Audi e-tron Charging Service pakalpojuma vispārējie noteikumi

1. Audi e-tron Charging Service pakalpojums

1.1. Saskaņā ar šiem vispārējiem noteikumiem (“VN”) Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Vācija (“DCS”), sniedz klientam informācijas pakalpojumus un piekļuves tehnoloģijas Audi zīmola elektrisko un no elektrotīkla lādējamu (plug-in) hibrīda automobiļu uzlādes infrastruktūrai ar apzīmējumu “e-tron Charging Service” (“e-tron Charging Service pakalpojums”). Lai varētu izmantot e-tron Charging Service pakalpojumu, ir nepieciešams bezmaksas myAudi konts. Termins “klients” šajos VN attiecas uz visu dzimumu personām.

1.2. Jaunāko šo VN versiju un jaunāko informāciju par pieejamajiem tarifiem var atrast, lejupielādēt un izdrukāt no tīmekļa vietnes www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/tariffs. Klienti tiks informēti e-pasta ziņojumu veidā par izmaiņām šajos vispārīgajos savstarpējās sadarbības noteikumos un nosacījumos, uz to pamata noslēgtajā e-tron Charging Service līgumā, kā arī jebkādām izmaiņām ar klientiem savstarpēji nolīgtajos tarifos, kas ieviesti saistībā ar grozījumiem tiesību aktos, izmaiņām tiesu praksē vai pārmaiņām tirgus apstākļos, nosūtot tiem paziņojumus uz klienta norādīto e-pasta adresi saskaņā ar 2.2. punktā izklāstītajiem noteikumiem un sniedzot skaidras atsauces uz attiecīgajām izmaiņām. Šīs izmaiņas stāsies spēkā, ja klients neizvirzīs iebildumus pret tām viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas. DCS paziņos klientam par šīm tiesiskajām sekām šī perioda sākumā. Augstāk norādītā procedūra ir piemērojama arī ar klientu saskaņoto tarifu izmaiņām.

1.3. DCS sadarbojas ar uzlādes staciju operatoriem (katrs – ”e-tron Charging Service pakalpojuma partneris”). E-tron Charging Service pakalpojuma partnera uzlādes stacijas ir norādītas www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/map, Audi AG nodrošinātajā myAudi lietotnē, kā arī citos kanālos (turpmāk “Tiešie informācijas avoti” (Frontends)) un ir iezīmētas, lai atšķirtu tās no citām uzlādes stacijām, kuras nav iekļautas pieejamajā uzlādes staciju tīklā. Daļēji šai informācijai var piekļūt, tikai pieslēdzoties dalībnieku zonām.

1.4. e-tron Charging Service pakalpojums ietver:

a) e-tron Charging Service pakalpojuma partnera uzlādes staciju atainojumu (statiskas informācijas veidā) un noteiktu informāciju par šo e-tron Charging Service pakalpojuma partnera uzlādes staciju izmantošanu (piemēram, par pieejamību un cenām dinamiskas informācijas veidā) Tiešajos informācijas avotos.

b) uzlādi e-tron Charging Service pakalpojuma partnera uzlādes stacijās pēc autentificēšanas (skatīt 6.1. punktu) kopā ar ikmēneša rēķinu ar detalizētu pārskatu par visiem uzlādes procesiem.

1.5. Dati par e-tron Charging Service pakalpojumu un pakalpojuma izmantošanu ir aprakstīti www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/getting-started.

1.6. Šobrīd Vācija nevar garantēt, ka uzlādes staciju operatori nodrošina uzlādes un rēķinu izrakstīšanas risinājumu segumu, kas aptver pilnīgi visu Vācijas teritoriju, atbilstoši kalibrēšanas likumam. Savā pakalpojumā mēs izmantojam datus, kādus iesniedz uzlādes staciju operatori. Dažos gadījumos tas var izraisīt atšķirības, cita starpā, starp iekasēto maksu un rēķinu summām. Lūdzam sazināties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi.

