Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek

1. Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás

1.1. A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) értelmében a Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország) székhelyű Digital Charging Solutions GmbH („DCS”) az ügyfelek részére tájékoztatási szolgáltatást nyújt, valamint hozzáférési technológiát biztosít az Audi márkájú, elektromos és hálózatról tölthető hibrid gépjárműhöz kapcsolódó, „e-tron Charging Service” elnevezésű feltöltésiinfrastruktúra-szolgáltatáshoz („e-tron Charging Service szolgáltatás”). Az e-tron Charging Service szolgáltatás igénybevételének feltétele az ingyenes myAudi-fiók létrehozása. Az „ügyfél” kifejezés a jelen ÁSZF alkalmazásában minden személyt felölel, nemtől függetlenül.

1.2.  A jelen ÁSZF legfrissebb verziója és az aktuális díjszabás megtalálható, letölthető és kinyomtatható a www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/tariffs webhelyről. A jelen általános üzleti feltételeknek, a e-tron Charging Service ezen alapon kötött szerződéseinek a változásairól, valamint az ügyféllel elfogadott díjszabások jogszabályok, esetjog vagy piaci feltételek módosulása miatti bármely változásáról az ügyfelet azon e-mail cím útján fogjuk értesíteni, amelyet az ügyfél adott meg a 2.2. pontnak megfelelően, szöveges formában, a vonatkozó változásokat megjelölő kifejezett hivatkozással. E változások az ügyfél – értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül közölt – tiltakozása hiányában lépnek hatályba. E jogkövetkezményekről a DCS ezen időszak kezdetekor tájékoztatja az ügyfelet. A fentiekben körülírt eljárás az ügyféllel kötött megállapodásban rögzített díjszabást érintő módosítások esetén is megfelelően irányadó.

1.3.  A DCS a szolgáltatásait a töltőállomások üzemeltetőivel (az „e-tron Charging Service Partnerekkel”) együttműködésben nyújtja. Az e-tron Charging Service Partnerek töltőállomásainak listája a www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/map oldalon, az Audi AG által üzemeltetett myAudi-alkalmazásban és egyéb csatornákon is megtalálható (a továbbiakban „Elsődleges Felületek”), és az elérhető töltőállomás-hálózat részét nem képező egyéb töltőállomásoktól való megkülönböztetés érdekében kiemeltük ezeket. Ez az információ részben csupán a tagjaink bejelentkezéshez kötött felületén érhető el.

1.4.  Az Audi e-tron Charging Service szolgáltatás az alábbiakat kínálja:

a) az e-tron Charging Service Partner töltőállomások (statikus információként történő) megjelenítése, valamint tájékoztatás az e-tron Charging Service Partnerek töltőállomásainak használatával (például a rendelkezésre állással és az árakkal) kapcsolatban (dinamikus információ formájában) az Elsődleges Felületeken,

b) azonosítást követően töltési lehetőség az e-tron Charging Service Partnerek töltőállomásainál, valamint az összes töltési folyamat részletes áttekintését tartalmazó havi számlázás (az azonosításról a 6.1. pontban található bővebb tájékoztatás).

1.5.  Az e-tron Charging Service szolgáltatásról és a szolgáltatás igénybevételéről szóló információ a www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/getting-started oldalon szerepel.

1.6.  Németország jelenleg nem garantál országos szintű lefedettséget az olyan töltési és számlázási megoldások terén, amelyek megfelelnek a töltőállomás üzemeltetőire vonatkozó kalibrálási törvénynek. Szolgáltatásunk során a töltőállomás üzemeltetői által rendelkezésre bocsátott adatokat használjuk. Egyes esetekben ez többek között a töltési és számlázási összegekben megmutatkozó eltérésekhez vezethet. Kérdés esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. Szerződéskötés, megrendelés

2.1. Az ügyfelek az e-tron Charging Service szolgáltatást a www.e-tron.charging-service.audi oldalon rendelhetik meg. Az e-tron Charging Service szolgáltatás megrendelésének időpontjában az ügyfél által kifejezetten elfogadott (és a fenti 1.2. pontban foglaltak szerint időről időre módosítható) ÁSZF-változat az irányadó. A DCS az ügyfélnek további szolgáltatásokat kínálhat, pl. speciális feltételeket a töltőállomások megközelítéséhez vagy a töltőpontok elérését más töltőpont-üzemeltetőktől („csomagok“). Ezek a GTC intézkedések értelemszerűen az ilyen csomagokra érvényesek. 

