„Audi e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

1.  „Audi e-tron Charging Service“ paslaugos

1.1. Pagal šias bendrąsias sąlygas (toliau – „Bendrosios sąlygos“) „Digital Charging Solutions GmbH“, įsikūrusi Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Vokietija, (toliau – „DCS“) klientams teikia informacines paslaugas bei elektrinių ir hibridinių elektrinių „Audi“ transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros naudojimo technologiją, pavadintą „e-tron Charging Service“ (toliau – „e-tron Charging Service“). Norint naudotis „e-tron Charging Service“ paslaugomis, būtina turėti nemokamą „myAudi“ paskyrą. Šiose Bendrosiose sąlygose sąvoka „klientas“ reiškia visų lyčių asmenis.

1.2. Naujausią šių Bendrųjų sąlygų versiją ir naujausią informaciją apie taikomus tarifus galima rasti, atsisiųsti ir atsispausdinti iš interneto svetainės www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/tariffs. DCS pasilieka teisę atitinkamai pakeisti šias Bendrąsias sąlygas, jei to reikia dėl pasikeitusių teisės aktų ar kitų objektyvių aplinkybių (pavyzdžiui, reikia pagerinti „e-tron“ Charging Service“ paslaugos kokybę ir susijusias sąlygas), jei tokie pakeitimai neturės įtakos pagrindiniams sutartiniams įsipareigojimams (esminiams įsipareigojimams), pavyzdžiui, tiems, kurie pagal „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties turinį ir tikslą laikomi aiškiai nustatytais DCS atžvilgiu. Apie visus šių Bendrųjų sąlygų ir (arba) Bendrųjų sąlygų pagrindu sudarytos „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties pakeitimus klientui bus pranešta jo elektroninio pašto adresu, nurodytu pagal 2.2 punktą. Pranešime klientas bus aiškiai informuotas apie atitinkamus pakeitimus. Jei per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo klientas nepateiks prieštaravimų dėl šių pakeitimų, jie įsigalios. Šio termino pradžioje DCS informuos klientą apie tokias teisines pasekmes. Minėtoji procedūra taip pat taikoma su klientu sutarto tarifo pakeitimams.

1.3. DCS bendradarbiauja su įkrovimo stotelių operatoriais (toliau kiekvienas – „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partneris“). „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių įkrovimo stotelės yra nurodytos interneto svetainėje www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/map, „Audi AG“ programėlėje „myAudi“, taip pat kituose kanaluose (toliau – „Išorinės sąsajos“ (angl. „Frontends“) ir yra paryškintos, kad būtų galima jas atskirti nuo kitų įkrovimo stotelių, kurios nepriklauso jų įkrovimo stotelių tinklui. Iš dalies šią informaciją galima gauti tik prisijungus prie nario paskyros.

1.4.  „e-tron Charging Service“ paslaugos apima

a)  „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių įkrovimo stotelių rodymą (statinės informacijos pavidalu) ir tam tikros informacijos apie šių „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių įkrovimo stotelių naudojimą (pavyzdžiui, dinaminės informacijos apie jų prieinamumą ir kainas) pateikimą išorinėse sąsajose.

b) įkrovimą „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių įkrovimo stotelėse patvirtinus tapatybę (žr. 6.1 punktą) ir mėnesinių sąskaitų išrašymą, įskaitant išsamią visų įkrovimo procesų apžvalgą.

1.5. Išsami informacija apie „e-tron Charging Service“ paslaugas ir jų naudojimą pateikiama www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/getting-started.

1.6. Šiuo metu įkrovimo stotelių operatoriai Vokietijoje neužtikrina įkrovimo ir sąskaitų išrašymo sprendimų, atitinkančių kalibravimą reglamentuojančius teisės aktus, visos šalies mastu. Teikdami savo paslaugas naudojame įkrovimo stotelių operatorių pateiktus duomenis. Tam tikrais atvejais tai, be kita ko, gali lemti įkrovimo ir sąskaitų sumų netikslumus. Jei turite klausimų, prašome kreiptis.