2. Līguma noslēgšana un pasūtīšana

2.1. Klients var pasūtīt e-tron Charging Service pakalpojumu www.e-tron.charging-service.audi. Tiek piemērota VN versija, kurai klients ir skaidri piekritis, pasūtot e-tron Charging Service pakalpojumu (bet tādu versiju var laiku pa laikam grozīt saskaņā ar 1.2. punktu). DCS ir tiesīgs piedāvāt klientam papildu pakalpojumus, piemēram, īpašus nosacījumus piekļuvei uzlādes stacijām vai piekļuvi uzlādes stacijām no trešo personu uzlādes punktu operatoriem (“Komplekti”). Šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu prasības attiecas arī uz šiem Komplektiem

2.2. Klienti, kuriem ir “myAudi” konts, var reģistrēties e-tron Charging Service pakalpojumam www.e-tron.charging-service.audi, iesniedzot savu adresi un maksājuma detaļas. Šos datus var vēlāk labot vai atjaunināt klienta kontā vai klientu apkalpošanas centrā. Klientiem, kuri vēl nav reģistrējuši bezmaksas “myAudi” kontu, ir šāds konts jāizveido pirms reģistrēties e-tron Charging Service pakalpojumam.

2.3. Visa informācija, kas tiek iesniegta klienta kontā, piemēram, maksājumu informācija, adreses dati un e-pasta adreses, tiek automātiski aizsargāta ar modernām šifrēšanas metodēm, piemēram, SSL protokolu (drošligzdu slānis).

2.4. Maksājums jāveic ar kredītkarti vai jebkādu citu maksājuma metodi, kāda tiek piedāvāta e-tron Charging Service pakalpojuma klientam reģistrācijas procesa gaitā. Ja tiek nodrošināta pietiekama kredītspēja, arī juridiskām personām (business clients) ir iespēja samaksāt ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem. Lai to izdarītu, juridiskai personai (business client) jāpiesakās rēķinu apmaksai un jānosūta komercreģistra izziņas kopija vai līdzīgas oficiālas iestādes dati uz DCS. Ir iespējams pieprasīt izrakstīt rēķinu reģistrācijas procesa gaitā vai sazinoties ar klientu apkalpošanas centru.

2.5. Piedāvājums un e-tron Charging Service pakalpojuma līguma noslēgšana

a) DCS iesniedz saistošu piedāvājumu par e-tron Charging Service pakalpojuma sniegšanu. Tiklīdz klients, kuram ir “myAudi” konts, ir reģistrējis e-tron Charging Service pakalpojuma klienta kontu un skaidri piekritis VN, tas var pasūtīt e-tron Charging Service pakalpojumu. Pasūtīšanas process ir aprakstīts arī www.e-tron.charging-service.audi.

b) Klients var labot jebkādas ievades datu kļūdas, reģistrācijas procesa gaitā klikšķinot “back” (“atpakaļ”) un izlabojot ievades datus. Pirms sava pasūtījuma apstiprināšanas klientam tiek skaidri norādīta informācija par cenām, kādas ir piemērojamas e-tron Charging Service pakalpojumam.

c) Pēc e-tron Charging Service pakalpojuma pasūtīšanas pabeigšanas klients saņem pasūtījuma apstiprinājumu pa e-pastu kopā ar informāciju par attiecīgo tarifu, VN, kuriem klients ir piekritis, un informāciju par viņa vai viņas tiesībām atsaukt pasūtījumu (skatīt 2.7. punktu).

d) e-tron Charging Service pakalpojuma līgums ir noslēgts, kad tiek pabeigts pasūtīšanas process.

e) e-tron Charging Service pakalpojuma līguma saturs tiek glabāts DCS, un klients to var iegūt vai saglabāt no www.e-tron.charging-service.audi e-tron Charging Service pakalpojuma klienta kontā.

2.6. Valodas

e-tron Charging Service pakalpojuma līgums ir noslēgts angļu valodā. Šo VN tulkojumam citās valodās ir tikai informatīva nozīme un tas nav juridiski saistošs.

2.7. Tiesības atkāpties no līguma

Klientam ir tiesības atkāpties no e-tron Charging Service pakalpojuma līguma četrpadsmit dienu laikā, ja viņš vai viņa ir patērētājs.

