Augstie standarti, pēc kādiem jūs novērtējat mūsu produktus un pakalpojumus, nosaka, kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem. Mūsu mērķis ir izveidot un uzturēt pamatu uzticamām darījumu attiecībām ar saviem klientiem un potenciālajiem klientiem. Jūsu personas datu konfidencialitāte un integritāte ir viens no primārajiem tematiem mūsu uzmanības lokā.

Kurš ir atbildīgs par datu apstrādi?

Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Vācija (“DCS”), nodrošina klientam Audi e-tron Charging Service pakalpojums kā datu pārzinis un ir atbildīga par saistīto datu apstrādi.

Kādus jūsu datus mēs apstrādājam, kādam nolūkam un cik ilgi dati tiek glabāti?

Saistībā ar e-tron uzlādes pakalpojuma līguma noslēgšanu un e-tron uzlādes pakalpojuma sniegšanu vāktie personas dati tiek apstrādāti, lai varētu noslēgt līgumu, ļautu klientam izmantot Audi e-tron Charging Service pakalpojums (piemēram, uzlādi uzlādes stacijā) un izrakstīt klientam rēķinu par Audi e-tron Charging Service pakalpojums (ES Vispārīgā datu aizsardzības regula “VDAR”, 6(1)(b) pants).

Līgumu slēgšana

Saistībā ar Audi e-tron Charging Service pakalpojums līguma slēgšanu tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

  • kontaktinformācija (piemēram, uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese);
  • konta dati (piemēram, Audi e-tron Charging Service pakalpojums pierakstīšanās konts, maksājuma detaļas);
  • automašīnas dati (šasijas numurs).

Līguma dati tiek automātiski dzēsti, kad izbeidzas Audi e-tron Charging Service pakalpojums līgums; finanšu darījumi tiek dzēsti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc 10 gadiem.

Pakalpojumu sniegšana

Lai DCS varētu sniegt Audi e-tron Charging Service pakalpojums, tiek apstrādāta šāda (iespējams, personīga) informācija (VDAR 6(1)(b) pants):

  • individuāls identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts attiecīgajai Audi e-tron Charging Service pakalpojums kartei klienta izmantotajā autentifikācijas ierīcē uzlādes stacijā;
  • uzlādes datu uzskaite, kas atspoguļo klienta veiktās uzlādes gadījumus;
  • uzlādes stacijas atrašanās vieta, kurā notiek uzlāde, un klienta atrašanās vieta (atrašanās vieta tikai tādā mērā, kā tiek piedāvāts e-maršruta pakalpojums, un tikai tad, ja klients ir aktivizējis GPS funkciju Audi AG nodrošinātajā myAudi lietotnē);
  • visi citi uzlādes procesā vāktie dati.

Ja klients izmanto Audi AG nodrošināto myAudi lietotni, klienta dati tiek pārsūtīti no Audi AG uz DCS vai otrādi, izmantojot myAudi lietotni, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izmantotu Audi e-tron Charging Service pakalpojums ar myAudi lietotni.

Lai gan nav nepieciešams sniegt šos datus, lai noslēgtu Audi e-tron Charging Service pakalpojums līgumu, DCS nevar sniegt jums attiecīgo pakalpojumu, ja šie dati nav iesniegti un netiek apstrādāti. Apstrādātie personas dati tiek automātiski dzēsti pēc 90 dienām, ja vien tie nav vajadzīgi ilgāk konkrēta pakalpojuma sniegšanai.

Audi e-tron Charging Service pakalpojums līguma izpildes ietvaros mēs piesaistām apakšuzņēmējus, kuri apstrādā personas datus, ievērojot tikai mūsu instrukcijas un pilnībā atbilstoši mūsu norādījumiem.

Produkta kvalitātes nodrošināšana, jaunu produktu izpēte un attīstība

Papildus parastai Audi e-tron Charging Service pakalpojums sniegšanai vāktie dati tiek apstrādāti DCS piedāvātā Audi e-tron Charging Service pakalpojums kvalitātes nodrošināšanas nolūkā un jaunu saistītu DCS pakalpojumu attīstīšanai. Šīs apstrādes darbības kalpo DCS leģitīmajām interesēm izpildīt augstākos standartus, kādus mūsu klienti prasa no esošajiem pakalpojumiem, un spēt apmierināt mūsu klientu nākotnes vēlmes, izstrādājot jaunus pakalpojumus (VDAR 6(1)(f) pants). Lai aizsargātu mūsu klientu privātumu, apstrādātie dati tiek apstrādāti tikai tādā formātā, pēc kura nav iespējams identificēt konkrētu klientu. Turklāt kontaktinformācija tiek izmantota, lai nosūtītu tiešo mārketingu par mūsu pašu DCS līdzīgiem pakalpojumiem vai produktiem (VDAR 6(1)(f) pants). Ar klientu sazināsies pa e-pastu vai lietotni. Jebkurā laikā klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi šādas reklamēšanas nolūkā, izmantojot tālāk norādītās opcijas.

