Generelle vilkår og betingelser for Audi e-tron Charging Service

1. Audi e-tron Charging Service

1.1 I henhold til disse generelle vilkår og betingelser ("GVB") forsyner Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland ("DCS") kunden med informationstjenester og adgangsteknologi til opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og plug-in hybridkøretøjer af mærket Audi under betegnelsen "e-tron Charging Service" ("e-tron Charging Service"). Som en forudsætning for brugen af e-tron Charging Service er det nødvendigt at have en gratis myAudi-konto. Brugen af udtrykket "kunde" i disse GVB henviser til personer af alle køn.

1.2 Den seneste version af disse GVB og de seneste oplysninger om de tilgængelige tariffer kan findes, downloades og udskrives fra webstedet www.e-tron.charging-service.audi. DCS forbeholder sig retten til at foretage passende ændringer af disse GVB under forudsætning af, at disse ændringer ikke påvirker væsentlige kontraktlige forpligtelser (grundlæggende forpligtelser) som f.eks. dem, der anses for at være specifikt pålagt DCS i henhold til e-tron Charging Service-kontraktens indhold og formål. Kunden vil via e-mail til den e-mail-adresse, som kunden har angivet under afsnit 2.2 nedenfor, få besked om eventuelle ændringer af disse GVB og/eller enhver e-tron Charging Service-kontrakt, der er indgået på grundlag af disse GVB. I underretningen vil kunden blive informeret udtrykkeligt om de relevante ændringer. Disse ændringer vil træde i kraft, hvis kunden ikke gør indsigelse mod dem inden for en periode på en måned, efter at kunden har modtaget underretningen. DCS vil underrette kunden om disse juridiske konsekvenser ved starten af denne periode. Den fremgangsmåde, der er anført ovenfor, gælder også for ændringer af den tarif, der er aftalt med kunden.

1.3 DCS samarbejder med operatører af ladestationer (som hver er en "e-tron Charging Service-partner"). e-tron Charging Service-partnernes ladestationer vises på www.e-tron.charging-service.audi, i myAudi-appen, som leveres af Audi AG, samt via yderligere kanaler (i det følgende omtalt som "frontends") og fremhæves for at skelne mellem dem og andre ladestationer, der ikke er en del af det tilgængelige netværk af ladestationer. Disse oplysninger er til dels kun tilgængelige via logon på medlemsområder.

1.4 e-tron Charging Service består af

a) visningen af e-tron Charging Service-partneres ladestationer (i form af statiske oplysninger) og visse oplysninger vedrørende brugen af disse e-tron Charging Service-partneres ladestationer (f.eks. tilgængeligheden og priserne i form af dynamiske oplysninger) i frontends.

b) opladning ved e-tron Charging Service-partnernes ladestationer efter godkendelse (se afsnit 6.1) samt månedlig fakturering inklusive en detaljeret oversigt over alle opladningsprocesser.

1.5 Detaljerede oplysninger om e-tron Charging Service og brugen af tjenesten kan findes på www.e-tron.charging-service.audi

2. Kontraktindgåelse og bestilling

2.1 Kunden kan bestille e-tron Charging Service på www.e-tron.charging-service.audi. Den version af GVB, som kunden udtrykkeligt har accepteret ved bestillingen af e-tron Charging Service (idet en sådan version kan blive ændret fra tid til anden i henhold til afsnit 1.2 ovenfor), er gældende. For brugere af Audi-køretøjer vil der være yderligere registreringsmuligheder i fremtiden (f.eks. via myAudi-appen).

2.2 Kunder, der har en "myAudi"-konto, kan tilmelde sig e-tron Charging Service på www.e-tron.charging-service.audi ved at angive deres adresse- og betalingsoplysninger. Disse data kan rettes eller opdateres på et senere tidspunkt i kundekontoområdet eller via kundeservice. Kunder, som endnu ikke har oprettet en gratis "myAudi"-konto, skal oprette en sådan konto, inden de tilmelder sig e-tron Charging Service.