Klients ar šo tiek informēts par viņa vai viņas atteikuma tiesībām:

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu) mūs (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Germany, Tel: +371 66 164 514, E-Mail: contact-lv@charging-service.audi), ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu (Pielikums Nr.1), bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu jūs nosūtīsiet pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Šādu atmaksāšanu mēs veiksim, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien jūs neesat skaidri piekritis to darīt citādi. Jebkurā gadījumā jums šādas atmaksāšanas rezultātā nebūs jāmaksā nekāda maksa.

Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu elektrības piegādi atteikuma termiņa laikā, jūs maksāsiet tirgotājam samērīgu summu, kura salīdzinājumā ar pilnu līguma izpildi ir proporcionāla tam, kas ir izpildīts līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma.

 (Informācijas par atteikuma tiesībām beigas)

3. e-tron Charging Service pakalpojuma karte: e-tron Charging Service pakalpojuma kartes aktivizācija un deaktivizācija

3.1. Lai izmantotu e-tron Charging Service pakalpojumu, vairumam uzlādes staciju ir vajadzīga aktivizēta e-tron Charging Service pakalpojuma karte. Ja klientam jau ir e-tron Charging Service pakalpojumu karte, viņš var aktivizēt šādu karti reģistrācijas procesa gaitā. Ja nav, DCS nosūtīs e-tron Charging Service pakalpojuma karti pa pastu klientam aktivizēšanai. E-tron Charging Service pakalpojuma kartes tiek aktivizētas e-tron Charging Service pakalpojuma klienta kontā, ievadot kartes numuru un apstiprinot datus. Klients tad saņem apstiprinājuma e-pastu. E-tron Charging Service pakalpojuma kartes aktivizēšana var ilgt līdz pat 24 stundām.

3.2. Dažās uzlādes stacijās autentificēšana ir iespējama tikai ar Audi AG nodrošināto myAudi lietotni, kas ir pieejama Apple Inc. App Store vai Google Play Store, un tajā ir QR koda lasītājs. Lai veiktu autentificēšanu, ir nepieciešams pierakstīties, izmantojot pierakstīšanās datus.

3.3. DCS ir e-tron Charging Service pakalpojuma kartes īpašnieks. Klientam ir rūpīgi jāuzglabā sava e-tron Charging Service pakalpojuma karte un pierakstīšanās informācija. Klientam nekavējoties jāinformē DCS, ja e-tron Charging Service pakalpojuma karte vai piereģistrēšanās informācija tiek pazaudēta vai nozagta (skatīt kontaktinformāciju 10. punktā). Turklāt klients var arī sazināties ar e-tron Charging Service pakalpojuma klientu apkalpošanas centru, lai deaktivizētu e-tron Charging Service pakalpojuma karti. Aizvietošanas kartes izdošana var radīt klientam papildu izmaksas (skatīt piemērojamās cenas www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/tariffs).

4. Līguma termiņš un spēkā esamība

4.1. Transit tarifa līgums tiek noslēgts uz 12 mēnešiem, un abas puses var to izbeigt, ievērojot divu nedēļu brīdinājuma termiņu pirms attiecīgā līguma darbības laika beigām. Ja līgums netiek laicīgi izbeigts, līguma darbības laiks tiek attiecīgi pagarināts par 12 mēnešiem. Uzteikumu var iesniegt klienta kontā, ar rakstisku paziņojumu vai pa e-pastu; tas neietekmē tiesības izbeigt līgumu nekavējoties ar labu pamatojumu.

4.2. City tarifa līguma darbības laiks ir nenoteikts, un abas puses var to izbeigt, ievērojot mēneša brīdinājuma termiņu līdz attiecīgā mēneša beigām. Uzteikumu var iesniegt klienta kontā, ar rakstisku paziņojumu vai pa e-pastu; tas neietekmē tiesības izbeigt līgumu nekavējoties ar labu pamatojumu.

