Generelle vilkår og betingelser for Audi e-tron Charging Service

1. Audi e-tron Charging Service

1.1 I henhold til disse generelle vilkårene ("GTC") gir Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland ("DCS") kunden informasjonstjenester og tilgangsteknologi til ladingsinfrastruktur for Audi-merkede elektriske og pluggbare hybridbiler under betegnelsen "e-tron Charging Service" ("e-tron Charging Service"). Bruk av e-tron Charging Service kreves en gratis myAudi-konto. Bruken av begrepet "kunde" i disse GTC-ene refererer til personer av alle kjønn.

1.2 Den nyeste versjonen av disse GTC-ene og den nyeste informasjonen om tilgjengelige tariffer kan lastes ned og skrives ut fra nettstedet www.e-tron.charging-service.audi. DCS forbeholder seg retten til å foreta hensiktsmessige endringer i disse GTC-ene, forutsatt at endringene ikke påvirker viktige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser) slik som de som anses å være spesifikt pålagt DCS i henhold til innholdet og hensikten med e-tron Charging Service-kontrakten. Kunden vil bli varslet via e-post på e-postadressen oppgitt av kunden under avsnitt 2.2 om eventuelle endringer i disse GTC-ene og/eller en e-tron Charging Service-kontrakt som er inngått på grunnlag av disse GTC-ene. I varselet vil kunden bli eksplisitt informert om de aktuelle endringene. Disse endringene trer i kraft dersom kunden ikke protesterer mot dem innen en måned etter å ha mottatt varselet. DCS vil varsle kunden om disse juridiske konsekvensene ved begynnelsen av denne perioden. Fremgangsmåten beskrevet ovenfor gjelder også for endringer av tariffen som er avtalt med kunden.

1.3 DCS samarbeider med operatører av ladestasjoner (hver en "e-tron Charging Service-partner"). Ladestasjonene til e-tron Charging Service Partners vises på www.e-tron.charging-service.audi, i myAudi-appen fra Audi AG, samt via ytterligere kanaler (i følgende "frontservere) og er uthevet for å skille dem fra andre ladestasjoner som ikke er en del av det tilgjengelige nettverket av ladestasjoner. Deler av denne informasjonen kan bare nås ved å logge inn på medlemsområdene.

1.4 e-tron Charging Service omfatter

a) visning av e-tron Charging Service Partner-ladestasjoner (i form av statisk informasjon) og visse opplysninger om bruk av disse e-tron Charging Service Partner-ladestasjonene (for eksempel tilgjengelighet og priser i form av dynamisk informasjon) i frontservere.

b) lading på e-tron Charging Service Partner-ladestasjoner etter godkjenning (se avsnitt 6.1) sammen med månedlig fakturering, inkludert en detaljert oversikt over alle ladeprosesser.

1.5 Detaljer om e-tron Charging Service og bruken av tjenesten er beskrevet på www.e-tron.charging-service.audi.

2. Kontraktavslutning og bestilling

2.1 Kunden kan bestille e-tron Charging Service på www.e-tron.charging-service.audi. Den versjonen av GTC som kunden har uttrykkelig akseptert ved bestilling av e-tron Charging Service (ettersom versjonen kan endres fra tid til annen i henhold til punkt 1.2 ovenfor) gjelder. For brukere av Audi-kjøretøyer vil det bli flere registreringsmuligheter i fremtiden (for eksempel via myAudi-appen).

2.2 Kunder med en "myAudi" -konto, kan registrere seg for e-tron Charging Service på www.e-tron.charging-service.audi ved å sende inn adresse og betalingsinformasjon. Disse dataene kan korrigeres eller oppdateres på et senere tidspunkt i kundekontoområdet eller gjennom kundeservice. Kunder som ikke har registrert seg for en gratis "myAudi"-konto må sette opp en slik konto før de registrerer seg for e-tron Charging Service.