2.3 Alle oplysninger, der sendes i kundekontoområdet, som f.eks. betalingsoplysninger, adresseoplysninger og e-mail-adresser, beskyttes automatisk ved hjælp af moderne krypteringsmetoder som f.eks. SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

2.4 Betaling skal ske med kreditkort eller eventuelle andre betalingsmetoder, som e-tron Charging Service-kunden tilbydes under registreringsprocessen. Under forudsætning af tilstrækkelig kreditværdighed har erhvervskunder også mulighed for at betale via bankoverførsel på grundlag af udstedte fakturaer. For at kunne gøre dette skal erhvervskunden ansøge om fakturabetaling og sende en kopi af et udtræk fra handelsregisteret eller lignende officiel dokumentation til DCS. Anmodningen om fakturabetaling kan foretages under registreringsprocessen eller ved at kontakte kundeservice.

2.5 Tilbud om og indgåelse af en e-tron Charging Service-kontrakt

a) DCS afgiver et bindende tilbud i henhold til bestemmelserne for e-tron Charging Service. Når kunden, som har en "myAudi"-konto, har oprettet en e-tron Charging Service-kundekonto og udtrykkeligt har accepteret GVB, kan e-tron Charging Service bestilles. Bestillingsprocessen er også beskrevet på www.e-tron.charging-service.audi.

b) Kunden kan rette eventuelle indtastningsfejl ved at klikke på "Tilbage" under registreringsprocessen og rette indtastningerne. Inden kunden bekræfter sin ordre, får kunden specifikt oplysninger om de priser, der gælder for e-tron Charging Service.

c) Når kunden har gennemført bestillingsprocessen for e-tron Charging Service, modtager kunden en ordrebekræftelse via e-mail sammen med oplysninger om den respektive tarif, GVB som accepteret af kunden og oplysningerne om kundens ret til at udtræde (se afsnit 2.7).

d) e-tron Charging Service-kontrakten er indgået, når bestillingsprocessen er gennemført.

e) e-tron Charging Service-kontraktens indhold opbevares af DCS og kan hentes eller gemmes af kunden på www.e-tron.charging-service.audi i e-tron Charging Service-kundekontoområdet.

2.6 Sprog

e-tron Charging Service-kontrakten indgås på dansk. Oversættelser af disse GVB til andre sprog er kun til informationsformål og er ikke juridisk bindende.

2.7 Ret til at udtræde af kontrakten

Kunden har ret til at udtræde af e-tron Charging Service-kontrakten inden for en periode på fjorten dage, hvis kunden er en forbruger.

Kunden informeres hermed om hans eller hendes ret til at udtræde som følger:

Fortrydelsesret

Køber har 14 dages fuld fortrydelsesret fra dagen, hvor aftalen er indgået.

Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal der gives en meddelelse til os (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland, Tel: +45 (0) 78 769 444, mail: kontakt-dk@charging-service.audi). I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Derudover bedes du udfylde og vedlægge vores standardfortrydelsesformular (Exhibit 1), dog er dette ikke et krav. Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Meddelelsen skal være afsendt senest på dagen, hvor fristen udløber.

Konsekvenser ved anvendelse af fortrydelsesretten

Hvis du fortryder indgåelsen af denne kontrakt inden 14 dage, er vi forpligtet til at returnere alle de betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusive leveringsomkostninger, uden unødigt ophold og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog din fortrydelse.

Vi overfører ethvert udestående beløb ved brug af det betalingsmåde og til samme konto, som du brugte ved indgåelsen af aftalen, medmindre der er indgået særlig aftale herom.

Har du givet samtykke til, at levering af el i henhold til aftalen kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, skal du betale for denne strøm, inklusive en forholdsmæssig del af den service, som du har fået stillet til rådighed i perioden indtil fortrydelse.