2. Sutarčių sudarymas ir užsakymas

2.1. Užsisakyti „e-tron Charging Service“ paslaugas klientai gali internete adresu www.e-tron.charging-service.audi. Taikomos Bendrosios sąlygos, su kuriomis klientas aiškiai sutiko užsisakydamas „e-tron Charging Service“ paslaugas (nes ši sąlygų versija tam tikrais atvejais gali būti keičiama pagal 1.2 punktą). „DCS“ gali siūlyti klientams papildomas paslaugas, pavyzdžiui, specialias sąlygas, leidžiančias prisijungti prie įkrovimo stotelių arba prie įkrovimų stotelių iš trijų šalių įkrovimų taškų operatorių („Paketus“). Šių bendrųjų reikalavimų ir sąlygų nuostatos atitinkamai yra taikomos tokiems paketams. 

2.2.  „myAudi“ paskyrą turintys klientai gali užsisakyti „e-tron Charging Service“ paslaugas internete adresu www.e-tron.charging-service.audi, nurodydami savo adresą ir mokėjimo duomenis. Vėliau šiuos duomenis galima pataisyti ar atnaujinti kliento paskyroje arba kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių. Neužsiregistravę klientai, kurie dar neturi nemokamos „myAudi“ paskyros, prieš užsisakydami „e-tron Charging Service“ paslaugas, turi ją sukurti.

2.3. Visa kliento paskyroje pateikta informacija, pavyzdžiui, mokėjimo duomenys, adresai ir el. pašto adresai, yra automatiškai apsaugoma taikant šiuolaikinius šifravimo metodus, pavyzdžiui, SSL (angl. Secure Sockets Layer) protokolą.

2.4. Apmokėjimas atliekamas kredito kortele ar bet kokiais kitais būdais, kurie siūlomi „e-tron Charging Service“ paslaugas užsisakančiam klientui registracijos metu. Esant pakankamam kreditingumui, verslo klientai taip pat turi galimybę atsiskaityti banko pavedimu pagal išrašytas sąskaitas. Norėdamas tai padaryti, verslo klientas turi kreiptis dėl sąskaitos apmokėjimo ir atsiųsti DCS komercinio registro išrašo ar panašių oficialių duomenų kopijas. Prašymą dėl sąskaitos apmokėjimo galima pateikti registracijos metu arba susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi.

2.5. Pasiūlymas dėl „e-tron Charging Service“ paslaugų ir paslaugų sutarties sudarymas

a) DCS pateikia įpareigojantį pasiūlymą dėl „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo. „myAudi“ paskyrą turintis klientas, užsiregistravęs ir gavęs „e-tron Charging Service“ kliento paskyrą bei aiškiai sutikęs su Bendrosiomis sąlygomis, gali užsisakyti „e-tron Charging Service“ paslaugas. Užsakymo procesas taip pat aprašytas interneto svetainėje www.e-tron.charging-service.audi.

b) Klientas gali ištaisyti įvesties klaidas registracijos metu spustelėdamas „atgal“ ir patikslindamas įvestį. Prieš patvirtinant užsakymą klientui suteikiama aiški informacija apie taikomas „e-tron Charging Service“ paslaugų kainas.

c) Užbaigus „e-tron Charging Service“ paslaugų užsakymo procesą klientas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą ir informaciją apie atitinkamą tarifą, Bendrąsias sąlygas, su kuriomis sutiko klientas, taip pat informaciją apie jo teisę atsisakyti sutarties (žr. 2.7 punktą).

d)  „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartis sudaroma užbaigus užsakymo procesą.

e)  „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartį saugo DCS, o klientas gali ją gauti arba išsaugoti interneto svetainėje www.e-tron.charging-service.audi „e-tron Charging Service“ kliento paskyroje.

2.6. Kalbos

„e-tron Charging Service“ paslaugų sutartis sudaroma anglų kalba. Šių Bendrųjų sąlygų vertimai į kitas kalbas pateikiami tik informavimo tikslais ir neturi teisinės galios.