2.3 All informasjon som sendes inn på kundekontoområdet, for eksempel betalingsinformasjon, adressedetaljer og e-postadresser, beskyttes automatisk ved hjelp av moderne krypteringsmetoder, som f.eks. SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

2.4 Betalingen må gjøres med kredittkort eller eventuelle andre betalingsmåter som tilbys til e-tron Charging Service-kunden under registreringsprosessen. Med forbehold om tilstrekkelig kredittverdighet har forretningskunder også mulighet til å betale utstedte fakturaer via bankoverføring. For å gjøre dette må bedriftsklienten søke om fakturautbetaling og sende en kopi av et kommersielt registerutdrag eller lignende offisielle legitimasjon til DCS. Forespørselen om fakturabetaling kan gjøres under registreringsprosessen eller ved å kontakte kundeservice.

2.5 Tilbud og avslutning av en e-tron Charging Service-kontrakt

a) DCS legger inn et bindende tilbud for levering av e-tron Charging Service. Når kunden som har en "myAudi"-konto, har registrert seg for e-tron Charging Service-kundekonto og uttrykkelig akseptert GTC-en, kan e-tron Charging Service bestilles. Bestillingsprosessen er også beskrevet på www.e-tron.charging-service.audi.

b) Kunden kan korrigere eventuelle feil ved å klikke "tilbake" under registreringsprosessen og korrigere inndataene. Før kunden bekrefter bestillingen, vil han/hun motta informasjon om prisene for e-tron Charging Service.

c) Etter å ha fullført bestillingsprosessen for e-tron Charging Service, mottar kunden en ordrebekreftelse via e-post sammen med informasjon om den aktuelle tariffen, GTC-en som er akseptert av kunden og informasjonen om hans eller hennes rett til å trekke tilbake godkjennelsen (se avsnitt 2.7).

d) e-tron Charging Service-kontrakten vil være avsluttet når bestillingsprosessen er fullført.

e) Innholdet i e-tron Charging Service-kontrakten lagres av DCS og kan hentes eller lagres av kunden på www.e-tron.charging-service.audi i e -tron Charging Service-kundekontoområdet.

2.6 Språk

e-tron Charging Service-kontrakten blir inngått på norsk. Oversettelser av disse GTC-ene til andre språk er kun til informasjonsformål og er ikke juridisk bindende.

2.7 Rett til å trekke seg fra kontrakten

Kunden har rett til å trekke seg fra e-tron Charging Service-kontrakt innen en periode på fjorten dager dersom han eller hun er en forbruker.

Kunden blir herved informert om hans eller hennes rett til å trekke seg som følger:

Rett til å trekke seg

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten uten å gi noen grunner innen 14 dager. Angrefristen utløpet etter 14 dager fra avslutningen av kontrakten. For å utøve din rett til å trekke deg, må du informere oss (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland, Tlf.: +47 (0) 21405844, E-post: kontakt-nor@charging-service.audi) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten med en utvetydig uttalelse (f.eks. brev, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte tilbakekallingsskjemaet (Visning 1). Dette er imidlertid ikke et krav. Du vil ha utøvd rettsfristen innen tilbaketrekningsperioden dersom du sender en meddelese om utøvelse av retten til å trekke deg tilbake før den perioden er utløpt.

Virkninger og konsekvenser av tilbaketrekning

Hvis du trekker seg fra denne kontrakten, må vi returnere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveransekostnader (med unntak av tilleggskostnader, dersom du har uttrykkelig valgt en annen type levering enn den minst kostbare typen standardleveranse som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og minst 14 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten.

Vi vil utføre refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du har uttrykkelig avtalt noe annet. Under ingen omstendigheter vil vi belaste deg gebyrer som følge av slike refusjoner.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i tilbaketrekningsperioden, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er gitt til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av tilbaketrekningsretten, i forhold til den fulle dekning av kontrakten.