(Slut på oplysninger om retten til at udtræde)

3. e-tron Charging Service-ladekort: Aktivering og deaktivering af e-tron Charging Service-ladekortet

3.1 For at gøre det muligt at bruge e-tron Charging Service kræver de fleste ladestationer et aktiveret e-tron Charging Service-ladekort. Hvis kunden allerede har et e-tron Charging Service-ladekort, kan kunden aktivere det pågældende kort under registreringsprocessen. Ellers vil DCS sende et e-tron Charging Service-ladekort til aktivering til kunden pr. post. e-tron Charging Service-ladekort aktiveres i e-tron Charging Service-kundekontoen ved at indtaste kortnummeret og bekræfte detaljerne. Kunden modtager så en bekræftelses-e-mail. Aktivering af e-tron Charging Service-ladekortet kan tage op til 24 timer.

3.2 Ved nogle ladestationer er godkendelse kun muligt med myAudi-appen, som stilles til rådighed af Audi AG og er tilgængelig i Apple Inc. App Store eller Google Play Store og indeholder en QR-kodelæser. Godkendelsen kræver, at der logges på ved hjælp af logondataene.

3.3 DCS forbliver ejer af e-tron Charging Service-ladekortet. Kunden skal opbevare sit e-tron Charging Service-ladekort og sine logonoplysninger omhyggeligt. Kunden skal med det samme give DCS besked, hvis e-tron Charging Service-ladekortet eller logonoplysningerne mistes eller bliver stjålet (se kontaktoplysningerne under afsnit 10). Desuden kan kunden også kontakte kundeservice for e-tron Charging Service for at deaktivere e-tron Charging Service-ladekortet. Udstedelsen af et erstatningskort kan medføre yderligere omkostninger for kunden (se de gældende priser på www.e-tron.charging-service.audi).

4. Kontraktens varighed og gyldighed

4.1 e-tron Charging Service-kontrakten har en fast varighed på 12 måneder og kan opsiges af begge parter med et varsel på to uger til slutningen af den respektive kontraktperiode. Hvis kontrakten ikke opsiges i tide, forlænges kontraktperioden med yderligere en 12-måneders periode. Opsigelsen kan meddeles i kundekontoområdet, i form af en skriftlig meddelelse eller via e-mail; dette påvirker ikke retten til at opsige kontrakten øjeblikkeligt med god grund.

4.2 Når kontrakten er opsagt, er e-tron Charging Service-ladekortet ikke længere gyldigt og vil blive blokeret af DCS.

5. Brug og tilgængelighed af e-tron Charging Service

5.1 Kunden kan få flere oplysninger om e-tron Charging Service og tekniske detaljer vedrørende brug og tilgængelighed på www.e-tron.charging-service.audi. DCS stiller tjenesterne til rådighed i kundens bopælsland samt i yderligere lande i henhold til afsnit 9 nedenfor.

5.2 For at kunne bruge e-tron Charging Service på den bedst mulige måde er det nødvendigt at have myAudi-appen, som stilles til rådighed af Audi AG, på en egnet mobilenhed eller at have adgang til www.e-tron.charging-service.audi.

5.3 DCS tilstræber at udvide adgangen til og brugen af offentlig opladningsinfrastruktur via e-tron Charging Service og at udvide gruppen af e-tron Charging Service-partnere. DCS fremsætter imidlertid ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til tilgængeligheden (korrekt funktionalitet, tilgængelig elektricitet eller fuld opladning) af, og kunden har ikke nogen ret til at kræve adgang til bestemte ladestationer og/eller -muligheder. Der findes i særdeleshed ingen ret til at beholde den samme e-tron Charging Service-partneropladningsinfrastruktur.