2.2. A myAudi-fiókkal rendelkező ügyfelek az e-tron Charging Service szolgáltatásra a www.e-tron.charging-service.audi oldalon regisztrálhatnak a címük és a fizetési adataik egyidejű megadásával. Ezeket az adatokat a későbbiekben az ügyfélfiókban és az ügyfélszolgálaton egyaránt módosíthatják. Az ingyenes myAudi-fiókkal még nem rendelkező ügyfeleknek az e-tron Charging Service szolgáltatásba történő regisztrációt megelőzően létre kell hozniuk egy myAudi-fiókot.

2.3.  Az ügyfélfiókba feltöltött minden adat – így a fizetési információk, a lakcímadatok és az e-mail cím – korszerű titkosítás (például SSL [Secure Sockets Layer] biztonsági protokoll) révén automatikus védelmet élvez.

2.4.  A fizetés hitelkártyával vagy az e-tron Charging Service szolgáltatás igénybe vevője részére a regisztrációs folyamat során felkínált egyéb fizetési módozatokkal lehetséges. Megfelelő hitelképességgel rendelkező üzleti ügyfeleink számlás fizetési mód esetén a díjakat banki átutalással is kiegyenlíthetik. Ennek érdekében az üzleti ügyfeleknek igényelniük kell a számlás fizetést, és be kell nyújtaniuk a cégkivonatuk vagy ehhez hasonló hivatalos okmányaik másolatát a DCS részére. A számlás fizetési mód a regisztráció során, illetve az ügyfélszolgálaton is igényelhető.

2.5.  Ajánlattétel és az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés megkötése

a) A DCS az e-tron Charging Service szolgáltatás nyújtására irányuló kötelező erejű ajánlatot tesz. Az e-tron Charging Service szolgáltatás azt követően rendelhető meg, hogy a myAudi-fiókkal rendelkező ügyfél létrehozta az e-tron Charging Service szolgáltatás ügyfélfiókját és kifejezetten elfogadta a jelen ÁSZF-et. A rendelési folyamat leírása a www.e-tron.charging-service.audi oldalon is megtalálható.

b) Az ügyfelek úgy korrigálhatják az általuk bevitt hibás adatokat, hogy a regisztrációs folyamat során a „vissza” gombra kattintanak, majd korrigálják a betáplált adatot. A megrendelés jóváhagyása előtt az ügyfelek kifejezett tájékoztatást kapnak az e-tron Charging Service szolgáltatás árairól.

c) Az e-tron Charging Service szolgáltatás megrendelésére irányuló folyamat lezárását követően az ügyfelek részére a rendszer e-mail útján megrendelés-visszaigazolást küld, feltüntetve az irányadó díjakat, az ügyfél által elfogadott ÁSZF-et, valamint az őt megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatást (lásd a 2.7. pontot).

d) Az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés a megrendelési folyamat véglegesítését követően jön létre.

e) Az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés tartalmát a DCS tárolja, és azt az ügyfelek letölthetik, illetve lementhetik az e-tron Charging Service szolgáltatás ügyfélfiókjából, a www.e-tron.charging-service.audi oldalon.

2.6.  Nyelv

Az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés magyar nyelven jön létre. A jelen ÁSZF más nyelvekre lefordított változatai csupán tájékoztatási célt szolgálnak és nem bírnak kötelező erővel.

2.7.  A szerződéstől való elállás joga

A fogyasztónak minősülő ügyfelek tizennégy napon belül elállhatnak az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződéstől.

Az ügyfeleket az alábbiakban tájékoztatjuk az elállási jogról:

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási időszak az amelyen a szerződés megkötésre került naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország), tel: +36 1 690 0475, e-mail: contact-hu@charging-service.audi). Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést..