(Slutt på informasjon om tilbaketrekningsrett)

3. e-tron Charging Service ladekort: Aktivering og deaktivering av e-tron Charging Service ladekortet

3.1 For å kunne bruke e-tron Charging Service krever de fleste ladestasjonene et aktivert e-tron Charging Service ladekort. Hvis kunden allerede har et e-tron Charging Service-kort, kan han aktivere et slikt kort under registreringsprosessen. Hvis ikke vil DCS sende et e-tron Charging Service-kort for aktivering til kunden via posten. e-tron Charging Service-kort aktiveres i e-tron Charging Service-kundekontoen ved å skrive inn kortnummeret og bekrefte detaljene. Kunden vil så motta bekreftelse via e-post. Aktivering av e-tron Charging Service-kort kan ta opptil 24 timer.

3.2 På enkelte ladestasjoner er det bare mulig å godkjenne myAudi-appen fra Audi AG, som er tilgjengelig i Apple Inc. App Store eller i Google Play-butikken, og inneholder en QR-kodeleser. For godkjenning er det nødvendig å logge inn med innloggingsinformasjon.

3.3 DCS forblir eieren av e-tron Charging Service-kortet. Kunden må lagre sitt e-tron Charging Service-kortet og innloggingsinformasjon trygt. Kunden må øyeblikkelig varsle DCS om tap eller tyveri av e-tron Charging Service-kort eller innloggingsinformasjon (se kontaktinformasjon under avsnitt 10). I tillegg kan kunden også kontakte e-tron Charging Service-kundeservice for å deaktivere e-tron Charging Service-kortet. Utstedelse av et erstatningskort kan medføre ekstra kostnader for kunden (se gjeldende priser på www.e-tron.charging-service.audi).

4. Kontraktvilkår og gyldighet

4.1 e-tron Charging Service-kontrakten har en fast løpetid på 12 måneder, og begge parter kan si den opp med to ukers varsel på slutten av kontraktsperioden. Dersom kontrakten ikke avsluttes i tide, blir kontraktsperioden forlenget med ytterligere 12 måneder. Oppsigelsesvarselet kan gis i kundekontoområdet, ved skriftlig varsel eller via e-post. Dette påvirker ikke retten til å si opp kontrakten med en god grunn.

4.2 Når kontrakten er avsluttet, er ikke e-tron Charging Service-kortet lenger gyldig og vil bli blokkert av DCS.

5. Bruk og tilgjengelighet av e-tron Charging Service

5.1 Kunden kan få mer informasjon om e-tron Charging Service og tekniske detaljer om bruk og tilgjengelighet på www.e-tron.charging-service.audi. DCS leverer tjenestene i kundens bostedsland samt i flere land i samsvar med avsnitt 9 nedenfor.

5.2 For å kunne bruke e-tron Charging Service på best mulig måte, er det nødvendig å ha myAudi-appen som Audi AG tilbyr på en egnet mobilenhet eller tilgang til www.e-tron.charging-service.audi.

5.3 DCS jobber med å utvide tilgangen til og bruken av offentlig ladingsinfrastruktur via e-tron Charging Service og for å utvide gruppen av e-tron Charging Service-partnere. DCS gir imidlertid ingen representasjon eller garanti med hensyn til tilgjengeligheten (riktig funksjon, tilgjengelighet av strøm eller full ladning) av, og kunden har ingen rett til å kreve tilgang til, bestemte ladestasjoner og/eller lademuligheter. Det er spesielt ingen rett til oppbevaring av den samme e-tron Charging Service Partner-ladingsinfrastrukturen.

5.4 DCS gir ikke, med forbehold for avsnitt 5.5, noen representasjon eller garanti med hensyn til aktualiteten og/eller korrektheten av statisk og/eller dynamisk informasjon som vises via frontserverne (se avsnitt 1.4 a), inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om ladestasjoner og/eller tilgjengeligheten av dem. Kunden anerkjenner spesielt at slik informasjon leveres av tredjeparter (for eksempel e-tron Charging Service-partnere). Uavhengig av det faktum bekrefter DCS aktualiteten og/eller korrektheten av informasjonen på en prøvebasis for å forbedre av tjenesten kontinuerlig. Overføringen av denne informasjonen er også avhengig av mottaket til mobilmastene til de respektive nettoperatørene, og kan bli svekket av atmosfæriske forhold, topografiske forhold, kjøretøystillingen og hindringer i nærheten (slik som broer og bygninger osv.).