2.7. Teisė atsisakyti sutarties

Klientas turi teisę per keturiolika dienų atsisakyti „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties, jei jis yra vartotojas.

Toliau pateikiama informacija apie kliento teisę atsisakyti sutarties:

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos kurią sudaryta sutartis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums („Digital Charging Solutions GmbH“, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Vokietija, tel.: +370 5 214 2770, el. paštas: contact-lt@charging-service.audi) pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo poveikis ir pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Jei prašėte, kad paslaugos būtų pradėtos teikti arba elektros energijos sutarties atsisakymo laikotarpiu, Jūs turite sumokėti mums sumą, kuri yra proporcinga tam, kas buvo suteikta iki to momento, kai Jūs informavote mus apie tai, jog atsisakote šios sutarties, palyginti su visu tuo, kas numatyta teikti pagal sutartį.

(Informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pabaiga)

3.  „e-tron Charging Service“ kortelė: „e-tron Charging Service“ kortelės aktyvavimas ir deaktyvavimas

3.1. Norint naudotis „e-tron Charging Service“ paslaugomis, daugelyje įkrovimo stotelių reikalinga aktyvuota „e-tron Charging Service“ kortelė. Jei klientas jau turi „e-tron Charging Service“ kortelę, jis gali aktyvuoti ją registracijos metu. Jei klientas jos dar neturi, DCS paštu išsiųs jam „e-tron Charging Service“ kortelę, kurią klientas turės aktyvuoti. „e-tron Charging Service“ kortelės aktyvuojamos „e-tron Charging Service“ kliento paskyroje įvedus kortelės numerį ir patvirtinus duomenis. Tada klientas gauna patvirtinimą el. paštu. „e-tron Charging Service“ kortelės aktyvavimas gali trukti iki 24 valandų.

3.2. Kai kuriose įkrovimo stotelėse patvirtinti asmens tapatybę galima tik naudojant „Audi AG“ programėlę „myAudi“, turinčią QR kodo skaitytuvą, kurią galima rasti „Apple Inc.“ programėlių parduotuvėje „App Store“ arba parduotuvėje „Google Play Store“. Norint patvirtinti asmens tapatybę, reikia prisijungti naudojant prisijungimo duomenis.

3.3.  „e-tron Charging Service“ kortelė yra DCS nuosavybė. Klientas privalo atidžiai saugoti savo „e-tron Charging Service“ kortelę ir prisijungimo duomenis. Klientas privalo nedelsdamas pranešti DCS apie „e-tron Charging Service“ kortelės ar prisijungimo duomenų praradimą ar vagystę (žr. 10 skyriuje pateiktą kontaktinę informaciją). Be to, klientas taip pat gali kreiptis į „e-tron Charging Service“ klientų aptarnavimo skyrių ir deaktyvuoti „e-tron Charging Service“ kortelę. Kitos kortelės išdavimas klientui gali kainuoti papildomai (žr. taikomas kainas www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/tariffs).

4. Sutarties terminas ir galiojimas

4.1. Sutartis tarifu „Transit“ sudaroma dar 12 mėnesių ir abi sutarties šalys gali nutraukti ją likus dviem savaitėms iki atitinkamos sutarties galiojimo trukmės pabaigos. Jei sutartis nenutraukiama laiku, sutarties terminas pratęsiamas dar 12 mėnesių. Pranešimą apie sutarties nutraukimą galima pateikti kliento paskyroje, raštu arba el. paštu; tai neturi įtakos teisei nedelsiant nutraukti sutartį dėl rimtos priežasties.

4.2. Sutarties galiojimo trukmė tarifu „City“ yra nenustatyta ir kiekviena sutarties šalis gali nutraukti ją prieš mėnesį iki atitinkamo mėnesio pabaigos. Pranešimą apie sutarties nutraukimą galima pateikti kliento paskyroje, raštu arba el. paštu; tai neturi įtakos teisei nedelsiant nutraukti sutartį dėl rimtos priežasties.