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

Ha Ön azt kérte, hogy az elállási időszakon belül kezdődjön meg a szolgáltatásnyújtás/a villamos energia, akkor Önnek ki kell fizetnie számunkra a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az e szerződéstől való elállása velünk való közlésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

(Az elállási jogról szóló tájékoztatás vége)

3. Az e-tron Charging Service kártya: Az e-tron Charging Service kártya aktiválása és deaktiválása

3.1. Az e-tron Charging Service szolgáltatás igénybevételéhez a töltőállomások többségénél aktív e-tron Charging Service kártya szükséges. Amennyiben az ügyfél már rendelkezik e-tron Charging Service kártyával, azt a regisztráció folyamán aktiválhatja. Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik e-tron Charging Service kártyával, úgy a DCS postai úton megküldi azt aktiválás céljából. Az e-tron Charging Service kártya aktiválása az e-tron Charging Service szolgáltatás ügyfélfiókjában, a kártyaszám megadásával és az adatok megerősítésével történik. Ezt követően visszaigazoló e-mail érkezik az ügyfél részére. Az e-tron Charging Service kártya aktiválása legfeljebb 24 órát vesz igénybe.

3.2. Az azonosítás bizonyos töltőállomásokon kizárólag az Audi AG által biztosított myAudi-alkalmazással lehetséges. Az alkalmazás letölthető az Apple Inc. App Store, valamint a Google Play Store alkalmazásáruházból, és tartalmaz egy QR-kód-olvasót is. Az azonosításhoz be kell jelentkezni a bejelentkezési adatok megadásával.

3.3. Az e-tron Charging Service kártya a DCS tulajdona. Az ügyfél gondosan köteles tárolni az e-tron Charging Service kártyáját és a bejelentkezési adatait. Az e-tron Charging Service kártya, illetve a bejelentkezési adatok elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a DCS-t (az elérhetőségek a 10. pontban szerepelnek). Továbbá, az ügyfél felveheti a kapcsolatot az e-tron Charging Service szolgáltatás Ügyfélszolgálatával az e-tron Charging Service kártya deaktiválása érdekében. A cserekártya kiállítása az ügyfél számára többletköltséggel járhat (az irányadó árak a www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/tariffs oldalon szerepelnek).

4. A szerződés időbeli hatálya és érvényessége

4.1.  A Transit-tarifára vonatkozó szerződést 12 hónapos időtartamra kötik, és mindkét fél az adott szerződés lejárati időpontja előtt kéthetes határidővel mondhatja fel. Ha a szerződést a határidő alatt nem mondják fel, akkor a szerződés adott időtartama további 12 hónappal hosszabbodik meg. A felmondást tanácsadói szolgáltatás keretében, írásban vagy e-mailben lehet megtenni; az alapos okból eredő azonnali hatályú felmondás jogát azonban ez nem érinti.

4.2.  A City-tarifára vonatkozó szerződést határozatlan időtartamra kötik, és mindkét fél az adott hónap vége előtt egy hónapos határidővel mondhatja fel. A felmondást tanácsadói szolgáltatás keretében, írásban vagy e-mailben lehet megtenni; az alapos okból eredő azonnali hatályú felmondás jogát azonban ez nem érinti.

4.3. A szerződés megszűnése esetén az e-tron Charging Service kártya többé nem él, és a DCS jogosult azt letiltani.

4.4. Az ügyfél által előfizetett kiegészítő csomagokra eltérő feltételek és értesítési időszakok lehetnek érvényesek. 

5. Az e-tron Charging Service szolgáltatás használata és rendelkezésre állása

5.1. Az e-tron Charging Service szolgáltatásról és a használattal és elérhetőséggel összefüggő műszaki adatokról szóló további tájékoztatás a www.e-tron.charging-service.audi oldalon található. A DCS a szolgáltatást az ügyfél lakóhelye szerinti országban, valamint az alábbi 9. pontban meghatározottakkal összhangban további országokban is kínálja.

5.2. Az e-tron Charging Service szolgáltatás leghatékonyabb kihasználása érdekében az Audi AG által kompatibilis mobilkészülékhez kínált myAudi-alkalmazás vagy a www.e-tron.charging-service.audi oldalhoz való hozzáférés szükséges.

5.3. A DCS arra törekszik, hogy bővítse az e-tron Charging Service szolgáltatáshoz való hozzáférést és nyilvános töltőhálózat használatát, és hogy szélesítse az e-tron Charging Service Partnerek körét. Ennek ellenére azonban a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy egyes töltőállomások és/vagy töltési lehetőségek elérhetők lesznek, és erre az ügyfelek nem tarthatnak igényt. E körben különösen rögzítésre kerül, hogy azonos e-tron Charging Service Partner töltőhálózat megtartása kapcsán semmiféle igény nem támasztható.