5.5 Avhengig av avtalt tariff kan prisene variere avhengig av ladestasjonen som er i bruk (se avsnitt 7.1). I et slikt tariffsystem blir kunden vist de faktiske prisene for den respektive ladeplassen i myAudi-appen, forutsatt at kunden er logget inn med innloggingsinformasjonen sin. DCS garanterer at de viste prisene er riktige, og avviker dermed fra avsnitt 5.4. Kunder med en slik tariff er forpliktet til å informere seg om de gyldige prisene før oppstartsprosessen starter.

5.6 e-tron Charging Service som tilbys under disse GTC-ene, kan bare brukes til lading av Audi-kjøretøy.

5.7 Kunder kan la familiemedlemmer eller deres ansatte bruke e-tron Charging Service (spesielt e-tron Charging Service-kortet), forutsatt at kunden ikke tar betalt for slik bruk og at e-tron Charging Service bare brukes til belaste kundens eget kjøretøy. Før slik bruk må kunden informere brukeren om riktig håndtering av ladestasjonene. Eventuell annen tredjeparts bruk av e-tron Charging Service krever forhåndsgodkjenning fra DCS. Kunden kan ikke bruke e-tron Charging Service for ulovlige formål eller tillate tredjepart å gjøre det.

5.8 Kunden skal følge bruksanvisningene for kjøretøyet som skal lades og alt brukt utstyr eller tilbehør (f.eks. ladekabel), samt med eventuelle instruksjoner og vilkår og betingelser for e-tron Charging Service-partnere som vises ved ladingsstasjoner angående bruken av ladestasjonene. Bruk av ladekabler eller annet utstyr eller tilbehør som (i) ikke er sertifisert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (f.eks. CE-sertifisering), (ii) ikke er godkjent for den respektive bilen eller ved den respektive e-tron Charging Service-partneren i henhold til instruksjonene som vises på ladestasjonene eller (iii) er skadet, er strengt forbudt.

5.9 Ladestasjoner som viser en alarmmelding eller problemrapport eller som åpenbart er skadet, må ikke brukes. I stedet blir kunden bedt om å informere DCS (se kontaktinformasjon under avsnitt 10).

5.10 Kunden skal være ansvarlig for eventuelle skade som oppstår som følge av misbruk eller feilaktig bruk av e-tron Charging Service-kortet i myAudi-appen som godkjenningsenhet eller misbruk eller feilaktig bruk av ladeprosessen i henhold til gjeldende lovgivning.

6. Ladingsprosess og autentisering; maksimal lading og tomgangstid; forstyrrelser

6.1 Kundene blir autentisert på e-tron Charging Service Partner-ladestasjoner ved hjelp av e-tron Charging Service-kortet. På enkelte ladestasjoner er autentisering også mulig, eller det kan kreve bruk av myAudi-appen fra Audi AG. Dette gjelder spesielt for ladestasjonen med et intercharge-symbol. For hver ladeplass vises de tilgjengelige godkjenningsmetodene i myAudiapp-en levert av Audi AG eller på www.e-tron.charging-service.audi.

6.2 Maksimumsperioden for kontinuerlig tilkobling på en enkelt ladestasjon må ikke overstige 24 timer, eller ved DC-lading (likestrømladning) 4 timer (maksimal ladning og tomgangstid). I tillegg må kunden forlate den offentlige parkeringsplassen så snart ladingsprosessen er fullført eller den maksimale parkeringsperioden er utløpt. Kostnader som kan oppstå for DCS på grunn av at maksimal(e) lade- eller tomgangtid og/eller parkeringsperioder overskrides, samt kostnader for bøter eller slepetjenester på grunn av ulovlig parkering, faktureres til kunden.

