City

For del- og helelektriske Audi-biler
For alle som vil dekke korte avstander og allikevel være fleksible: Med City-tariffen vår kan du lade billig når du trenger det. Det er spesielt egnet for bypendlere og de som kjører plug-in hybrider.

Basisgebyr 46,65 NOK / måned
Minimum kontraktsperiode ¹ ubestemt
Generell prising
AC-lading (normallading) 0,55 NOK / min + 3,26 NOK / kWh
DC- / HPC-lading ² (hurtiglading) 4,00 NOK / kWh
Mer (Grønn Kontakt) 4
AC-lading 0,10 NOK / min + 2,90 NOK / kWh
AC-lading fra 09/01/2021 0,20 NOK / min + 2,90 NOK / kWh
DC-lading 1,25 NOK / min + 3,20 NOK / kWh
DC-lading fra 09/01/2021 1,25 NOK / min + 3,75 NOK / kWh
IONITY HPC 8,40 NOK / kWh

Lading i utlandet

Land
(Klikk for å se landets satser for lading)
Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Litauen, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn

*Prisliste og produktinformasjon
Last ned

1 år uten grunngebyr i Transit-tariff3 med din nye helelektriske Audi

Transit

For helelektriske Audi-biler
Lader du ofte på veien og foretrekker å gjøre det raskt? Da er Transit-tariffen vår – inkludert rabattert IONITY-lading med høy kraft, noe for deg. Vår anbefaling for elbilførere som kjører lange avstander.

Basisgebyr 3 179,93 NOK / måned
Minimum kontraktsperiode ¹ 12 måneder
Generell prising
AC-lading (normallading) 0,55 NOK / min + 3,26 NOK / kWh
DC- / HPC-lading ² (hurtiglading) 4,00 NOK / kWh
Mer (Grønn Kontakt) 4
AC-lading 0,10 NOK / min + 2,90 NOK / kWh
AC-lading fra 09/01/2021 0,20 NOK / min + 2,90 NOK / kWh
DC-lading 1,25 NOK / min + 3,20 NOK / kWh
DC-lading fra 09/01/2021 1,25 NOK / min + 3,75 NOK / kWh
IONITY HPC 1,85 NOK / kWh

Lading i utlandet

Land
(Klikk for å se landets satser for lading)
Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn

*Prisliste og produktinformasjon
Last ned

Alle priser er inkludert mva

På de gratis ladestasjonene lader du også gratis med din e-tron Charging Service.

1 Kontrakten for Transit-tariff inngås med en varighet på 12 måneder og kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på to uker før utløpet av den aktuelle kontrakttiden. Hvis kontrakten ikke sies opp innen den aktuelle fristen, blir kontrakttiden hver gang forlenget med ytterligere 12 måneder. Kontrakten for City-tariff har en ubestemt varighet og kan sies opp av hver part med en oppsigelsesfrist på én måned frem til slutten av måneden.

2 Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere i tillegg til IONITY

3 Kunder som har registrert seg for Transit-tariff og kjøpt en helelektrisk Audi som nybil, behøver ikke å betale grunngebyr det første året. Den nye bilen må da være enten årets eller fjorårets modell. Tilbudet gjelder bare første gang det inngås kontrakt og kan ikke overføres til andre. Etter ett år gjelder de vanlige tariffvilkårene. Kampanjen for Audi AG begynner automatisk å gjelde ved aktivering av ladeavtalen og varer i ett år. Aktivering er mulig til 31.12.2021. Ladbare hybridbiler er unntatt fra dette tilbudet.

4Ytterligere rabatter fra vår partner Grønn Kontakt kan gjelde for Charging Events på Grønn Kontakt-stasjoner og vil reflekteres i prisene på Deres månedlige regninger. Vennligst se Grønn Kontakts nettsted for flere detaljer.