4.3. Tiklīdz līgums ir izbeigts, e-tron Charging Service pakalpojuma karte vairs nav derīga, un DCS to bloķēs.

4.4. Papildu pakalpojumu komplektiem, ko rezervējis klients, var tikt piemēroti atšķirīgi noteikumi un paziņošanas periodi.

5. e-tron Charging Service pakalpojuma izmantošana un pieejamība

5.1. Klients var iegūt vairāk informācijas par e-tron Charging Service pakalpojumu un tehniskajiem datiem par izmantošanu un pieejamību www.e-tron.charging-service.audi. DCS sniedz pakalpojumus klienta rezidences valstī, kā arī citās valstīs saskaņā ar tālāk 9. punktu.

5.2. Lai izmantotu e-tron Charging Service pakalpojumu labākajā iespējamā veidā, ir nepieciešama Audi AG nodrošinātā myAudi lietotne uz atbilstošas mobilās ierīces vai piekļuve www.e-tron.charging-service.audi.

5.3. DCS cenšas paplašināt piekļuvi publiskās uzlādes infrastruktūrai ar e-tron Charging Service pakalpojumu un tās izmantošanu un paplašināt e-tron Charging Service pakalpojuma partneru grupu. DCS tomēr nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par pieejamību (atbilstošu funkcionēšanu, elektrības pieejamību vai pilnīgu uzlādēšanu) un klientam nav tiesību pieprasīt piekļuvi konkrētām uzlādes stacijām un/vai uzlādes iespējām. Jo īpaši, nav tiesību uz tā paša e-tron Charging Service pakalpojuma partnera uzlādes infrastruktūras saglabāšanu.

5.4. DCS nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas, ievērojot 5.5. punktu, attiecībā uz Tiešajos informācijas avotos attēlotās statiskās un/vai dinamiskās informācijas aktualitāti un/vai pareizību (skatīt 1.4a punktu), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par uzlādes stacijām un/vai to pieejamību. Klients jo īpaši atzīst, ka šādu informāciju sniedz trešās personas (piemēram, e-tron Charging Service pakalpojuma partneri). Neatkarīgi no šī fakta DCS tomēr izlases kārtībā nepārtraukti pārbauda dažu informācijas paraugu aktualitāti un/vai pareizību, lai uzlabotu savus pakalpojumus. Šīs informācijas pārraidīšana ir arī atkarīga no attiecīgo tīkla operatoru mobilo telefonu torņu uztveršanas, un to pasliktināt atmosfēras stāvoklis, topogrāfiskie apstākļi, transportlīdzekļa pozīcija un tuvumā esošie šķēršļi (piemēram, tilti, ēkas utt.).

5.5. Atkarībā no saskaņotā tarifa, cenas var atšķirties atkarībā no izmantotās uzlādes stacijas (skatīt 7.1. punktu). Šādā tarifu sistēmā attiecīgās uzlādes stacijas aktuālās cenas tiek atspoguļotas klientam www.e-tron.charging-service.audiar nosacījumu, ka klients ir pierakstījies ar saviem pierakstīšanās (login) datiem. Novirzoties no 5.4. punkta, DCS garantē attēloto cenu pareizību. Klientiem, uz kuriem attiecas tāds tarifs, ir pienākums pašiem iepazīties ar spēkā esošajām cenām pirms uzlādes procesa sākšanas.

5.6. Saskaņā ar šiem VN piedāvāto e-tron Charging Service pakalpojumu drīkst izmantot tikai Audi zīmola automobiļu uzlādei.

5.7. Klienti var atļaut ģimenes locekļiem vai saviem darbiniekiem izmantot e-tron Charging Service pakalpojumu (it īpaši e-tron Charging Service pakalpojuma karti) ar nosacījumu, ka klients nepieprasa maksu par tādu izmantošanu un ka e-tron Charging Service pakalpojums tiek izmantots tikai klienta paša automobiļa uzlādei. Pirms tādas izmantošanas klientam jāinformē lietotājs, kā pienācīgi izmantot uzlādes staciju. Jebkādai citādai e-tron Charging Service pakalpojuma izmantošanai trešo personu labā ir nepieciešama iepriekšēja piekrišana no DCS. Klients nedrīkst izmantot e-tron Charging Service pakalpojumu pretlikumīgiem mērķiem vai ļaut trešajām personām tā darīt.