4.3. Nutraukus sutartį „e-tron Charging Service“ kortelė nustoja galioti ir DCS ją užblokuoja.

4.4. Skirtingos sąlygos ir įspėjimo terminai gali būti taikomi klientų užsakytiems papildomiems paslaugų paketams.

5.  „e-tron Charging Service“ paslaugų naudojimas ir prieinamumas

5.1. Daugiau informacijos apie „e-tron Charging Service“ paslaugas ir techninę informaciją apie jų naudojimą klientas gali rasti interneto svetainėje www.e-tron.charging-service.audi. DCS teikia paslaugas kliento gyvenamosios vietos šalyje, taip pat kitose šalyse pagal 9 skyriaus nuostatas.

5.2. Norint kuo efektyviau naudotis „e-tron Charging Service“ paslaugomis, atitinkamame mobiliajame įrenginyje reikia turėti „Audi AG“ programėlę „myAudi“ arba prieigą prie www.e-tron.charging-service.audi.

5.3. DCS, teikdama „e-tron Charging Service“ paslaugas, siekia didinti viešosios įkrovimo infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą, taip pat plėsti „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių ratą. Tačiau DCS neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, o klientas neturi teisės reikšti reikalavimų dėl galimybės naudotis (tinkamo veikimo, elektros tiekimo ar pilno įkrovimo) tam tikromis įkrovimo stotelėmis ir (arba) įkrovimo paslaugomis. Visų pirma, nesuteikiama teisė visą laiką naudotis to paties „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerio įkrovimo infrastruktūra.

5.4. Pagal 5.5 punktą DCS neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl Išorinėse sąsajose pateikiamos statinės ir (arba) dinaminės informacijos aktualumo ir (arba) teisingumo  (žr. 1.4 punkto a) dalį), įskaitant informaciją apie įkrovimo stoteles ir (arba) jų prieinamumą, tačiau ja neapsiribojant. Klientas visų pirma pripažįsta, kad tokią informaciją teikia tretieji asmenys (pvz., „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partneriai). Nepaisant to, DCS, siekdama nuolat gerinti savo paslaugas, tikrina informacijos aktualumą ir (arba) teisingumą atrankos būdu. Šios informacijos perdavimas taip pat priklauso nuo atitinkamų tinklo operatorių teikiamo mobiliojo ryšio signalo stiprumo ir gali pablogėti dėl oro sąlygų, topografinių sąlygų, transporto priemonės padėties ir šalia esančių kliūčių (pvz., tiltų, pastatų ir pan.).

5.5. Atsižvelgiant į sutartą tarifą, kainos gali skirtis priklausomai nuo naudojamos įkrovimo stotelės (žr. 7.1 punktą). Taikant tokią tarifų sistemą, faktinės atitinkamoje įkrovimo stotelėje nustatytos kainos klientui pateikiamos internete adresu www.e-tron.charging-service.audi, su sąlyga, kad klientas prisijungia naudodamas savo prisijungimo duomenis. DCS, nukrypdama nuo 5.4 punkto nuostatų, garantuoja pateikiamų kainų teisingumą. Prieš pradėdami įkrovimą klientai, kuriems taikomas toks tarifas, privalo susipažinti su galiojančiomis kainomis.

5.6. Pagal šias Bendrąsias sąlygas teikiamomis „e-tron Charging Service“ paslaugomis galima naudotis tik „Audi“ prekių ženklo transporto priemonėms įkrauti.

5.7. Klientai gali leisti šeimos nariams ar savo darbuotojams naudotis „e-tron Charging Service“ paslaugomis (ypač „e-tron Charging Service“ kortele), su sąlyga, kad klientas neims jokio mokesčio už tokį naudojimą ir kad „e-tron Charging Service“ paslaugos bus naudojamos tik kliento nuosavai transporto priemonei įkrauti. Prieš tokį naudojimą klientas turi informuoti naudotoją, kaip tinkamai naudotis įkrovimo stotelėmis. Bet kokiam kitam trečiųjų asmenų naudojimuisi „e-tron Charging Service“ paslaugomis būtinas išankstinis DCS sutikimas. Klientas negali naudotis „e-tron Charging Service“ paslaugomis neteisėtais tikslais arba leisti tai daryti tretiesiems asmenims.