5.4. Az 5.5. pont alkalmazásában a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy az Elsődleges Felületeken közzétett statikus és/vagy dinamikus információ (lásd a 1.4. a) pontot) naprakész és/vagy helytálló, beleértve többek között, de nem kizárólagos jelleggel a töltőállomásokra és/vagy az elérhetőségükre vonatkozó információkat. Az ügyfél e körben különösen tudomásul veszi, hogy ezen adatokat harmadik felek (például az e-tron Charging Service Partnerek) szolgáltatják. Mindettől függetlenül a DCS szúrópróbaszerűen ellenőrzi az információk naprakész és/vagy helytálló voltát annak érdekében, hogy a szolgáltatását folyamatosan fejlessze. Ezen információ továbbítása az adott hálózatüzemeltető által kezelt antennák vételétől is függ, és befolyásolhatják légköri, földrajzi tényezők, a gépjármű helyzete és a közelben található akadályok (például hidak, épületek stb.).

5.5. A megállapodásban rögzített díjszabás függvényében az árak az igénybe vett töltőállomások esetében eltérhetnek (lásd a 7.1. pontot). E díjszabás keretében az adott töltőállomás aktuális árai megjelennek az ügyfél a www.e-tron.charging-service.audi, amennyiben az ügyfél a bejelentkezési adatai megadásával belépett a felületre. Az 5.4. pontban foglaltaktól eltérően, a DCS szavatosságot vállal a közzétett árak helyességéért. Az e díjszabás alá eső ügyfelek még a töltés megkezdése előtt kötelesek tájékozódni az érvényben lévő árakról.

5.6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó e-tron Charging Service szolgáltatás kizárólag az Audi márkájú gépjárművek töltéséhez vehető igénybe.

5.7. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy az e-tron Charging Service szolgáltatás (különösen az e-tron Charging Service kártya) igénybevételét átengedjék a családtagjaik, illetve a munkavállalóik részére, feltéve, hogy ezért nem számolnak fel díjazást és az e-tron Charging Service szolgáltatást kizárólag az adott ügyfél saját gépjárművéhez használják. A használatot megelőzően az ügyfél köteles felvilágosítani a gépjármű használóját a töltőállomások rendeltetésszerű használatáról. Az e-tron Charging Service szolgáltatás ettél eltérő, harmadik felek általi igénybevételéhez a DCS előzetes hozzájárulása szükséges. Az ügyfél nem használhatja az e-tron Charging Service szolgáltatásokat jogellenes célok érdekében, és ezt harmadik felek számára sem teheti lehetővé.

5.8. Az ügyfél köteles szigorúan betartani a feltölteni kívánt gépjármű és az esetlegesen használt berendezések és tartozékok (például töltőkábel) kezelési útmutatójában foglaltakat, valamint az e-tron Charging Service Partnerek által a töltőállomásokon az adott töltőállomás használata kapcsán kifüggesztett utasításokat és használati feltételeket. Szigorúan tilos az olyan töltőkábel, berendezés, illetve tartozék használata, (i) amely nem rendelkezik az irányadó jogszabályok és előírások szerinti tanúsítvánnyal (például CE-tanúsítással), (ii) amely a töltőállomásokon kifüggesztett utasítások értelmében nem rendelkezik az adott e-tron Charging Service Partner jóváhagyásával vagy az adott gépkocsi vonatkozásában nincs jóváhagyva, vagy (iii) amely megrongálódott.

5.9. A figyelmeztető üzenetet, hibajelentést kijelző, illetve szemmel láthatóan sérült töltőállomások nem használhatók. Ilyen esetben kérjük, hogy forduljon a DCS-hez (az elérhetőségek a 10. pontban szerepelnek).

5.10. Az irányadó jogszabályok értelmében az e-tron Charging Service kártya, illetve a myAudi-alkalmazás azonosítóeszközként való visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű felróható használatáért az ügyfél felelősséggel tartozik, csakúgy, mint a töltési folyamat visszaélésszerű, illetve nem rendeltetésszerű használatáért is.

6. Töltési folyamat és azonosítás — maximális töltési és állásidő — üzemszünet

6.1. Fő szabályként az ügyfelek e-tron Charging Service Partner általi azonosítása a töltőállomáson az e-tron Charging Service kártyával történik. Egyes töltőállomásokon azonban lehetséges, hogy az Audi AG által biztosított myAudi-alkalmazást is lehet használni, vagy az is szükséges. Ez a rendelkezés különösen az „intercharge” emblémával ellátott töltőállomásokra irányadó. Az egyes töltőállomásokon alkalmazott azonosítási módszerek megtalálhatók az Audi AG által üzemeltetett myAudi-alkalmazásban, valamint a https://www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/map oldalon.