5.8. Klients rūpīgi ievēro uzlādējamā automobiļa un jebkuras izmantojamas iekārtas vai aprīkojuma (piemēram, uzlādes kabeļa) lietošanas rokasgrāmatas, kā arī jebkādas e-tron Charging Service pakalpojuma partneru instrukcijas un noteikumus, kas tiek atspoguļoti uzlādes stacijās attiecībā uz šādas uzlādes stacijas izmantošanu. Uzlādes kabeļa vai citu iekārtu vai aprīkojuma izmantošana, kas (i) nav sertificēts atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, CE sertifikāts), (ii) nav apstiprināts attiecīgajai automašīnai vai kuru nav apstiprinājis attiecīgais e-tron Charging Service pakalpojuma partneris saskaņā ar uzlādes stacijās atspoguļotajām instrukcijām, vai (iii) kas ir bojāts, ir kategoriski aizliegta.

5.9. Uzlādes stacijas, kurās ir izvietots trauksmes brīdinājums vai paziņojums par problēmām, vai kuras ir acīmredzami bojātas, nedrīkst izmantot. Tā vietā klientam tiek lūgts informēt DCS (skatīt 10. punktā kontaktinformāciju).

5.10. Klients ir atbildīgs par jebkādu tīši radītu kaitējumu, kas izriet no attiecīgi e-tron Charging Service pakalpojuma kartes vai myAudi lietotnes kā autentifikācijas līdzekļa nepareizas vai nepienācīgas izmantošanas vai no uzlādes procesa nepareizas vai nepienācīgas veikšanas, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

6. Uzlādes process un autentificēšana; maksimālais uzlādes un dīkstāves laiks; pārtraukumi

6.1. Parasti klienti tiek autentificēti e-tron Charging Service pakalpojuma partneru uzlādes stacijās ar e-tron Charging Service pakalpojuma karti. Dažās uzlādes stacijās ir iespējams vai var būt nepieciešams izmantot Audi AG nodrošināto myAudi lietotni. Tas jo īpaši attiecas uz uzlādes stacijām ar apmaiņas simbolu (interchange). Katrai uzlādes stacijai pieejamās autentificēšanas metodes ir norādītas Audi AG nodrošinātajā myAudi lietotnē vai www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/map.

6.2. Maksimālais nepārtraukta pieslēguma laikposms vienai uzlādes stacijai nedrīkst pārsniegt 24 stundas vai līdzstrāvas uzlādes gadījumā – 4 stundas (maksimālais uzlādes un dīkstāves laiks). Turklāt klientam nekavējoties jāatbrīvo publiskās autostāvvietas vieta, tiklīdz uzlādes process ir pabeigts vai ir beidzies maksimālais stāvēšanas termiņš. Par izmaksām, kas var rasties DCS par maksimālā uzlādes vai dīkstāves un/vai stāvēšanas laika pārsniegšanu, kā arī soda naudām vai evakuācijas pakalpojumu izmantošanu nelikumīgas novietošanas stāvvietā dēļ, klientam tiks izrakstīts rēķins.

6.3. Klients atzīst, ka uzlādes staciju pārtraukumi var rasties nepārvaramas varas dēļ, ieskaitot streikus, lokautus un oficiālus rīkojumus, kā arī tehnisku un citu obligāti veicamu iekārtas pareizas funkcionēšanas nodrošināšanas vai pakalpojuma uzlabošanas pasākumu dēļ (piemēram, sistēmu apkope, remonts, programmatūras atjaunināšana). Pārtraukumus var izraisīt arī īstermiņa jaudas nepietiekamība maksimālās izmantošanas laikā.

6.4. Ciktāl elektroapgādes pārtraukumi un/vai anomālijas rodas no tīkla operāciju pārrāvumiem (ieskaitot savienojumu ar tīklu), DCS tiek atbrīvota no attiecīgajiem pienākumiem saskaņā ar e-tron Charging Service pakalpojumu. Tas tomēr nav piemērojams, ja DCS pārtrauc piegādi bez pamatojuma. Pēc pieprasījuma DCS bez nepamatotas kavēšanās sniedz klientam informāciju par pārtraukuma notikumu un tā iemeslu, ciktāl DCS ir pieejama tāda informācija vai tādu informāciju var iegūt, pieliekot saprātīgas pūles.