5.8. Klientas turi griežtai laikytis įkraunamos transporto priemonės ir naudojamos įrangos ar priedų (pvz., įkrovimo laido) naudojimo instrukcijų, taip pat visų įkrovimo stotelėse skelbiamų „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių nurodymų ir sąlygų dėl įkrovimo stotelių naudojimo. Griežtai draudžiama naudoti įkrovimo laidus arba kitą įrangą ar priedus, kurie i) nėra sertifikuoti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (pvz., Europos atitikties sertifikatas), ii) nėra patvirtinti naudoti tam tikram automobiliui arba nėra patvirtinti atitinkamo „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerio pagal įkrovimo stotelėse pateiktus nurodymus, arba iii) yra sugadinti.

5.9. Įkrovimo stotelės, kuriose rodomas avarinis pranešimas ar pranešimas apie problemą arba kurios yra akivaizdžiai sugadintos, neturi būti naudojamos. Tokiu atveju klientas turėtų informuoti DCS (žr. 10 skyriuje pateiktą kontaktinę informaciją).

5.10. Klientas atsako už bet kokią jo sukeltą žalą, atsiradusią dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimosi „e-tron Charging Service“ kortele ir atitinkamai programėle „myAudi“ kaip tapatybės patvirtinimo priemone arba dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimosi įkrovimo paslaugomis pagal galiojančius teisės aktus.

6. Įkrovimo procesas ir tapatybės patvirtinimas; maksimalus įkrovimo ir prastovos laikas; sutrikimai

6.1.  „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių įkrovimo stotelėse klientų tapatybė paprastai patvirtinama „e-tron Charging Service“ kortele. Kai kuriose įkrovimo stotelėse tapatybės patvirtinimą taip pat galima arba reikia atlikti naudojantis „Audi AG“ programėle „myAudi“. Tai ypač taikytina „tarptinklinio įkrovimo“ (angl. intercharge) ženklu pažymėtoms įkrovimo stotelėms. Kiekvienoje įkrovimo stotelėje taikomi tapatybės patvirtinimo būdai nurodomi „Audi AG“ programėlėje „myAudi“ arba interneto svetainėje www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/map.

6.2. Maksimali nepertraukiamo prisijungimo trukmė vienoje įkrovimo stotelėje negali viršyti 24 valandų, o įkrovimo naudojant nuolatinę elektros srovę atveju – 4 valandų (maksimalus įkrovimo ir prastovos laikas). Be to,  klientas turi atlaisvinti viešą stovėjimo vietą iškart, kai pasibaigia įkrovimo procesas arba baigiasi maksimalus stovėjimo laikas. Išlaidas, kurias DCS gali patirti dėl viršyto maksimalaus įkrovimo ar prastovos laiko ir (arba) stovėjimo laiko, taip pat išlaidas baudoms ar vilkimo paslaugoms dėl neteisėto stovėjimo turės padengti klientas.

6.3. Klientui žinoma, kad galimi įkrovimo stotelių veiklos sutrikimai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant streikus, lokautus, oficialias direktyvas, taip pat dėl techninių ir kitų priemonių, kurių reikia imtis, kad įranga tinkamai veiktų arba siekiant pagerinti paslaugas (pvz., techninė priežiūra, remontas, sistemų programinės įrangos atnaujinimas). Sutrikimų taip pat gali atsirasti dėl trumpalaikių pajėgumų trūkumų didžiausio užimtumo metu.