6.2. Az egy töltőállomáson engedélyezett folyamatos töltés időtartama nem haladhatja meg a 24 órát, egyenárammal történő töltés esetén pedig a 4 órát (maximális töltési és állásidő). Ezen túlmenően az ügyfél haladéktalanul köteles elhagyni a nyilvános parkolóhelyet, amint a töltési folyamat befejeződött vagy amikor a megengedett várakozási idő lejárt. A maximális töltési és állásidő és/vagy parkolási idő túllépése, valamint a jogosulatlan várakozás okán kiszabott bírságok, illetve elvontatás következtében a DCS oldalán esetlegesen felmerülő költségek az ügyfél részére továbbszámlázásra kerülnek.

6.3. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a töltőállomások esetén – vis maior (például sztrájk, kizárás és hivatalos előírások), valamint a berendezés rendeltetésszerű működése, illetve a szolgáltatások fejlesztése (például karbantartás, javítás, rendszerszintű szoftverfrissítés) érdekében szükséges műszaki és egyéb beavatkozások elvégzése miatt – előfordulhatnak üzemszünetek. Az üzemszünet emellett kiterjed a csúcsidőszakban rövid időre bekövetkező kapacitáshiányra is.

6.4. Abban a mértékben, amennyiben az áramszolgáltatást érintő üzemszünet és/vagy üzemzavar a hálózat működésének zavarából ered (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve), a DCS mentesül az e-tron Charging Service szolgáltatás körében fennálló, érintett kötelezettségei alól. Az előző rendelkezés azonban nem irányadó, ha és amennyiben a DCS a szolgáltatás nyújtását indokolatlanul szakítja meg. Erre irányuló felhívás esetén a DCS haladéktalanul köteles az ügyfelet tájékoztatni a káreseményről és annak okáról, ha és amennyiben ez az információ a rendelkezésére áll vagy azt észszerű erőfeszítések árán be tudja szerezni.

7. Díj és árszabás

7.1. Az e-tron Charging Service és a szolgáltatások használatának díját külön megállapodás szabályozza, és általában a következők szerint határozható meg:

a) fix összegű havi díj (a megállapodott tarifától függően, egyes tarifákban a havi alapdíj már tartalmazhat bizonyos díjakat a használatra vonatkozóan (átalánydíjas tarifák)

b) az e-tron Charging Service Partnerek töltőállomásain megvalósult egyes töltési folyamatokkal összefüggő tényleges használat után járó díjfizetésekből.

Az adott díjszabás szerinti árak az árlistán találhatók, amely megtekinthető, letölthető és kinyomtatható a www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/tariffs linken.

A megállapodásban rögzített díjszabás függvényében az egyes töltési folyamatok (tényleges használat) díja változó lehet (változó díjszabás). Az egyes töltési folyamatok után fizetendő díjra irányadó díjszabás keretében az adott töltőállomás aktuális árai megjelennek az ügyfél a www.e-tron.charging-service.audi oldalon, amennyiben az ügyfél a bejelentkezési adatai megadásával belépett a felületre. A változó díjszabás körében a DCS az árakat jövőbeli hatállyal az adott töltőállomás tényleges használatához igazíthatja. Az aktuális árak megtekinthetők a www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/tariffs oldalon. Az e díjszabás alá eső ügyfelek még a töltés megkezdése előtt kötelesek tájékozódni az érvényben lévő árakról.

7.2. A havi alapdíj kizárólag az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés megkötését követően, illetve a havi alapdíjas díjszabásra történő áttérés esetén a díjszabás változásának DCS általi aktiválása időpontjában, majd ezt követően az első hónap hátralévő részére időarányosan kerül kiszabásra.

7.3. A tényleges használaton alapuló díjak minden egyes töltési folyamat esetén annak kezdetétől (azaz a töltőponthoz való csatlakoztatás pillanatától) annak befejezéséig (azaz a csatlakozó töltőpontból történő kihúzásáig), az adott országban vagy az adott töltőállomáson az adott időpontban érvényes áron kerülnek felszámításra. A roamingdíjakkal kapcsolatos további információ megtalálható az adott díjszabásra vonatkozó árlistán, a www.e-tron.charging-service.audi oldalon. A töltési folyamatért felszámított díj megállapítása az adott díjszabásra vonatkozó árlistával összhangban történik.

