanie, oraz lokalizacja klienta (tylko w zakresie, w jakim oferowana jest usługa e-trasy oraz w jakim klient aktywował funkcję GPS w aplikacji myAudi).

Chociaż udostępnienie tych danych nie jest konieczne do zawarcia umowy Audi e-tron Charging Service, DCS nie jest w stanie świadczyć odnośnych usług, jeśli dane te nie zostaną udostępnione i nie będą przetwarzane. Przetwarzane dane osobowe są automatycznie usuwane po 90 dniach, chyba że są wymagane przez dłuższy czas dla celów świadczenia określonej usługi. Dla celów świadczenia usług Audi e-tron Charging Service DCS korzysta z usług innych dostawców.

Poza celami związanymi ze świadczeniem usług Audi e-tron Charging Service gromadzone dane są również przetwarzane dla celów zapewnienia jakości usług Audi e-tron Charging Service oferowanych przez DCS oraz rozwijania nowych powiązanych usług firmy DCS. Przetwarzanie tych danych służy uzasadnionym interesom DCS związanym z zapewnieniem wysokiego standardu, jakiego oczekują nasi klienci od dotychczasowych usług, oraz możliwości zaspokojenia przyszłych oczekiwań klientów poprzez rozwój nowych usług (art. 6 (1) (f) RODO). W celu ochrony prywatności naszych klientów zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej sekcji dane są przetwarzane wyłącznie w formie, która nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji klienta.

W przypadku udzielenia osobnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych osobowych mogą one zostać użyte w zakresie opisanym w oświadczeniu zgody, np. w celach marketingowych i/lub badań rynkowych, a także, jeśli to konieczne, przekazywane innym podmiotom (art. 6 (1) (a) RODO). Więcej szczegółów znajduje się w odnośnym oświadczeniu zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Ponadto DCS będzie przetwarzać dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa (art. 13 (1) (c), art. 6 (1) (c) RODO). Firma DCS może na przykład zostać prawnie zobowiązana do udostępnienia danych osobowych organom władzy publicznej lub innym podmiotom.

Zabezpieczamy dane użytkowników, korzystając z najnowocześniejszej technologii. Przykładowo do ochrony danych osobowych przed niewłaściwym użyciem lub innego rodzaju nieuprawnionym przetwarzaniem wykorzystano następujące środki bezpieczeństwa:

  • dostęp do danych osobowych ma wyłącznie ograniczona liczba osób upoważnionych do tego w określonych celach;

  • gromadzone dane są przekazywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;

  • ponadto dostęp do systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrycia i zapobieżenia niewłaściwemu użyciu danych już na wczesnym etapie.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne ze względu na określony cel. Jeśli dane przetwarzane są dla wielu celów, są automatycznie usuwane (lub przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednią identyfikację użytkownika), gdy tylko ostatni określony cel zostanie zrealizowany.

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zażądać ich poprawienia/usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu, kontaktując się z Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Niemcy, telefon: +44 (0) 1513173044, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. W przypadku obaw, że nie traktujemy poważnie wniosków i zażaleń dotyczących przetwarzania danych, użytkownik może również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Niemcy, telefon: +44 (0) 1513173044, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dr. Karsten Kinast, LL.M. Prawnik (Niemcy), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, Adres e-mail: mail@kinast-partner.de, Strona internetowa: https://www.kinast-partner.com/external-data-protection-officer/.