6.4. Jei elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (arba) anomalijos atsiranda dėl tinklo veiklos sutrikimo (įskaitant tinklo jungtį), DCS atleidžiama nuo atitinkamų savo įsipareigojimų pagal „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartį. Tačiau tai netaikoma tuo atveju, jei DCS nepagrįstai nutraukia tiekimą. Pateikus prašymą DCS privalo nedelsiant pateikti klientui informaciją apie tokį sutrikimą ir jo priežastis, jei DCS turi tokios informacijos arba tokią informaciją galima pateikti tinkamomis pastangomis.

7. Mokestis už paslaugas; kainos

7.1. Mokestis už „e-tron Charging Service“ paskyrą ir paslaugų naudojimą yra nustatytas kliento ir „DCS“ pasirašytoje sutartyje. Mokestį paprastai sudaro:

a) fiksuotas mėnesinis bazinis mokestis (priklausomai nuo sutarto tarifo; kai kurių tarifų atveju, mėnesinis mokestis gali apimti naudojimo mokesčius (nustatyto dydžio tarifus), o

b) mokėjimų pagal faktinį naudojimą už atskirą įkrovimą „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerio įkrovimo stotelėse.

Taikomos atitinkamo tarifo kainos pateikiamos kainoraštyje, kurį galima peržiūrėti, išsaugoti ir atsispausdinti iš interneto svetainės www.e-tron.charging-service.audi.

Atskirų įkrovimo procesų (faktinio naudojimo) kainos gali skirtis priklausomai nuo sutarto tarifo (kintamų tarifų sistema). Taikant tokią tarifų sistemą, faktinės atitinkamoje įkrovimo stotelėje taikomos įkrovimo kainos klientams pateikiamos internete adresu www.e-tron.charging-service.audi, su sąlyga, kad klientas prisijungia naudodamas savo prisijungimo duomenis. Kintamų tarifų atveju DCS turi teisę ateityje koreguoti faktinio įkrovimo stotelės naudojimo kainas. Faktinės kainos bus nurodytos internete adresu www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/tariffs. Prieš pradėdami įkrovimą klientai, kuriems taikomas toks tarifas, privalo susipažinti su galiojančiomis kainomis.

7.2. Mėnesinis bazinis mokestis bus taikomas tik sudarius „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartį  arba, jei pakeičiamas tarifas su mėnesiniu baziniu mokesčiu, – DCS pradėjus taikyti pakeistą tarifą, o tada proporcingai likusią pirmojo mėnesio dalį.

7.3. Mokėjimai pagal faktinį naudojimą bus taikomi už kiekvieną įkrovimą nuo jo pradžios (t .y. kai kištukas įkišamas į įkrovimo stovo lizdą) iki pabaigos (t. y. kai kištukas ištraukiamas iš įkrovimo stovo lizdo) pagal atitinkamoje šalyje arba įkrovimo stotelėje tuo metu galiojančias kainas. Daugiau informacijos apie tarptinklinio ryšio kainas galima rasti atitinkamo tarifo kainoraštyje, kuris pateikiamas www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/tariffs. Įkrovimo kainos bus nustatomos pagal taikomo tarifo kainoraštį (pvz., už kiekvieną prasidėjusią minutę arba už kW / val.).

7.4. Visos kainos nurodomos su PVM. Informacija apie sudarant sutartį klientui taikomas atitinkamo tarifo kainas išsiunčiama klientui el. paštu (žr. 2.5 punkto c) dalį).

7.5. Tuo atveju, kai „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerio įkrovimo stotelėje nurodomos kainos, jos gali skirtis nuo sutartyje su klientu sutartų kainų; taikomos tik kliento ir DCS sutartos kainos.

7.6. įkrovimo užsienyje (tarptinklinio ryšio paslaugos) kaina gali skirtis nuo nurodytos sutarties pasirašymo metu. Klientas prieš įkraudamas automobilį užsienyje, įsipareigoja pasidomėti taikomomis paslaugos sąlygomis. Šių bendrųjų reikalavimų ir sąlygų 1.2 skyriuje nurodytas įsipareigojimas informuoti ir įspėti ir šiame skyriuje nurodytos teisinės pasekmės tokiais atvejais nėra taikomos. 