7. Maksa, izcenojumi

7.1. Maksu par e-tron Charging Service un pakalpojumu izmantošanu nosaka attiecīgais tarifs, par kuru puses vienojušās, un parasti tas iekļauj:

a) fiksētu mēneša pamatmaksu (atkarībā no tarifa, par ko puses vienojušās; atsevišķu tarifu gadījumā mēneša pamatmaksa var iekļaut maksu par lietošanu (tarifi ar fiksētu likmi)); un

b) maksājumi atbilstoši faktiskajam konkrētajam uzlādes procesam e-tron Charging Service pakalpojuma partnera uzlādes stacijās.

Piemērojamās cenas par attiecīgo tarifu ir atrodamas cenrādī, kuru var apskatīt, saglabāt un izdrukāt no tīmekļa vietnes www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/tariffs.

Atkarībā no saskaņotā tarifa cenas par individuālu uzlādi (faktiskais lietojums) var atšķirties (mainīgā tarifu sistēma). Tādā tarifu sistēmā attiecīgās uzlādes stacijas aktuālās cenas par uzlādi tiek atspoguļotas klientam www.e-tron.charging-service.audi ar nosacījumu, ka klients ir pierakstījies ar saviem pierakstīšanās (login) datiem. Mainīgo tarifu gadījumā DCS ir tiesīgs pielāgot cenas faktiskajam uzlādes stacijas lietojumam, kas ir spēkā nākotnes lietojumam. Faktiskās cenas tiks atspoguļotas www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/tariffs. Klientiem, uz kuriem attiecas tāds tarifs, ir pienākums pašiem iepazīties ar spēkā esošajām cenām pirms uzlādes procesa sākšanas.

7.2. Ikmēneša bāzes maksa tiks iekasēta tikai pēc tam, kad tiek noslēgts e-tron Charging Service pakalpojuma līgums, vai, ja notiek pāreja uz tarifu ar ikmēneša bāzes maksu, kad DCS aktivizē tādu tarifa maiņu, un pēc tam proporcionāli par pirmā mēneša atlikušo daļu.

7.3. Maksājumi, kuru pamatā ir faktiskais lietojums, tiks iekasēti par katru uzlādes procesu no tā sākuma (t.i., kontaktdakša tiek pieslēgta uzlādes punktam) līdz tā beigām (t.i, kontaktdakša tiek atvienota no uzlādes punkta) atbilstoši pašreiz spēkā esošajām cenām attiecīgajā valstī vai attiecīgajā uzlādes stacijā. Vairāk informācijas par viesabonēšanas cenām ir pieejams attiecīgā tarifa cenrādī www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/tariffs. Par uzlādes procesiem tiek iekasēta maksa atbilstoši cenrādim piemērojamam tarifam (piemēram, par katru uzsākto minūti vai par kW/h).

7.4. Visas cenas iekļauj PVN. Informācija par attiecīgajam klienta tarifam piemērojamajām cenām tiek nosūtīta pie līguma noslēgšanas klientam pa e-pastu (skatīt 2.5c punktu).

7.5. Ja jebkurā e-tron Charging Service pakalpojuma partnera uzlādes stacijā ir norādītas cenas, tādas cenas var atšķirties no līgumā saskaņotajām cenām; ir piemērojamas tikai tās cenas, kas ir saskaņotas starp klientu un DCS.