6.3 Kunden erkjenner at forstyrrelser av ladestasjoner kan oppstå på grunn av force majeure, inkludert streik, utstengninger og offisielle direktiver, samt på grunn av tekniske og andre typer tiltak som må utføres på utstyret for at det skal fungere korrekt eller for å forbedre tjenesten (f.eks. vedlikehold, reparasjoner, programvareoppdateringer av systemer). Forstyrrelser kan også skyldes kortsiktig kapasitetsmangel på grunn av maksimal bruk.

6.4 I den utstrekning forstyrrelser og/eller uregelmessigheter i forsyning av elektrisitet skyldes en forstyrrelse av nettoperasjonene (inkludert koblingen til nettet), skal DCS frigjøres fra sine respektive forpliktelser under e-tron Charging Service. Dette gjelder imidlertid ikke i den grad DCS avbryter leveransen uten begrunnelse. På forespørsel skal DCS uten unødig forsinkelse gi kunden opplysninger om slike skadelige hendelser og årsakene bak dem i den grad DCS har slik informasjon eller slik informasjon kan gjøres tilgjengelig med rimelig innsats.

7. Avgift; priser

7.1 Gebyret for e-tron Charging Service avhenger av tariffen som er avtalt med kunden og er i prinsippet sammensatt som følger:

a) fast månedlig basisavgift iht. e-tron Charging Service-kontrakten (avhengig av avtalt tariff), og

b) betalinger basert på faktisk bruk for individuelle ladeprosesser på e-tron Charging Service Partner-ladestasjoner.

Gjeldende priser for den respektive tariffen finnes på prislisten, som kan vises, lagres og skrives ut fra nettsiden www.e-tron.charging-service.audi.

Avhengig av avtalt tariff kan prisene for individuelle ladeprosesser (faktisk bruk) variere (variabelt tariffsystem). I et slikt tariffsystem blir kunden vist de faktiske prisene for ladeprosessen for den respektive ladeplassen i myAudi-appen og på www.e-tron.charging-service.audi, forutsatt at kunden er logget inn med innloggingsinformasjonen sin. For variable tariffer har DCS rett til å justere prisene for den faktiske bruken av en ladestasjon med virkning for fremtiden. De faktiske prisene vil bli vist i appen minAudi og på www.e-tron.charging-service.audi. Kunder med en slik tariff er forpliktet til å informere seg om de gyldige prisene før oppstartsprosessen starter.

7.2 Den månedlige basisavgiften belastes først når e-tron Charging Service-kontrakten er inngått, eller – i tilfelle endring i tariff med månedlig basisavgift – slik bytte av tariff har blitt aktivert av DCS og deretter på pro rata-basis resten av den første måneden.

7.3 Betalingene basert på faktisk bruk belastes for hver ladeprosess fra starten (dvs. støpselet settes inn i ladepunktet) til slutten (dvs. pluggen trekkes fra ladepunktet) av ladeprosessen basert på gjeldende gyldige priser i respektive land eller ved den respektive ladestasjonen. Mer informasjon om priser for roaming finner du på prislisten for den respektive tariffen under www.e-tron.charging-service.audi. Ladeprosesser belastes som angitt i prislisten for den aktuelle tariffen (for eksempel på minuttbasis for hvert startet minutt eller per kW/t).

7.4 Alle priser inkluderer MVA. Informasjonen om prisene som gjelder for kundens respektive tariff ved kontraktinngåelse, sendes til kunden via e-post (se avsnitt 2.5c).

7.5 Hvis priser vises på en hvilken som helst e-tron Charging Service Partner-ladestasjon, kan slike priser avvike fra prisene som er avtalt med kunden. Bare prisene som er avtalt mellom kunden og DCS vil gjelde.

