ZASADY DCS DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES.

CO TO JEST PLIK COOKIE?

Cookie to niewielki plik, który przechowuje ustawienia internetowe. Technologia cookies wykorzystywana jest przez prawie wszystkie strony internetowe. Pliki te są pobierane przez przeglądarkę internetową podczas pierwszej wizyty użytkownika na danej stronie. Podczas kolejnej wizyty na tej stronie przy użyciu tego samego komputera lub urządzenia przenośnego pliki cookies i zawarte w nich dane są wysyłane albo z powrotem do strony internetowej, która je skonfigurowała (własne pliki cookies), albo do innej strony internetowej, do której należą (zewnętrzne pliki cookies). W ten sposób dana strona internetowa rozpoznaje, że wcześniejsza wizyta nastąpiła za pośrednictwem tej samej przeglądarki, i w wielu przypadkach następnie różnicuje wyświetlaną zawartość.

Niektóre pliki cookies są niezwykle użyteczne, ponieważ w przypadku wizyty na kilkakrotnie odwiedzanej wcześniej stronie internetowej zapewniają większy komfort przeglądania. W przypadku używania tego samego komputera lub urządzenia mobilnego i tej samej przeglądarki co podczas wcześniejszych wizyt pliki cookies pamiętają na przykład preferencje użytkownika czy sposób korzystania przez niego ze strony internetowej, co pozwala odpowiednio dostosować wyświetlane oferty, aby lepiej odpowiadały osobistym zainteresowaniom i potrzebom użytkownika. W zależności od funkcji i celu, dla którego są wykorzystywane, pliki cookies można podzielić na cztery kategorie: niezbędne pliki cookies, wydajnościowe pliki cookies, funkcjonalne pliki cookies, marketingowe pliki cookies.

W zależności od funkcji i celu, dla którego są wykorzystywane, pliki cookies można podzielić na cztery kategorie: niezbędne pliki cookies, wydajnościowe pliki cookies, funkcjonalne pliki cookies, marketingowe pliki cookies.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PLIKI COOKIES NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ ZGODY

Tak zwane „niezbędne” pliki cookies umożliwiają korzystanie z funkcji, bez których nie można byłoby używać tej strony internetowej zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie przez Digital Charging Solutions GmbH i dlatego nazywane są „własnymi” plikami cookies. Dla przykładu: dzięki niezbędnym plikom cookies użytkownik po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej przy użyciu swojego adresu e-mail i hasła nie jest już pytany o dane rejestracyjne po ponownym otwarciu tej strony.

Na tej stronie internetowej nie można wyłączyć obsługi niezbędnych plików cookies. Jednak w dowolnym momencie można wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę wszystkich plików cookies.

Plik cookie Przeznaczenie Ważność Kategoria
CNAT_ALLOW_COOKIES Wykorzystywany do dokumentowania zgody na używanie plików cookies 200 dni Niezbędne pliki cookies
JSESSIONID LFR_SESSION_STATE_* Wykorzystywany do identyfikacji użytkownika podczas procedury rejestracji, aby nie było wymagane jej powtarzanie po każdym kliknięciu Sesja: jest usuwany po zamknięciu przeglądarki Niezbędne pliki cookies
GUEST_LANGUAGE_ID Przechowuje dane o języku użytkownika, w którym wyświetlana jest strona. Języka nie trzeba ponownie wybierać podczas kolejnych wizyt na stronie 1 rok Niezbędne pliki cookies
COOKIE_SUPPORT Przechowuje informacje dotyczące tego, czy użytkownik może używać plików cookies 1 rok Niezbędne pliki cookies

PLIKI COOKIES NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, KTÓRE WYMAGAJĄ ZGODY

Ta strona internetowa (www.e-tron.charging-service.audi) nie wykorzystuje własnych plików cookies, które wymagają zgody.

ZARZĄDZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Użytkownik może także zablokować i usunąć pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie plikami cookies poprzez włączenie lub wyłączenie obsługi wszystkich plików cookies, bądź też obsługę tylko określonych kategorii plików cookies. Więcej informacji na temat sposobów zarządzania i usuwania plików cookies można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc wbudowanej w przeglądarce.

W przypadku ograniczenia obsługi plików cookies nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji interaktywnych naszej strony internetowej.