7.6. Cenas, ja uzlādes maksa ārvalstīs (viesabonēšana) atšķiras no cenām, kas minētas līguma noslēgšanas brīdī. Klienta pienākums ir iepazīties ar piemērojamiem noteikumiem pirms uzlādes sākšanas ārvalstīs. Pienākums sniegt informāciju un paziņojumu atbilstoši šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu 1.2. punktam un punktā minētajām juridiskajām sekām uz šiem gadījumiem neattiecas

7.7. Ja maksa tiek iekasēta ārvalstīs, maksājums DCS var tikt veikts atšķirīgā valūtā (ārvalstu valūta), nevis Latvijas valūtā. Lai pēc iespējas vienkāršotu rēķinu izrakstīšanu klientam ārvalstu valūtās, DCS ir tiesīgs konvertēt ārvalstu valūtā esošos debitoru parādus Latvijas valūtā un klientam pieprasīt konvertēto summu, nevis summu ārvalstu valūtā. Konvertācija no ārvalstu valūtas tiek veikta, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas publicēto eiro atsauces kursu iepriekšējās darba dienas beigās pirms samaksas iekasēšanas; klients var iepazīties ar šo informāciju šeit https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.8. DCS patur tiesības samazināt cenas esošiem un/vai jauniem līgumiem noteiktos periodos un noteiktām uzlādes stacijām (skatīt 7.1b punktu) (īpaši piedāvājumi).

7.9. Tarifa maiņai ir nepieciešama atbilstoša vienošanās pušu starpā; klients var pieprasīt tarifa izmaiņas internetā www.e-tron.charging-service.audi.

8. Rēķinu izrakstīšana un samaksas noteikumi

8.1. Klients var iegūt savus ikmēneša rēķinus e-tron Charging Service pakalpojuma klienta kontā www.e-tron.charging-service.audi, kurā iekļauts detalizēts saraksts ar uzlādes procesiem attiecīgajā rēķina periodā ar informāciju par datumu, vietu un ilgumu. Klientam tiks paziņots pa e-pastu, ja ir pieejams jauns rēķins.

8.2. Kalendārajā mēnesī radušās izmaksas tiek iekasētas atbilstoši maksājumu metodei, kas izvēlēta reģistrācijas procesā e-tron Charging Service pakalpojuma klienta kontā nākamā kalendārā mēneša ceturtajā darba dienā. Juridiskajām personām (business clients), kuras veic maksājumus saskaņā ar rēķiniem (skatīt 2.4. punktu), jāpārskaita attiecīgā summa 14 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas uz rēķinā norādīto kontu. Lai gan DCS cenšas parasti izrakstīt rēķinu par e-tron Charging Service pakalpojumu nākamajā kalendārajā mēnesī, DCS to nevar garantēt (piemēram, ja e-tron Charging Service pakalpojuma partneri kavējas izrakstīt rēķinus DCS).

8.3. Klients drīkst veikt savu pretprasījumu pret DCS prasījumiem tikai tad, ja klienta pretprasījums ir neapstrīdams, kura pamatā ir atteikšanās no šī līguma vai ja pastāv tiesiski saistošas īpašumtiesības. Klients drīkst ieturēt maksājumus tikai tad, ja tā pamatā ir prasījumi, kas izriet no e-tron Charging Service pakalpojuma līguma.

8.4. Ja klients neveic maksājumus, DCS ir tiesības bloķēt klientam e-tron Charging Service izmantošanas iespēju.

9. Starptautiska viesabonēšana

Saskaņā ar e-tron Charging Service pakalpojuma līgumu, klients var izmantot e-tron Charging Service pakalpojuma karti, proti, Audi nodrošināto myAudi lietotni arī citās valstīs ārpus rezidences valsts. Pašreizējais valstu saraksts ir redzams www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/tariffs.

10. Kontaktinformācija

Vispārīgos jautājumos par e-tron Charging Service pakalpojuma produktu, par rēķiniem, klientu līgumiem vai e-tron Charging Service pakalpojuma kartēm, kā arī par tehniskām problēmām, jo īpaši uzlādes laikā, klients var izmantot sazināšanās iespējas, kas norādītas www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lv/imprint.

11. Garantija

Ir piemērojami likumos noteiktie garantijas noteikumi.