7.6 DCS forbeholder seg retten til å senke prisene på eksisterende og/eller nye kontrakter i bestemte tidsperioder og for definerte ladestasjoner (se avsnitt 7.1b) (spesialtilbud).

7.7 En tariffendring krever en tilsvarende avtale mellom partene. Kunden kan søke om prisendring via internett på www.e-tron.charging-service.audi.

8. Betingelser for fakturering og betaling

8.1 Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via e-tron Charging Service-kundekontoen på www.e-tron.charging-service.audi, som inneholder en spesifisert liste over ladeprosesser i den respektive fakturaperioden med informasjon om dato, sted og varighet. Kunden vil bli varslet via e-post hvis en ny faktura blir tilgjengelig.

8.2 Kostnader påløpt per kalendermåned belastes via betalingsmetoden som er valgt under registreringsprosessen i e-tron Charging Service-kundekontoen på den fjerde arbeidsdagen i neste kalendermåneden. Bedriftskunder som betaler vi faktura (se avsnitt 2.4) må overføre beløpet innen 14 dager etter at fakturaen mottas til kontoen oppgitt på fakturaen. Selv om DCS strever etter å fakturere e-tron Charging Service normalt i den følgende kalendermåneden, kan DCS ikke garantere dette (for eksempel på grunn av sen fakturering av e-tron Charging Service-partnere til DCS).

8.3 Kunden kan bare frata mot DCS-krav hvis kundens motkrav er ubestridte, basert på tilbaketrekking av denne kontrakten eller hvis det foreligger en juridisk bindende tittel. Kunden kan kun holde tilbake betalinger dersom dette er basert på krav som følge av e-tron Charging Service-kontrakten.

8.4 Hvis kunden ikke foretar betaling i henhold til avsnitt 8.2, har DCS rett til å blokkere kunden fra å bruke e-tron Charging Service.

9. Internasjonal roaming

På grunnlag av e-tron Charging Service-kontrakten kan kunden også bruke e-tron Charging Service-kortet for myAudi-appen fra Audi også i andre land enn bostedslandet. Den nåværende listen over land er tilgjengelig på www.e-tron.charging-service.audi.

10. Kontakt

For generelle spørsmål om e-tron Charging Service-produktet, spørsmål om fakturaer, kundekontrakter eller e-tron Charging Service-kort samt tekniske problemer, spesielt under ladeprosessen, kan kunden bruke kontaktmulighetene som lagt ut på www.e-tron.charging-service.audi.

11. Garanti

Lovbestemte garantibetingelser gjelder.

12. Fraskrivelse av ansvar

12.1 I tilfeller av mindre uaktsomhet er DCS bare ansvarlig dersom det har brutt viktige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser) slik som de som anses å være spesifikt pålagt av DCS i henhold til innholdet og hensikten med e-tron Charging Service-kontrakten eller de hvis fullførelse muliggjør riktig gjennomføring av e-tron Charging Service-kontrakten og overholdelse som kunden regelmessig kan stole på. Slikt ansvar er begrenset til den typiske skaden som kan forventes ved tidspunktet for inngåelsen av e-tron Charging Service-kontrakten.

12.2 Det personlige ansvaret for de juridiske representantene, agentene og ansatte i DCS for eventuelle skader som skyldes en lavere grad av forsømmelse fra deres side, er også begrenset til omfanget beskrevet i forrige avsnitt.

12.3 Ansvaret for DCS i tilfelle skadelig manglende avsløring av en defekt, eller som skyldes antakelsen om en garanti eller i henhold til produktansvarsloven, forblir upåvirket. Ansvarsbegrensninger gjelder ikke i tilfelle av ondsinnet hensikt, grov uaktsomhet, død, kroppsskade eller helsefare.