Reklāmas ziņojumi un tirgus izpēte pēc satura

Ja jūs esat atsevišķi sniedzis savu piekrišanu turpmākai jūsu personas datu izmantošanai, jūsu personas datus var izmantot piekrišanas apliecinājumā norādītajā apmērā, piemēram, mārketinga un/vai tirgus izpētes nolūkā, un atkarībā no situācijas – var atklāt trešajām personām (VDAR 6(1)(a) pants). Papildu informāciju var atrast attiecīgajā piekrišanas apliecinājumā, kuru var jebkurā laikā atsaukt.

Tiesisks pienākums

Turklāt DCS apstrādās personas datus, ja tai ir tiesisks pienākums to darīt (VDAR 13(1)(c) pants, 6(1)(c) pants). Piemēram, DCS var būt tiesisks pienākums atklāt personas datus valsts iestādēm vai citām trešajām personām.

Trešo personu pakalpojumi (Google Maps)

Lai nodrošinātu pareizu adreses ievadi, mēs esam savā tīmekļa vietnē ieintegrējuši pakalpojumu Google Maps no Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublina, D04 E5W5, Īrija), izmantojot API. Lai attēlotu saturu jūsu pārlūkā, Google ir jāsaņem jūsu IP adrese, citādi Google nevarēs sniegt jums šo iegulto saturu.Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6(I) f) pants – mūsu leģitīmā interese nodrošināt, ka ir ievadīta pareiza adrese.Izmantojot Google Maps, informāciju par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni (ieskaitot jūsu IP adresi), var glabāt un apstrādāt ārpus Eiropas Savienības (ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis). No Maps saņemto informāciju Google var nodot trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja tādas trešās personas apstrādā šos datus Google vārdā.Google nekad nesasaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google datiem. Tomēr Google tehniski būtu iespējams identificēt vismaz atsevišķus lietotājus pēc saņemtajiem datiem. Ir iespējams, ka Google tīmekļa vietņu lietotāju personīgo informāciju un profilus Google var izmantot citiem nolūkiem, kurus mēs nekontrolējam. Jūs varat deaktivizēt Google Maps pakalpojumu un tādējādi novērst datu nodošanu Google, deaktivizējot JavaScript savā pārlūkā. Tomēr mums jānorāda, ka šādā gadījumā jūs nevarat izmantot kartes attēlojumu mūsu lapās.Papildu informācija par datu vākšanas nolūku un apjomu un to apstrādi, ko veic elektrotīkla lādētāja kontaktdakšas (plug-in) nodrošinātājs, var atrast šī operatora privātuma politikā. Tur jūs arī atradīsiet vairāk informācijas par savām tiesībām, kā arī izvēles iespējas sava privātuma aizsardzībai: http://www.google.de/intl/lv/policies/privacy.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs aizsargājam jūsu datus, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Piemēram, tiek veikti šādi drošības pasākumi, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nepareizu izmantošanu vai jebkāda cita veida nesankcionētu apstrādi:

  • personas datiem drīkst piekļūt tikai ierobežots skaits sankcionētu personu konkrētiem nolūkiem;
  • vāktie dati tiek pārsūtīti tikai šifrētā formātā;
  • turklāt piekļuve šīm IT sistēmām tiek pastāvīgi uzraudzīta, lai jau agrā stadijā konstatētu un novērstu nepareizu izmantošanu.

Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams attiecīgajam nolūkam. Ja dati tiek apstrādāti vairākiem nolūkiem, tie tiek automātiski dzēsti vai glabāti formātā, pēc kura tos nevar sasaistīt tieši ar jums, tiklīdz ir izpildīts pēdējais konkrētais nolūks

Sazināšanās ar mums, jūsu datu aizsardzības tiesības un jūsu tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādē

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, pieprasīt labot / dzēst vai ierobežot apstrādi, iebilst pret apstrādi, sazinoties ar DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Vācija, tālrunis: +371 66 164 514, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Ja jūs uzskatāt, ka mēs nenopietni uztveram jūsu bažas vai sūdzības par datu apstrādi, jūs varat vērsties arī pie atbildīgās regulatīvās iestādes.

Ja datu apstrāde notiek saskaņā ar jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā attiecībā uz nākotnes darbībām. Šajā nolūkā lūdzam sazināties ar DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Vācija, tālrunis: +371 66 164 514, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com

Datu pārziņa ārējais datu aizsardzības speciālists ir: Dr. Karsten Kinast, Zvērināts advokāts (Vācija), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Hohenzollernring 54 D-50672 Köln, E-pasts: mail@kinast.eu, Tīmekļa vietne: https://www.kinast.eu/.