7.7. Kraunant automobilį užsienyje, „DCS“ galite sumokėti ne tik Lietuvos valiuta (užsienio valiuta). Siekiant atsiskaitymą užsienio valiuta padaryti kaip įmanoma lengvesnį, „DCS“ įsipareigoja užsienio valiutą gautą pinigų sumą iškeisti į Lietuvos valiutą bei iš kliento pareikalauti ne užsienio valiutos, o šios iškeistos sumos. Keičiant užsienio valiutą automobilio įkrovimui, yra taikomas likus dienai iki įkrovimo nustatytas orientacinis euro valiutos keitimo kursas. Šį kursą nustato Europos centrinis bankas kiekvienos banko darbo dienos pabaigoje. Klientas gali susipažinti su dabartiniais valiutų keitimo kursais svetainėje  https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS pasilieka teisę nustatytu laikotarpiu mažinti galiojančių ir (arba) naujų sutarčių kainas nurodytose įkrovimo stotelėse (žr. 7.1 punkto b) dalį) (specialūs pasiūlymai).

7.9. Tarifas keičiamas atitinkamu šalių susitarimu; klientas gali kreiptis dėl tarifo pakeitimo internetu adresu www.e-tron.charging-service.audi.

8. Sąskaitų išrašymas ir apmokėjimo sąlygos

8.1. Savo mėnesines sąskaitas klientas gali rasti „e-tron Charging Service“ kliento paskyroje www.e-tron.charging-service.audi, kurioje pateikiamas detalus atitinkamu laikotarpiu, už kurį išrašoma sąskaita, suteiktų įkrovimo paslaugų sąrašas ir informacija apie datą, vietą ir trukmę. Apie naują sąskaitą klientui bus pranešta el. paštu.

8.2. Sąskaitos už kalendorinio mėnesio išlaidas apmokamos registracijos metu „e-tron Charging Service“ paslaugų naudotojo paskyroje pasirinktu būdu kito kalendorinio mėnesio ketvirtą darbo dieną. Verslo klientai, mokantys pagal sąskaitą (žr. 2.4 punktą), per 14 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos turi pervesti atitinkamą sumą į sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą. Nors DCS paprastai stengiasi pateikti sąskaitas už „e‑tron Charging Service“ paslaugas kitą kalendorinį mėnesį, DCS negali to garantuoti (pvz., dėl pavėluoto „e-tron Charging Service“ paslaugų teikimo partnerių sąskaitų pateikimo DCS).

8.3. Klientas gali taikyti išskaitymą iš DCS reikalavimų tik tuo atveju, jei kliento priešpriešinis reikalavimas yra neginčijamas, grindžiamas šios sutarties atsisakymu arba jei teisės aktuose yra numatyta  tokia teisė. Klientas gali sulaikyti mokėjimus tik jei toks sulaikymas yra pagrįstas reikalavimais, kylančiais iš „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties.

8.4. Jei klientas nevykdo mokėjimų įsipareigojimų, „DCS“ turi teisę uždrausti klientui naudotis „e-tron Charging Service“ paslauga.

9. Tarptautinis tarptinklinis ryšys

Pagal „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartį klientas gali naudotis „e-tron Charging Service“ kortele ir atitinkamai „Audi“ programėle „myAudi“ ne tik gyvenamosios vietos šalyje, bet ir kitose šalyse. Šiuo metu galiojantį šalių sąrašą galima rasti internete adresu www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/tariffs.

10. Kontaktai

Bendraisiais klausimais apie „e-tron Charging Service“ produktą, sąskaitas, klientų sutartis ar „e-tron Charging Service“ korteles, taip pat klausimais, susijusiais su techninėmis problemomis, ypač įkrovimo metu, klientas gali kreiptis www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-lt/imprint nurodytais kontaktais.

11. Garantija

Taikomos teisės aktuose numatytos garantijos.