5.4 Underlagt afsnit 5.5 fremsætter DCS ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til aktualiteten og/eller korrektheden af statiske og/eller dynamiske oplysninger, der vises via frontends (se afsnit 1.4 a), herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om ladestationer og/eller deres tilgængelighed. Kunden anerkender i særdeleshed, at sådanne oplysninger leveres af tredjeparter (f.eks. e-tron Charging Service-partnere). Uanset dette faktum kontrollerer DCS oplysningernes aktualitet og/eller korrekthed baseret på eksempler for løbende at forbedre sin tjeneste. Transmissionen af disse oplysninger er også afhængig af de respektive netværksoperatørers mobiltelefonmasters modtagelse og kan forringes af atmosfæriske forhold, topografiske omstændigheder, køretøjets position og forhindringer i nærheden (f.eks. broer og bygninger osv.).

5.5 Afhængigt af den aftalte tarif kan priserne variere afhængigt af den anvendte ladestation (se afsnit 7.1). I et sådant tarifsystem vises de aktuelle priser for den respektive ladestation for kunden i myAudi-appen, forudsat at kunden er logget på med sine logindata. Som en afvigelse fra afsnit 5.4 garanterer DCS de viste prisers korrekthed. Kunder med en sådan tarif er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

5.6 Den e-tron Charging Service, som tilbydes under disse GVB, må kun bruges til at oplade køretøjer af mærket Audi.

5.7 Kunderne må godt lade familiemedlemmer eller deres ansatte bruge e-tron Charging Service (i særdeleshed e-tron Charging Service-ladekortet), forudsat at kunden ikke opkræver betaling for en sådan brug, og at e-tron Charging Service kun bruges til at oplade kundens eget køretøj. Inden en sådan brug skal kunden informere brugeren om den korrekte håndtering af ladestationerne. Enhver anden brug af e-tron Charging Service fra tredjeparters side kræver forudgående samtykke fra DCS. Kunden må ikke bruge e-tron Charging Service til ulovlige formål eller lade tredjeparter gøre dette.

5.8 Kunden skal uden undtagelse følge manualerne til det køretøj, der skal oplades, og eventuelt anvendt udstyr eller tilbehør (f.eks. et ladekabel) samt alle instruktioner og vilkår og betingelser fra e-tron Charging Service-partnere vedrørende brugen af ladestationerne, som vises ved disse ladestationer. Brugen af ladekabler eller andet udstyr eller tilbehør, som (i) ikke er blevet certificeret i henhold til gældende love og regler (f.eks. CE-certificering), (ii) ikke er godkendt til den respektive bil eller af den respektive e-tron Charging Service-partner i henhold til de instruktioner, der vises ved ladestationerne, eller (iii) er beskadigede, er strengt forbudt.

5.9 Ladestationer, der viser en alarmmeddelelse eller en problemrapport eller åbenlyst er beskadigede, må ikke bruges. I stedet bedes kunden venligst om at underrette DCS (se kontaktoplysningerne under afsnit 10).

5.10 Kunden er ansvarlig for alle skyldspådragende forårsagede skader, der opstår som følge af misbrug eller forkert brug af e-tron Charging Service-ladekortet henholdsvis af myAudi-appen som godkendelsesenhed eller som følge af misbrug eller forkert brug af ladeprocessen i henhold til gældende lov.

6. Ladeproces og godkendelse; maksimal opladnings- og inaktivitetstid; forstyrrelser

6.1 Som hovedregel godkendes kunder ved e-tron Charging Service-partnernes ladestationer ved hjælp af e-tron Charging Service-ladekortet. Ved nogle ladestationer er godkendelse også mulig ved eller kan kræve brug af myAudi-appen, som stilles til rådighed af Audi AG. Dette gælder i særdeleshed for ladestationer med et intercharge-symbol. For hver ladestation vises de tilgængelige godkendelsesmetoder i myAudi-appen, som stilles til rådighed af Audi AG, eller på www.e-tron.charging-service.audi.