7.4. Minden ár tartalmazza az áfát. A szerződés megkötésekor az ügyfélre irányadó díjszabáson belül irányadó árakkal kapcsolatos tájékoztatást az ügyfél e-mail útján megkapja (lásd a 2.5. c) pontot).

7.5. Amennyiben bármely e-tron Charging Service Partner töltőállomásán kifüggesztettek egy árlistát, az azon szereplő árak eltérhetnek az ügyféllel kötött szerződésben rögzített áraktól. Ilyen esetben azonban kizárólag a DCS és az ügyfél megállapodásában rögzített árak az irányadók.

7.6. A külföldi töltések díjai (roaming) eltérhetnek a szerződés megkötésekor felajánlott díjaktól. Az ügyfél köteles tájékozódni a az aktuális feltételekről, mielőtt külföldön töltést kezdeményez. A jelen GTC 1.2 szakasza értelmében az informálás és az értesítés kötelezettsége, valamint az azokból fakadó jogi következmények ilyen esetekre nem vonatkoznak.

7.7. Külföldön történő töltés esetén Magyarország pénznemétől eltérő pénznemben keletkezhet tartozás a DCS felé (idegen deviza). Annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük az idegen devizák számlázását az ügyfél számára, a DCS jogosult az idegen pénznemű kintlévőségeket átváltani Magyarország pénznemére, és ezt az átváltott összeget követelheti az ügyféltől az idegen pénznem helyett. Egy idegen pénznemben történő töltés esetén az átváltás alapja az eurónak az Európai Központi Bank által a töltést megelőző banki munkanap végén alkalmazott referencia keresztárfolyama, amelyről az ügyfél itt tájékozódhat:        https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.8. A DCS fenntartja a jogot, hogy a meglévő és/vagy új szerződések vonatkozásában meghatározott időszakokban és meghatározott töltőállomások vonatkozásában leszállítsa az árakat (lásd a 7.1. b) pontot) (különleges ajánlatok).

7.9. A díjszabás módosítása kizárólag a felek erre irányuló megállapodásával lehetséges, azzal, hogy a díjszabás módosítását az ügyfél online, a www.e-tron.charging-service.audi oldalon igényelheti.

8. Számlázási és fizetési feltételek

8.1. Az ügyfelek a havi számláikat letölthetik az e-tron Charging Service szolgáltatás ügyfélfiókján keresztül a www.e-tron.charging-service.audi oldalon, amelyen megtalálható az adott számlázási időszakon belül megvalósult töltési folyamatok tételes, dátummal, helyszínnel és időtartammal ellátott felsorolása. Az új számla érkezéséről az ügyfél e-mailben kap értesítést.

8.2. A naptári hónap folyamán felmerült költségek felszámítására az e-tron Charging Service szolgáltatás ügyfélfiókjába történő regisztráció során kiválasztott fizetési módnak megfelelően kerül sor, a tárgyhót követő naptári hónap negyedik munkanapján. A (2.4. pont szerinti) számlás fizetési módot választó üzleti ügyfelek a számlát annak kézhezvételétől számított 14 napon belül kötelesek kiegyenlíteni, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással. A DCS nem vállalja, azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a számlát általában a tárgyhót követő naptári hónapban kiállítsa. (Az elmaradás oka lehet például az e-tron Charging Service Partner késedelmes számlázása a DCS felé.)

8.3. A DCS vele szemben fennálló követeléseibe az ellenkövetelését az ügyfél csupán abban az esetben számíthatja be, ha azt a DCS nem vitatta, az a jelen szerződéstől való elálláson alapul, illetve ha erre jogi szempontból kötelező erejű joga van. Az ügyfél a kifizetést csupán akkor tarthatja vissza, ha erre az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződésből eredő igénye alapján jogosult.

8.4. Ha az ügyfél a fizetésekkel kapcsolatban valamilyen hibát vét, a DCS jogosult letiltani az e-tron Charging Service használatát az ügyfél számára.

9. Nemzetközi roaming (barangolás)

Az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés alapján az ügyfél más országokban ugyanúgy használhatja az e-tron Charging Service kártyát, illetve az Audi által biztosított myAudi-alkalmazást, mint a saját országában. Az országok aktuális listája megtalálható az alábbi linken: www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/tariffs.

