Witryna obsługiwana przez Digital Charging Solutions GmbH (Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Niemcy).
Członkowie zarządu upoważnieni do reprezentowania spółki: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
E-mail: contact-pl@charging-service.audi
Telefon: +48 (0) 223070644
Biuro i sąd rejestrowy: Munich HRB [sekcja B Rejestru Handlowego] 232347
Nr rejestracyjny VAT: PL5263229180

Rozstrzyganie sporów pozasądowych
Niezależnie od naszego udziału w procedurze alternatywnego rozstrzygania sporów, mamy prawny obowiązek poinformować, że Komisja Europejska stworzyła platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) w celu zapewnienia mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Platformę tę można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Firma DCS GmbH nie będzie uczestniczyć w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed organem zajmującym się rozstrzyganiem sporów konsumenckich i nie jest do tego zobowiązana.