6.2 Den maksimale periode med uafbrudt tilslutning til en enkelt ladestation må ikke overstige 24 timer eller, for DC-opladning (jævnstrømopladning), 4 timer (maksimal opladnings- og inaktivitetstid). Desuden skal kunden forlade det offentlige parkeringsområde, så snart opladningsprocessen er gennemført eller den maksimale parkeringsperiode er udløbet. Omkostninger, som DCS måtte komme ud for, fordi den maksimale opladnings- eller inaktivitetstid og/eller parkeringsperioderne overskrides, samt omkostninger til bøder eller bugseringstjenester som følge af ulovlig parkering vil blive faktureret kunden.

6.3 Kunden anerkender, at der kan opstå forstyrrelser på ladestationer som følge af force majeure, herunder strejker, lockouter og myndighedsdirektiver samt på grund af tekniske foranstaltninger og andre foranstaltninger, som skal udføres på udstyret, for at det kan fungere korrekt, eller for at forbedre tjenesten (f.eks. vedligeholdelse, reparationer, softwareopdateringer af systemer). Der kan også opstå forstyrrelser som følge af kortsigtede kapacitetsmangler i perioder med spidsbelastning.

6.4 I det omfang, hvori forstyrrelser og/eller anomalier i elektricitetsforsyningen skyldes en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet), fritages DCS for sine respektive forpligtelser inden for rammerne af e-tron Charging Service. Dette gælder imidlertid ikke, hvis DCS uberettiget afbryder forsyningen. Efter anmodning skal DCS uden unødig forsinkelse give kunden oplysninger om en sådan skadelig hændelse og dens årsag i det omfang, hvori DCS har sådanne oplysninger, eller sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige med en rimelig indsats.

7. Gebyr; Priser

7.1 Gebyret for e-tron Charging Service afhænger af den tarif, der er aftalt med kunden, og er principielt sammensat som følger:

a) fast månedligt grundgebyr pr. e-tron Charging Service-kontrakt (afhængigt af den aftalte tarif), og

b) betalinger baseret på faktisk brug for individuelle ladeprocesser ved e-tron Charging Service-partneres ladestationer.

De gældende priser for den respektive tarif kan findes på prislisten, som kan ses, gemmes og udskrives fra webstedet www.e-tron.charging-service.audi.

Afhængigt af den aftalte tarif kan priserne for individuelle ladeprocesser (faktisk brug) variere (variabelt tarifsystem). I et sådant tarifsystem vises de aktuelle priser for en ladeproces for den respektive ladestation for kunden i myAudi-appen og på www.e-tron.charging-service.audi forudsat, at kunden er logget på med sine logindata. For variable tariffer er DCS berettiget til at justere priserne for den faktiske brug af en ladestation med virkning for fremtiden. De aktuelle priser vil blive vist i myAudi-appen og på www.e-tron.charging-service.audi. Kunder med en sådan tarif er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

7.2 Det månedlige grundgebyr vil først blive opkrævet, når e-tron Charging Service-kontrakten er indgået, eller - i tilfælde, hvor der skiftes til en tarif med et månedligt grundgebyr - et sådant tarifskift er blevet aktiveret af DCS, og derefter på pro-rata basis resten af den første måned.

7.3 Betalingerne baseret på faktisk brug vil blive opkrævet for hver ladeproces fra dens start (dvs. stikket sættes i ladepunktet) til dens slutning (dvs. stikket tages ud af ladepunktet) baseret på de aktuelt gældende priser i det respektive land eller ved den respektive ladestation. Der findes flere oplysninger om priserne for roaming på prislisten for den respektive tarif på www.e-tron.charging-service.audi. Der vil blive opkrævet betaling for ladeprocesser som anført i prislisten for den relevante tarif (f.eks. på minutbasis for hvert påbegyndt minut eller pr. kW/h).

7.4 Alle priser er inklusive moms. Oplysningerne om de priser, der gælder for kundens tarif ved indgåelsen af kontrakten, sendes til kunden via e-mail (se afsnit 2.5c).