12. Atruna

12.1. Vieglas neuzmanības gadījumā DCS ir atbildīga tikai tad, ja tā ir pārkāpusi galvenos līgumiskos pienākumus (pamata pienākumus), kas tiek uzskatīti par īpaši attiecināmiem uz DCS atbilstoši e-tron Charging Service pakalpojuma līguma saturam un mērķim, vai kuru izpilde nodrošina pienācīgu e-tron Charging Service pakalpojuma līguma izpildi un uz kuru ievērošanu klients var parasti paļauties. Šāda atbildība tiek ierobežota ar tipiskiem zaudējumiem, kādus var paredzēt e-tron Charging Service pakalpojuma līguma noslēgšanas laikā.

12.2. Arī DCS likumisko pārstāvju, aģentu un darbinieku personīgā atbildība par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no viņu vieglas neuzmanības, tiek ierobežota tādā mērā, kā aprakstīts iepriekšējā rindkopā.

12.3. DCS atbildība ļaunprātīgas defekta neatklāšanas gadījumā vai garantijas uzņemšanās rezultātā, vai saskaņā ar produkta drošumatbildības tiesību aktiem saglabājas nemainīga. Atbildības ierobežojumi nav piemērojami ļaunprātīga nolūka, rupjas neuzmanības, nāves, miesas bojājumu vai veselības traucējumu radīšanas gadījumā.

12.4. DCS nav uzlādes staciju operators un neuzņemas operatora atbildību. Klients atzīst, ka elektroapgādes pārtraukumu vai anomāliju gadījumā, kas rodas no tīkla operāciju pārtraukumiem (ieskaitot savienojumu ar tīklu), var būt prasījumi pret izplatīšanas tīkla operatoru; DCS pēc pieprasījuma cedē un nodod prasījumus un tiesības pret izplatīšanas tīkla operatoru saistībā ar klientam radīto kaitējumu.

13. Informācija par datu aizsardzību

13.1. DCS ļoti nopietni attiecas pret pakalpojumu lietotāju personas datu aizsardzību un personas datu apstrādes laikā respektē lietotāju privātumu.

13.2. Papildu informācija par datu apstrādi, datu aizsardzību un datu drošību ir atrodama datu aizsardzības paziņojumā.

14. Jurisdikcija, mediācijas vieta un piemērojamie tiesību akti

14.1. e-tron Charging Service pakalpojuma līgumam, kā arī jebkurām tiesiskām attiecībām uz šo VN pamata ir piemērojami Vācijas tiesību akti; netiek piemērota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Ja klients ir patērētājs, tās valsts, kurā klientam ir pastāvīgā mītnes vieta, obligātie patērētāju aizsardzības noteikumi prevalē pār Vācijas tiesību aktiem, ja tie ir labvēlīgāki klientam.

14.2. Ekskluzīvā jurisdikcijas vieta visiem prasījumiem, kas izriet no attiecībām ar uzņēmumu īpašniekiem (business owners) vai sabiedrībām, kurām piemērojamas publiskās tiesības, ir München, Vokietija. Ja klients ir patērētājs un viņa dzīvesvieta vai pastāvīgā mītnes vieta ir Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) vai Šveicē, viņš var izvirzīt prasījumu arī dzīvesvietas valstī. DCS prasījumus pret patērētāju var izvirzīt tikai patērētāja dzīvesvietas valstī.

14.3. Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes strīdu risināšanas platformu, kurai jūs varat piekļūt šeit http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ja vēlaties pievērst mūsu uzmanību kādam jautājumam, lūdzam sazināties ar mums.

14.4. DCS nepiedalīsies strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesas padomē, un tai nav pienākuma to darīt.

Dokuments tika pārskatīts: 2021. gada februāris

Pielikums Nr. 1: Atteikuma veidlapa

Atteikuma veidlapas paraugs

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Adresāts:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Vokietija

E-pasts: contact-lv@charging-service.audi

Es/mēs (*) paziņoju/paziņojam, ka es/mēs (*) vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu (*) noslēgtā pārdošanas līguma par šādu preču iegādi (*)/pakalpojumu sniegšanu (*):


e-tron Charging Service pakalpojuma Līguma numurs

Pasūtīšanas datums

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)

Patērētāja(-u) adrese

Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra

Datums

(*) Nevajadzīgo svītrot.