12.4 DCS er ikke operatør for ladestasjonene og er ikke ansvarlig som operatør. Kunden anerkjenner i tilfelle av forstyrrelser eller uregelmessigheter i strømforsyningen som følge av forstyrrelser av nettoperasjonen (inkludert koblingen til nettet) at krav kan rettes mot operatøren av distribusjonsnettverket. DCS vil på forespørsel tildele og overføre krav og rettigheter mot operatøren av distribusjonsnettverket knyttet til en skade for kunden.

13. Informasjon om databeskyttelse

13.1 DCS gir kunden e-tron Charging Service og er som databehandler ansvarlig for relaterte databehandlingsaktiviteter. Personopplysningene som samles inn i forbindelse med inngåelse av en Audi e-tron Charging Service-kontrakt eller levering av Audi e-tron Charging Service-tjenester blir behandlet med henblikk på å inngå Audi e-tron Charging Service-kontrakten, for å gjøre det mulig for kunden å benytte Audi e-tron Charging Service-tjenester (f.eks. lade på en ladestasjon) og fakturere kunden for Audi e-tron Charging Service-tjenester. (Art. 6(1)(b) EUs generelle databeskyttelsesforskrift "GDPR"). I forbindelse med inngåelse av en Audi e-tron Charging Service-kontrakt, blir følgende datakategorier behandlet:

  • kontaktopplysninger (f.eks. etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse)

  • automatisk data (f.eks. e-tron Charging Service-innloggingskonto, betalingsdetaljer)

  • bilens data (VIN)

Kontraktsopplysningene blir automatisk slettet etter utløpet av Audi e-tron Charging Service-kontrakten; og finanstransaksjoner blir slettet i henhold til lovbestemmelser etter 10 år.

Med henblikk på levering av Audi e-tron Charging Service-tjenester fra DCS, blir følgende (evt. personlige) opplysninger behandlet (art. 6(1)(b) GDPR):

  • et individuelt identifikasjonsnummer som tildeles det Audi e-tron Charging Service-ladekortet eller autentiseringsinstrumentet som brukes av kunden på en ladestasjon

  • de registrerte ladedetaljene som viser ladehendelsene som er foretatt av kunden.

  • stedet for de ladestasjoner hvor ladingene gjennomføres og hvor kunden befinner seg (plassering kun i den utstrekning det tilbys en e-rute-service og i den utstrekning kunden har aktivert GPS-funksjonen i Audi e-tron Charging Service-appen).

Hvis kunden bruker myAudi-appen fra Audi AG, overføres kundedata fra Audi AG til DCS eller omvendt via myAudi-appen i den utstrekning det er nødvendig for å bruke e-tron-ladetjenesten via myAudi-appen.

Selv om leveringen av disse opplysningene ikke kreves for å inngå Audi e-tron Charging Service-kontrakten, vil DCS være ute av stand til å levere deg den aktuelle tjenesten hvis disse opplysningene ikke blir oppgitt og ikke blir behandlet. De behandlede personopplysningene blir automatisk slettet etter 90 dager med mindre de trengs i lenger tid for å levere en spesifikk tjeneste.

13.2 Som en del av oppfyllelsen av e-tron Charging Service-kontrakten, ansetter vi leverandører på kontrakt til å behandle personopplysninger utelukkende i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med våre instruksjoner.

13.3 Ut over den selve leveringen av Audi e-tron Charging Service-tjenester, vil de opplysningene som samles inn under 13.1 også behandles med henblikk på kvalitetssikring av de Audi e-tron Charging Service som tilbys av DCS og for utvikling av nye tilknyttede tjenester fra DCS. Disse behandlingsaktivitetene tjener de legitime interessene som DCS har i å overholde de høye standardene kundene setter for eksisterende tjenester og i å være i stand til å tilfredsstille våre kunders fremtidige ønsker ved å utvikle nye tjenester (art. 6(1)(f) GDPR). For å beskytte våre kunders personvern, vil opplysningene som behandles i samsvar med denne 13.2 utelukkende behandles i en form som ikke kan spores direkte til kunden.