7.5 Hvis der vises priser ved en e-tron Charging Service-partners ladestation, kan disse priser afvige fra de priser, der er aftalt kontraktligt med kunden; kun de priser, der er aftalt mellem kunden og DCS, gælder.

7.6 DCS forbeholder sig retten til at reducere priser for eksisterende og/eller nye kontrakter i bestemte tidsrum og for bestemte ladestationer (se afsnit 7.1b) (særlige tilbud).

7.7 En tarifændring kræver en tilsvarende aftale mellem parterne; kunden kan søge om en tarifændring via internettet på www.e-tron.charging-service.audi.

8. Fakturering og betalingsbetingelser

8.1 Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via e-tron Charging Service-kundekontoen på www.e-tron.charging-service.audi, som indeholder en liste over ladeprocesser i den respektive fakturaperiode med oplysninger om dato, sted og varighed. Kunden vil få besked via e-mail, hvis en ny faktura er tilgængelig.

8.2 Påløbne omkostninger pr. kalendermåned opkræves via den betalingsmetode, der er valgt under registreringsprocessen for e-tron Charging Service-kundekontoen, den fjerde hverdag i den følgende kalendermåned. Erhvervskunder, der betaler pr. faktura (se afsnit 2.4), skal overføre beløbet inden for en periode på 14 dage efter modtagelsen af fakturaen til den konto, der er anført på fakturaen. DCS tilstræber at fakturere e-tron Charging Service normalt i den følgende kalendermåned, men DCS kan ikke garantere dette (f.eks. som følge af, at e-tron Charging Service-partnere fakturerer DCS forsinket).

8.3 Kunden kan kun foretage modregninger mod DCS-krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller er baseret på en udtrædelse af denne kontrakt, eller hvis der findes en juridisk bindende berettigelse. Kunden må kun tilbageholde betalinger, hvis dette er baseret på krav, der følger af e-tron Charging Service-kontrakten.

8.4 Hvis kunden ikke foretager en betaling i henhold til afsnit 8.2, har DCS ret til at blokere kundens brug af e-tron Charging Service.

9. International roaming

På grundlag af e-tron Charging Service-kontrakten kan kunden også bruge e-tron Charging Service-kortet henholdsvis myAudi-appen, som stilles til rådighed af Audi, i andre lande på samme måde som i bopælslandet. Den aktuelle liste over lande kan ses på www.e-tron.charging-service.audi.

10. Kontakt

Til generelle spørgsmål om e-tron Charging Service-produktet, spørgsmål om fakturaer, kundekontrakter eller e-tron Charging Service-ladekort samt ved tekniske problemer, i særdeleshed under ladeprocessen, kan kunden bruge de kontaktmuligheder, der er anført på www.e-tron.charging-service.audi.

11. Garanti

Der gælder lovpligtige garantibestemmelser.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1 I tilfælde af mindre forsømmelighed er DCS kun erstatningsansvarlig, hvis DCS har overtrådt væsentlige kontraktlige forpligtelser (grundlæggende forpligtelser) som f.eks. sådanne, der anses for at være specifikt pålagt DCS i henhold til e-tron Charging Service-kontraktens indhold og formål, eller sådanne, hvis opfyldelse muliggør den korrekte gennemførelse af e-tron Charging Service-kontrakten og efterlevelse, som kunden normalt vil stole på. Et sådant erstatningsansvar er begrænset til de typiske skader, der kan forudses på tidspunktet for indgåelsen af e-tron Charging Service-kontrakten.

12.2 DCS' juridiske repræsentanters, agenters og medarbejderes personlige erstatningansvar for skader, der opstår som følge af mindre forsømmelighed, er også begrænset til det omfang, der er beskrevet i den foregående paragraf.