10. Elérhetőség

Az e-tron Charging Service termékkel, a számlákkal, az ügyfelek szerződéseivel, az e-tron Charging Service kártyákkal kapcsolatos általános kérdésekkel, valamint (különösen a töltési folyamat során felmerülő) műszaki problémákkal kapcsolatban az ügyfelek az alábbi linken megadott elérhetőségeken tudják felvenni velünk a kapcsolatot: www.e-tron.charging-service.audi/web/audi-hu/imprint.

11. Szavatosság

A jogviszonyra a jogszabályban rögzített szavatossági rendelkezések irányadók.

12. A felelősség korlátozása

12.1. Enyhe gondatlanság esetén a DCS felelőssége kizárólag a lényeges (alapvető) szerződéses kötelezettségek, így az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés tartalma és célja értelmében kifejezetten a DCS-t terhelő, továbbá olyan kötelezettségek megszegéséért áll fenn, melyek lehetővé teszik az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés szerződésszerű teljesítését, illetve amelyek betartására az ügyfél általánosságban számíthat. A felelősség az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésének időpontjában előre látható jellemző károkra korlátozódik.

12.2. A DCS törvényes képviselőit, megbízottjait és munkavállalóit az általuk tanúsított enyhe gondatlanságból eredő kárért terhelő személyes felelősség szintén az előző pontban meghatározott korlátozás alá esik.

12.3. DCS valamely hiba rosszhiszemű elhallgatása esetén fennálló, illetve általa vállalt jótállásból eredő vagy termékfelelősség alapján fennálló felelősségét e rendelkezések nem érintik. A felelősség korlátozására irányadó rendelkezések rosszhiszemű szándékosság, súlyos gondatlanság, testi sérülés, illetve egészségkárosodás esetén nem irányadók.

12.4. A töltőállomásokat nem a DCS üzemelteti, és ekként üzembentartói felelőssége sem áll fenn. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve) a hálózat működésének zavarából eredő, áramszolgáltatást érintő üzemszünet esetén igények merülhetnek fel az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben. Ilyen esetben – erre irányuló felhívás esetén – a DCS az ügyfélre engedményezi az őt az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben megillető jogokat és igényeket.

13. Adatvédelmi tájékoztató

13.1. A DCS komolyan veszi a felhasználók személyes adatainak védelmét, és tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatainak titkosságát azok feldolgozása során.

13.2. Az adatfeldolgozásról, az adatvédelemről és az adatok biztonságáról további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

14. A jogviták elbírálására illetékes fórum, közvetítői eljárás és irányadó jog

14.1. Az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződésre, valamint a jelen ÁSZF-en alapuló jogviszonyra Németország joga az irányadó, azzal, hogy a felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (Bécsi Vételi Egyezmény) alkalmazhatóságát. Fogyasztónak minősülő ügyfelekre a szokásos tartózkodási helyük szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi szabályai az irányadók a német joggal szemben, amennyiben az előbbiek az ügyfélre nézve kedvezőbbek.

14.2. A közjog hatálya alá tartozó vállalkozások tulajdonosaival vagy társaságokkal fennálló jogviszonyból eredő jogviták elbírálásának helye minden esetben München, Németország. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy Svájc területén állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztónak minősülő ügyfelek szintén érvényesíthetik az igényüket a lakóhelyük szerinti országban. A DCS fogyasztókkal szemben támasztott igényei kizárólag a fogyasztó lakóhelye szerinti országban érvényesíthetők.

14.3. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot működtet, melynek elérhetősége: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete alkalmazásában a nemzeti online vitarendezési platform az illetékes Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.). Amennyiben szeretné egy problémára felhívni a figyelmünket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

14.4. A DCS nem veti alá magát a fogyasztói békéltető testületi eljárásoknak, és erre nem is köteles.

Utolsó verzió: 2021. február

1. melléklet: Elállásinyilatkozat-minta

Elállásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Németország

E-Mail: contact-hu@charging-service.audi

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi e-tron Charging Service szolgáltatás tekintetében:


Az e-tron Charging Service szolgáltatásra irányadó szerződés sorszáma

Megrendelés időpontja (*)/átvétel időpontja (*)

Fogyasztó(k) neve

Fogyasztó(k) címe

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő.