Tietosuojakäytäntö

Tuotteidemme ja palveluidemme laadulle asettamasi korkeat standardit määrittävät sitä, kuinka käsittelemme tietojasi. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään perustaa luottavaiselle liikesuhteelle asiakkaidemme ja mahdollisten tulevien asiakkaidemme kanssa. Henkilötietojesi luottamuksellisuus ja koskemattomuus ovat yksi ensisijainen huolenaiheemme.

Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Saksa (”DCS”) tarjoaa asiakkaalle Audi e-tron Charging Service -palveluita rekisterinpitäjänä ja on vastuussa siihen liittyvästä tietojen käsittelystä. Audi e-tron Charging Service -sopimuksen solmimisen tai Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarjoamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään Audi e-tron Charging Service -sopimuksen laatimiseksi, asiakkaan Audi e-tron Charging Service -palveluiden käytön mahdollistamiseksi (esim. lataaminen latausasemalla) ja asiakasta Audi e-tron Charging Service -palveluista laskuttamiseksi. (Art. 6(1)(b) EU:n yleinen tietosuoja-asetus ”GDPR”). Audi e-tron Charging Service -sopimusta solmittaessa käsitellään seuraavanlaisia tietoja:

  • yhteystiedot (esim. sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite)

  • tilitiedot (esim. Audi e-tron Charging Service -sisäänkirjautumistili, maksutiedot)

  • auton tiedot (VIN-numero)

Sopimustiedot poistetaan automaattisesti Audi e-tron Charging Service -sopimuksen päättymisen jälkeen; taloudelliset transaktiot poistetaan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti 10 vuoden kuluttua.

DCS:n Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarkoituksiin käsitellään seuraavia (tarvittaessa henkilö-) tietoja (Art. 6(1)(b) GDPR):

  • yksilöllinen Audi e-tron-latauspalvelukorttiin yhdistetty tunnistenumero, joka toimii asiakkaan tunnistamistapana latausasemalla

  • lataustiedot, joissa esitetään asiakkaan suorittamat lataustapahtumat

  • latausaseman sijainti, jossa lataustapahtuma suoritettiin sekä asiakkaan sijainti (sijainti vain mikäli e-route-palvelu on käytössä ja asiakas on ottanut GPS-toiminnon käyttöön myAudi app -sovelluksessa).

Vaikka näiden tietojen antamista ei edellytetä Audi e-tron Charging Service -sopimuksen solmimiseksi, DCS ei pysty tarjoamaan sinulle kyseistä palvelua, jos tietoja ei anneta ja näin ollen käsitellä. Käsitellyt henkilötiedot poistetaan automaattisesti 90 päivän kuluttua, mikäli niitä ei enää tarvita tietyn palvelun tarjoamiseksi. DCS käyttää valtuutettuja palveluntarjoajia Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarjoamiseksi.

Yksinomaan Audi e-tron Charging Service -palveluiden tarjoamisen lisäksi tietoja kerätään ja käsitellään DCS:n tarjoaman Audi e-tron Charging Servicen laadunvalvonnan tarkoituksiin sekä DCS:n uusien asiaankuuluvien palveluiden kehittämiseksi. Tietojenkäsittely palvelee DCS:n oikeutettuja etuja noudattaa asiakkaidemme asettamia korkeita vaatimuksia nykyisille palveluille ja kyetä täyttämään asiakkaidemme toiveet myös tulevaisuudessa kehittämällä uusia palveluita (Art. 6(1)(f) GDPR). Suojellaksemme asiakkaidemme yksityisyyttä tämän osion mukaisesti käsiteltyjä tietoja käsitellään yksinomaan sellaisessa muodossa, josta tietoja ei voi jäljittää takaisin asiakkaaseen.

Jos olet antanut erikseen suostumuksesi henkilötietojesi jatkokäytölle, henkilötietojasi voidaan käyttää hyväksymisilmoituksessa kuvatulla tavalla, esim. markkinointitarkoituksiin ja/tai markkinointitutkimukseen, ja tarpeen mukaan myös paljastaa kolmansille osapuolille (Art. 6(1)(a) GDPR). Lisätietoja löytyy asianmukaisesta hyväksymisilmoituksesta, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

Lisäksi DCS käsittelee henkilötietoja, jos siihen on lakisääteinen velvollisuus (Art. 13(1)(c), Art. 6(1)(c) GDPR). DCS saattaa esimerkiksi olla lakisääteisesti velvoitettu paljastamaan henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille.

Suojaamme tietojasi huippuluokan teknologioilla. Esimerkiksi seuraavia turvatoimenpiteitä käytetään henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöltä tai muulta luvattomalta käsittelyltä:

  • pääsy henkilötietoihin on rajattu ainoastaan rajalliselle lukumäärälle valtuutettuja henkilöitä määrättyihin tarkoituksiin

  • kerättyjä tietoja siirretään ainoastaan salatussa muodossa

  • lisäksi IT-järjestelmiin pääsyä valvotaan jatkuvasti väärinkäytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa.

Käytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin sitä kyseiseen tarkoitukseen edellytetään. Jos tietoja käsitellään useampiin tarkoituksiin, ne poistetaan automaattisesti tai säilytetään sellaisessa muodossa, josta sinua ei voi suoraan jäljittää niistä, siihen asti kuin viimeinen määritelty tarkoitus on täytetty.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi, pyytää tietojen korjaamista/poistamista, käsittelyn rajoittamista tai kieltää tietojen käsittely Digital Charging Solutions GmbH -yhtiöltä, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Saksa, Puhelinnumero: +358 (0) 753267744, Sähköpostiosoite: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Jos olet sitä mieltä, että emme ota tietojenkäsittelyyn liittyviä huolenaiheitasi tai valituksiasi vakavasti, voit ottaa yhteyttä vastuulliseen sääntelyviranomaiseen.

Mikäli tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuudessa tapahtuvan käsittelyn osalta. Käsittelyn lopettamiseksi ota yhteyttä Digital Charging Solutions GmbH -yhtiöön, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Saksa Puhelinnumero: +358 (0) 753267744, Sähköpostiosoite: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

Rekisterinpitäjän ulkoinen tietosuojavaltuutettu on: Dr. Karsten Kinast, LL.M. Asianajaja (Saksa), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, Sähköposti: mail@kinast-partner.de, Verkkosivusto: https://www.kinast-partner.com/external-data-protection-officer/.