12.3 DCS' erstatningsansvar i tilfælde af forsætlig manglende offentliggørelse af en defekt eller som følge af antagelsen af en garanti eller i henhold til produktansvarslovgivning forbliver upåvirket. Begrænsninger af erstatningsansvaret gælder ikke i tilfælde af svindel, grov forsømmelighed, dødsfald, personskader eller helbredsskader.

12.4 DCS er ikke ladestationernes operatør og er ikke erstatningsansvarlig som operatør. Kunden anerkender, at der i tilfælde af forstyrrelser eller anomalier i elektricitetsforsyningen som følge af en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet) kan forekomme krav mod distributionsnetværkets operatør; DCS vil efter anmodning tildele og overføre krav og rettigheder over for distributionsnetværkets operatør med relation til en skade for kunden.

13. Oplysninger vedrørende databeskyttelse

13.1 DCS leverer e-tron Charging Service til kunden og er ansvarlig som dataansvarlig for relaterede databehandlingsaktiviteter. De personlige data, der indsamles i forbindelse med indgåelsen af en e-tron Charging Service-kontrakt eller levering af e-tron Charging Service, behandles for at indgå kontrakten for at gøre det muligt for kunden at bruge e-tron Charging Service (f.eks. opladning ved en ladestation) og for at fakturere e-tron Charging Service til kunden. (Art. 6(1)(b) EUs persondataforordning, "GDPR"). I forbindelse med indgåelsen af en e-tron Charging Service-kontrakt behandles følgende datakategorier:

  • kontaktdata (f.eks. efternavn, fornavn, adresse, e-mailadresse)

  • kontodata (f.eks. e-tron Charging Service-logonkonto, betalingsoplysninger)

  • køretøjsdata (VIN)

De kontraktlige data slettes automatisk, når e-tron Charging Service-kontrakten er udløbet; økonomiske transaktioner slettes i overensstemmelse med lovbestemmelserne efter 10 år.

Til brug for DCS' levering af e-tron Charging Service behandles følgende (eventuelt personlige) oplysninger (art. 6(1)(b) GDPR):

  • et individuelt identifikationsnummer, som tildeles e-tron Charging Service-kortet henholdsvis det godkendelsesinstrument, som kunden bruger ved en ladestation

  • de opladningsoplysningsposter, som viser de opladningshændelser, kunden har foretaget.

  • placeringen af den ladestation, hvor opladningshændelserne foretages, og kundens placering (placeringen kun, for så vidt der tilbydes en e-rutevejledningstjeneste, og for så vidt kunden har aktiveret GPS-funktionen i myAudi-appen, som stilles til rådighed af Audi AG).

Hvis kunden bruger myAudi-appen, som stilles til rådighed af Audi AG, overføres kundedata fra Audi AG til DCS eller omvendt via myAudi-appen i det omfang, hvori det er nødvendigt for at bruge e-tron Charging Service via myAudi-appen.

Selvom leveringen af disse data ikke er påkrævet for at indgå i e-tron Charging Service-kontrakten, kan DCS ikke levere den respektive tjeneste til dig, hvis disse data ikke leveres og behandles. De behandlede personlige data slettes automatisk efter 90 dage, medmindre der er brug for dem i længere tid for at kunne levere en bestemt tjeneste.

13.2 Som en del af opfyldelsen af e-tron Charging Service-kontrakten anvender vi som underleverandører tjenesteudbydere, der behandler personlige data udelukkende i henhold til vores instruktioner og i henhold til vores instruktioner.

13.3 Ud over selve leveringen af e-tron Charging Service behandles de data, der indsamles i henhold til 13.1, også til brug for kvalitetssikring af e-tron Charging Service, som tilbydes af DCS, og til DCS' udvikling af nye relaterede tjenester. Disse behandlingsaktiviteter tjener DCS' legitime interesser i at leve op til vores kunders høje standarder for eksisterende tjenester og i at kunne tilfredsstille vores kunders fremtidige ønsker gennem udvikling af nye tjenester (Art. 6(1)(f) GDPR). For at kunne beskytte vores kunders personlige oplysninger behandles de data, som behandles i henhold til 13.2, udelukkende i en form, der ikke kan spores direkte til kunden.

