Retningslinjer for personvern

De høye standardene du setter på kvaliteten for våre produkter og tjenester er bestemmende for hvordan vi håndterer dine data. Vårt mål er å skape og opprettholde grunnlaget for et tillitsfullt forretningsforhold med våre nåværende og potensielle kunder. Konfidensialiteten og integriteten for dine personopplysninger er en av våre fremste prioriteter.

Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland («DCS») forsyner kunden med Audi e-tron Charging Service-tjenester som dataansvarlig med ansvar for tilknyttede databehandlingsaktiviteter. De personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med inngåelse av en Audi e-tron Charging Service-kontrakt eller levering av Audi e-tron Charging Service-tjenester blir behandlet med henblikk på å inngå Audi e-tron Charging Service-kontrakten, gjøre det mulig for kunden å benytte Audi e-tron Charging Service-tjenester (f.eks. lade på en ladestasjon) og fakturere Audi e-tron Charging Service-tjenester til kunden. (Art. 6(1)(b) i EUs personvernforordning, «GDPR»). I forbindelse med inngåelse av en Audi e-tron Charging Service-kontrakt, blir følgende datakategorier behandlet:

  • kontaktopplysninger (f.eks. etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse)

  • konto-opplysninger (f.eks. innloggingskonto for Audi e-tron Charging Service, betalingsdetaljer)

  • kjøretøyopplysninger (VIN)

Kontraktsopplysningene blir automatisk slettet etter utløp av Audi e-tron Charging Service-kontrakt; finanstransaksjoner blir i henhold til lovbestemmelser slettet etter 10 år.

Med henblikk på levering av Audi e-tron Charging Service-tjenester fra DCS, blir følgende (når det kreves, personlige) opplysninger behandlet (art. 6(1)(b) GDPR):

  • et individuelt identifikasjonsnummer som tildeles det Audi e-tron Charging Service-ladekortet eller autentiseringsinstrumentet som brukes av kunden på en ladestasjon

  • de registrerte ladedetaljene som viser de ladinger som er foretatt av kunden.

  • stedet for de ladestasjoner hvor ladingene gjennomføres og hvor kunden befinner seg (stedsangivelse kun i den utstrekning det tilbys en e-rute-service og i den utstrekning kunden har aktivert GPS-funksjonen i myAudi app-appen).

Selv om levering av disse opplysningene ikke kreves for å inngå Audi e-tron Charging Service-kontrakten, vil DCS være ute av stand til å levere deg den aktuelle tjenesten hvis disse opplysningene ikke blir oppgitt og ikke blir behandlet. De behandlede personopplysningene blir automatisk slettet etter 90 dager med mindre de trengs i lenger tid for ytelse av en spesifikk tjeneste. DCS benytter utnevnte tjenesteleverandører for å besørge Audi e-tron Charging Service-tjenester.

Ut over den rene ytelse av Audi e-tron Charging Service-tjenester, vil de data som samles inn også behandles med henblikk på kvalitetssikring av de Audi e-tron Charging Service-tjenester som tilbys av DCS og for utvikling av nye tilknyttede tjenester fra DCS. Disse behandlingsaktivitetene tjenere de legitime interesser DCS har i å overholde de høye standarder våre kunder setter på eksisterende tjenester og i å være i stand til å tilfredsstille våre kunders fremtidige ønsker gjennom utvikling av nye tjenester (art. 6(1)(f) GDPR). For å beskytte våre kunders personvern, vil de opplysningene som behandles i samsvar med denne paragrafen utelukkende bli behandlet i en form som ikke kan spores direkte til kunden.

Hvis du separat har gitt ditt samtykke til videre bruk av dine personopplysninger, vil dine personopplysninger kunne benyttes i den utstrekning det beskrives i samtykkeerklæringen, f.eks. for markedsføringsformål og/eller markedsundersøkelser, og kan eventuelt avsløres til tredjeparter (art. 6(1)(a) GDPR). Videre detaljer kan finnes i den aktuelle samtykkeerklæringen, som når som helst kan tilbakekalles.

Videre vil DCS behandle personopplysninger hvis de har en rettslig forpliktelse til å gjøre det (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) GDPR). For eksempel kan DCS være rettslig forpliktet til å avsløre personopplysninger til offentlige myndigheter eller andre tredjeparter.

Vi sikrer dine data ved hjelp av det nyeste i moderne teknologi. For eksempel benyttes følgende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot misbruk eller noen annen form for uautorisert behandling:

  • tilgang til personopplysninger er begrenset til kun et mindre antall autoriserte personer for de spesifiserte formålene;

  • innsamlede data overføres kun i kryptert form;

  • videre blir tilgang til disse IT-systemene permanent overvåket for å oppdage og avverge misbruk på et tidlig stadium.

Vi lagrer kun dine personopplysninger for så lang tid som det kreves for det aktuelle formålet. Hvis data blir behandlet for flere formål, blir de automatisk slettet, eller lagret i en form som ikke direkte kan spores til deg, så snart det siste spesifiserte formålet er blitt oppfylt.

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, til å be om retting/sletting eller restriksjoner i behandlingen, til å protestere mot behandlingen ved å kontakte Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland, Telefon: +47 (0) 21405844, E-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Hvis du mener at vi ikke tar dine bekymringer eller klager angående behandling av opplysningene alvorlig, kan du også ta kontakt med den ansvarlige tilsynsmyndigheten.

Hvis databehandlingen er basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst med virkning for fremtiden. For dette formål, vennligst ta kontakt med Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland Telefon: +47 21405844, E-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

Den eksterne IT-sikkerhetsleder for kontrolleren er: Dr. Karsten Kinast, LL.M. Advokat (Tyskland), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, E-post: mail@kinast-partner.de, Nettsted: https://www.kinast-partner.com/external-data-protection-officer/.