Informatie over gegevensbescherming

De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken volgens de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Duitsland (“DCS”) biedt de klanten de Audi e-tron Charging Service-diensten aan en is daarom verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De persoonlijke gegevens verzameld in verband met de overeenkomst of aanbieding van diensten worden verwerkt om de klanten gebruik te kunnen laten maken van de Audi e-tron Charging Service-diensten (bijv. opladen op een oplaadpunt), en om deze aan de klant te rekenen (art. 6 (1) (b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de overeenkomst worden de volgende types gegevens verwerkt:

  • Contactgegevens(bijv. naam, voornaam, adres, e-mailadres)

  • Accountgegevens(bijv. Audi e-tron Charging Service klantlogin, betalingsgegevens)

  • Voertuiggegevens(VIN)

De overeenkomstgegevens worden automatisch na afloop van de Audi e-tron Charging Service-overeenkomst gewist; betalingstransacties worden in het kader van wettelijke bepalingen na 10 jaar gewist.

Voor het aanbieden van de Audi e-tron Charging Service-dienst door DCS worden de volgende persoonsgegevens verwerkt (art. 6 (1) (b) AVG):

  • een persoonlijk identificatienummer, dat aan de Audi e-tron Charging Service-kaart of een betreffend authenticatie-instrument gekoppeld is, dat de klant voor authenticatie bij de laadstations gebruikt;

  • informatie over het gebruik van de laadstations, die een enkele lading van de klant tonen (laaddetails);

  • de locatie van het laadstation waarop geladen wordt en de woonplaats van de klant, voor zover de klant een e-Routedienst gebruikt en de GPS-functie in de myAudi app-geactiveerd is.

Deze gegevens zijn weliswaar niet nodig voor het afsluiten van de Audi e-tron Charging Service-overeenkomst. Maar zonder deze gegevens en de verwerking daarvan kan DCS de betreffende dienst niet voor u verzorgen. De verwerkte persoonsgegevens worden automatisch na 90 dagen gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het aanbieden van speciale diensten.

In het kader van de overeenkomst schakelen wij leveranciers in die persoonsgegevens alleen na onze instructie en overeenkomstig onze opdracht verwerken.

Naast het louter aanbieden van diensten, worden de genoemde gegevens ook voor kwaliteitsdoeleinden van de Audi e-tron Charging Service-diensten en voor ontwikkeling van vergelijkbare diensten verwerkt. Deze verwerking is in het wettelijk belang van DCS, om de hoge klanteisen die gesteld worden aan bestaande producten en diensten te kunnen waarborgen en in staat te zijn om toekomstige wensen van onze klanten via nieuwe, nog te ontwikkelen producten en diensten te vervullen (art. 6(1)(f) AVG). De verwerking vindt plaats ter bescherming van de privésfeer van onze klanten, uitsluitend op een niet tot de klant herleidbare manier.

Als u afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en, indien nodig, worden doorgegeven aan derden overeenkomstig het bereik zoals beschreven in de toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden en/of marktonderzoek (art. 6(1)(a) AVG). Details hiervoor staan in de betreffende toestemmingsverklaring die op elk moment kan worden ingetrokken.

DCS zal persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grond bestaat (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) AVG). DCS kan bijvoorbeeld verplicht zijn om gegevens aan een overheid te verstrekken.

Wij beveiligen uw gegevens met de modernste middelen. Zo worden bijvoorbeeld de volgende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen misbruik of andersoortige verwerking te beschermen:

  • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt mogelijk voor een aantal gerechtigden voor de aangegeven doelen.

  • Verworven gegevens worden slechts in versleutelde vorm overgedragen.

  • Daarnaast wordt de toegang tot IT-systemen permanent bewaakt, om misbruik vroegtijdig te detecteren en te voorkomen.

Wij slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de termijn die voor het doel vereist is. Als gegevens voor meerdere doelen worden verwerkt, dan worden de gegevens automatisch gewist of opgeslagen in een vorm waarbij de informatie niet tot u traceerbaar is, zodra aan het laatst aangegeven doel is voldaan.

U heeft het recht inzage te krijgen in en verwijdering of inperking van de verwerking van gegevens te verlangen en u kunt uw instemming intrekken. Neem hiervoor contact op met: Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Duitsland, Phone: +31 (0) 850014244, E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Als u de indruk heeft dat wij uw zorgen en klachten niet serieus nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie, dan kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke instantie.

Voor zover de gegevensverwerking afhankelijk is van uw instemming kunt u deze op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact op met: Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Duitsland, Phone: +31 (0) 850014244, E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is: Dr. Karsten Kinast, LL.M. Procureur (Duitsland), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, E-mail: mail@kinast-partner.de, Website: https://www.kinast-partner.com/external-data-protection-officer/.