13.4 Hvis du separat har givet dit samtykke til yderligere brug af dine personlige data, kan dine personlige data blive brugt i det omfang, der er beskrevet i samtykkeerklæringen, f.eks. til markedsføringsformål og/eller markedsundersøgelser, og kan, hvor det er relevant, blive videregivet til tredjeparter (art. 6(1)(a) GDPR). Yderligere detaljer kan findes i den respektive samtykkeerklæring, som kan trækkes tilbage til enhver tid.

13.5 Endvidere vil DCS behandle personlige data, hvis DCS er juridisk forpligtet til at gøre det (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) GDPR). For eksempel kan DCS være juridisk forpligtet til at videregive personlige data til offentlige myndigheder eller andre tredjeparter.

13.6 Vi sikrer dine data ved hjælp af den nyeste teknologi. For eksempel bruger vi følgende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personlige data mod misbrug eller enhver anden form for uautoriseret behandling:

  • adgang til personlige data er begrænset til et begrænset antal autoriserede personer til de angivne formål;

  • indsamlede data overføres kun i krypteret form;

  • endvidere overvåges adgangen til disse IT-systemer permanent for at registrere og forhindre misbrug i en tidlig fase.

Vi opbevarer kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt for det respektive formål. Hvis data behandles med flere formål, slettes de automatisk eller opbevares i en form, der ikke er direkte sporbar til dig, så snart det sidste angivne formål er opfyldt.

13.7 Du har ret til at anmode om adgang til dine personlige data, til at anmode om rettelse/sletning eller begrænsning af adgangen og til at gøre indsigelse mod behandlingen ved at kontakte DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland, telefon: +45 (0) 78 769 444, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Hvis du mener, at vi ikke tager dine bekymringer eller klager vedrørende behandlingen af data alvorligt, kan du også kontakte de ansvarlige myndigheder.

13.8 Hvis databehandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre det, bedes du kontakte DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Tyskland, telefon: +45 (0) 78 769 444, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com).

14. Jurisdiktionssted, mægling og gældende lov

14.1 e-tron Charging Service-kontrakten samt enhver juridisk relation baseret på disse GVB er underlagt tysk lov; De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb gælder ikke. Hvis kunden er en forbruger, har de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesregler i den stat, hvor kunden har sin normale bopæl, forrang over tysk lov, hvis de stiller kunden gunstigere.

14.2 Det eksklusive jurisdiktionssted for alle krav, der udgår fra relationer til virksomhedsejere eller virksomheder underlagt offentlig ret, er München. Hvis kunden er en forbruger og har sin normale bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, kan kunden også gøre et krav gældende i bopælslandet. DCS' krav over for en forbruger kan kun gøres gældende i forbrugerens bopælsland.

14.3 EU-kommissionen har etableret en platform for onlineløsning af tvister, som du kan få adgang til her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hvis du vil gøre os opmærksom på en sag, bedes du kontakte os.

14.4 DCS vil ikke deltage i nogen tvistbilæggelsessager ved en forbrugervoldgiftsret og er ikke forpligtet til at gøre dette.

Senest opdateret: December 2018


Exhibit 1: DCS standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde indgåelsen af aftalen, bedes du venligst udfylde denne formular og returnere til os.)

Til:

Digital Charging Solutions GmbH

Lyonel-Feininger-Straße 26

80807 München, Tyskland

Telefon: +45 (0) 78 769 444

E-Mail: kontakt-dk@charging-service.audi


Jeg/vi udtræder hermed af den kontrakt, der er indgået af mig/os vedrørende følgende e-tron Charging Service:
e-tron Charging Service-kontraktnummerBestilt denNavn på kunde(r)Adresse på kunde(r)DatoUnderskrifter fra kunde(r) (hvis udfyldt i hånden)