12. Atsakomybės apribojimas

12.1. Už nedidelį aplaidumą DCS atsako tik tuo atveju, jei ji pažeidė pagrindinius sutartinius įsipareigojimus (esminius įsipareigojimus), pavyzdžiui, įsipareigojimus, kurie pagal „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties turinį ir tikslą laikomi aiškiai nustatytais DCS atžvilgiu, arba įsipareigojimus, kurių vykdymas sudaro sąlygas tinkamai įvykdyti „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartį ir nuolat užtikrint klientui, kad jos būtų laikomasi. Tokia atsakomybė apribojama įprasta žala, kurią galima numatyti sudarant „e-tron Charging Service“ paslaugų sutartį.

12.2. DCS teisėtų atstovų, agentų ir darbuotojų asmeninė atsakomybė už žalą, atsirandančią dėl jų nedidelio aplaidumo, taip pat ribojama ankstesniame punkte nurodyta apimtimi.

12.3. DCS atsakomybė už piktavališką neinformavimą apie trūkumą arba atsakomybė, atsirandanti dėl prisiimtos garantijos ar pagal atsakomybę už gaminius reglamentuojančius teisės aktus, lieka nepakitusi. Atsakomybės apribojimai netaikomi tyčios, didelio aplaidumo, mirties, kūno sužalojimo ar žalos sveikatai atveju.

12.4. DCS nėra įkrovimo stotelių operatorius ir neprisiima operatoriaus atsakomybės. Klientas pripažįsta, kad pretenzijos dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo ar anomalijų, atsirandančių dėl tinklo veiklos sutrikimo (įskaitant tinklo jungtį), gali būti pareikštos paskirstymo tinklo operatoriui; pateikus prašymą DCS priskirs ir perduos su klientui padaryta žala susijusius reikalavimus ir teises paskirstymo tinklo operatoriaus atžvilgiu.

13. Informacija apie duomenų apsaugą

13.1. DCS rimtai vertina paslaugų naudotojų asmens duomenų apsaugą ir užtikrina naudotojų privatumą tvarkant asmens duomenis.

13.2. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, duomenų apsaugą ir duomenų saugumą pateikiama pranešime apie duomenų apsaugą.

14. Jurisdikcija, tarpininkavimas ir taikytina teisė

14.1.  „e-tron Charging Service“ paslaugų sutarčiai, taip pat visiems teisiniams santykiams, grindžiamiems šiomis Bendrosiomis sąlygomis, taikomi Vokietijos įstatymai; Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių netaikoma. Jei klientas yra vartotojas, valstybės, kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta, privalomi teisės aktai, reglamentuojantys vartotojų apsaugą, yra viršesni už Vokietijos įstatymus, jei jie yra palankesni vartotojui.

14.2. Miuncheno (Vokietija) teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti visas pretenzijas, kylančias iš santykių su įmonių savininkais ar įmonėmis pagal viešąją teisę. Jei klientas yra vartotojas ir jo gyvenamoji ar įprastinė gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje, jis taip pat gali pareikšti pretenziją gyvenamosios vietos šalyje. Jei klientas yra vartotojas ir jo gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, jis gali pateikti pretenziją Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt. DCS pretenzijos vartotojui gali būti pareikštos tik toje šalyje, kurioje gyvena vartotojas.

14.3. Europos Komisija sukūrė elektroninio ginčų sprendimo platformą – http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jei norėtumėte pateikti mums klausimą, susisiekite.

14.4. DCS nedalyvaus ginčų sprendimo procedūrose vartotojų ginčų arbitražo institucijoje ir neprivalo to daryti.

Naujausia redakcija: 2021 m. vasaris

1 priedas: Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

(šią formą pildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

Kam:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Vokietija

El. paštas: contact-lt@charging-service.audi

Aš/Mes (*) pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) toliau nurodytos paslaugos teikimo sutarties (*):


„e-tron Charging Service“ paslaugų sutarties numeris

Užsakytos

Vartotojo (-ų) vardas, pavardė

Vartotojo (-ų) adresas

Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama popieriuje)

Data

(*) Išbraukti, kas nereikalinga.