13.4 Hvis du separat har gitt ditt samtykke til videre bruk av personopplysningene dine, vil personopplysningene dine kunne benyttes i den utstrekning som er beskrevet i samtykkeerklæringen, f.eks. for markedsføringsformål og/eller markedsundersøkelser, og kan eventuelt avsløres til tredjeparter (art. 6(1)(a) GDPR). Ytterligere detaljer finner du i den respektive samtykkeerklæringen, som kan tilbakekalles når som helst.

13.5 Videre vil DCS behandle personopplysninger hvis de har en rettslig forpliktelse til å gjøre det (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) GDPR). DCS kan for eksempel være rettslig forpliktet til å avsløre personopplysninger til offentlige myndigheter eller andre tredjeparter.

13.6 Vi sikrer dataene dine ved hjelp av moderne teknologi. Vi benytter for eksempel følgende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot misbruk eller andre former for uautorisert behandling:

  • tilgang til personopplysninger er begrenset til kun et mindre antall autoriserte personer for de spesifiserte formålene;

  • innsamlede data overføres kun i kryptert form;

  • videre blir tilgang til disse IT-systemene permanent overvåket for å oppdage og avverge misbruk på et tidlig stadium.

Vi lagrer bare dine personlige data så lenge det kreves for det respektive formålet. Hvis data blir behandlet for flere formål, blir de automatisk slettet, eller lagret i en form som ikke kan spores til deg direkte, så snart det siste spesifiserte formålet er blitt oppfylt.

13.7 Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene dine, til å be om retting/sletting eller restriksjoner av behandlingen og til å protestere mot behandlingen ved å kontakte Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland, Telefon: +47 (0) 21405844, e-postadresse: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Hvis du mener at vi ikke tar dine bekymringer eller klager angående behandling av opplysningene alvorlig, kan du også ta kontakt med den ansvarlige tilsynsmyndigheten.

13.8 Hvis data behandles basert på ditt samtykke kan du trekke tilbake samtykket når som helst, med fremtidig virkning. Dette gjør du ved å kontakte Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland, Telefon: +47 (0) 21405844, e-postadresse: dataprotection@digitalchargingsolutions.com).

14. Jurisdiksjon, forlik og gjeldende lov

14.1 e-tron Charging Service-kontrakten samt eventuelle juridiske forhold basert på disse GTC-en er underlagt tysk lovgivning. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer gjelder ikke. Hvis kunden er en forbruker, vil obligatoriske forbrukerbestemmelser i kundens bostedsland ha forrang over tysk lov dersom de er gunstigere for kunden.

14.2 Den eksklusive jurisdiksjonen for alle krav som følge av relasjoner med bedriftseiere eller offentligrettslige selskaper er München. Hvis kunden er forbruker og har sitt bostedssted eller regelmessig holder til i EØS eller i Sveits, kan han også gjøre et krav i bostedslandet. Krav fra DCS mot en forbruker kan bare gjøres i forbrukerens bostedsland.

14.3 Europa-kommisjonen tilbyr en nettbasert tvisteløsningsplattform, som du kan få tilgang til på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt oss hvis har et spørsmål.

14.4 DCS vil ikke delta i tvist-forliksprosedyrer foran en forbruker-voldgiftsnemnd og er ikke forpliktet til å gjøre det.

Siste revisjon: Desember 2018


Utstilling 1: Tilbaketrekkingsskjema

Tilbaketrekkingsskjema

(Hvis du ønsker å trekke tilbake kontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)

Til:

Digital Charging Solutions GmbH

Lyonel-Feininger-Straße 26

80807 München, Tyskland

Tel: +47 (0) 21405844

E-Mail: kontakt-nor@charging-service.audi


Jeg/vi trekker oss herved fra kontrakten som er inngått av meg/oss med hensyn til følgende e-tron Charging Service:
e-tron Charging Service-kontraktnummerBestilt denNavn på forbruker(e)Adresse til forbruker(e)DatoSignatur fra forbruker(e) (bare hvis dette skjemat fylles ut på papir)