Zásady ochrany osobních údajů

Vysoké standardy, které kladete na kvalitu našich produktů a služeb, určují, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje. Naším cílem je vytvořit a udržovat základ důvěryhodného obchodního vztahu s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky. Důvěrnost a bezúhonnost vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních starostí.

Společnost Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Mnichov, Německo („DCS“) poskytuje zákazníkům nabíjecí služby Audi e-tron Charging Service jako správce údajů a je zodpovědná za příbuzné aktivity zpracování údajů. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách Audi e-tron nebo poskytováním služeb Audi e-tron Charging Service jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o využívání služeb Audi e-tron, aby zákazník mohl využívat služby Audi e-tron Charging Service (např. nabíjení na nabíjecí stanici) a aby bylo možné zákazníkovi za služby Audi e-tron Charging Service vystavit fakturu (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení EU o obecné ochraně údajů „GDPR“). V souvislosti s uzavřením smlouvy o využívání služeb Audi e-tron Charging Service jsou zpracovávány následující kategorie údajů:

  • kontaktní údaje (např. příjmení, křestní jméno, adresa, e-mailová adresa)

  • údaje o účtu (např. přihlašovací účet ke službě Audi e-tron Charging Service, platební údaje)

  • údaje o vozidle (VIN)

Smluvní údaje jsou automaticky smazány po uplynutí platnosti smlouvy o využívání služeb Audi e-tron Charging Service. Finanční transakce jsou smazány v souladu se zákonnými ustanoveními po 10 letech.

Pro účely poskytování služeb Audi e-tron Charging Service od společnosti DCS jsou zpracovávány následující (případně osobní) informace (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR):

  • individuální identifikační číslo, které je přiděleno kartě Audi e-tron Charging Service, ověřovacímu nástroji, který zákazník používá na nabíjecí stanici

  • záznamy o podrobnostech nabíjení, které obsahují informace o jednotlivých nabíjeních prováděných zákazníkem.

  • poloha nabíjecí stanice, kde je prováděno nabíjení, a poloha zákazníka (poloha pouze tehdy, pokud je nabízena služba e-route a pokud zákazník aktivuje funkci GPS v aplikaci myAudi).

Přestože poskytnutí těchto údajů není vyžadováno k uzavření smlouvy o využívání služeb Audi e-tron Charging Service, společnost DCS vám v případě, že tyto údaje nejsou poskytnuty a zpracovány, nemůže příslušnou službu poskytnout. Zpracované osobní údaje jsou automaticky smazány po 90 dnech, pokud nebudou potřebné delší dobu za účelem poskytování konkrétní služby. Společnost DCS pro poskytování služby Audi e-tron Charging Service využívá pověřené poskytovatele služeb.

Kromě samotného poskytování služeb Audi e-tron Charging Service jsou shromažďované údaje zpracovány také za účelem zajištění kvality služeb Audi e-tron Charging Service nabízených společností DCS a rozvoje nových souvisejících služeb společností DCS. Tyto zpracovatelské aktivity slouží legitimním zájmům společnosti DCS, abychom byli schopni dodržet vysoké standardy, které naši zákazníci kladou na stávající služby, a splnit budoucí přání zákazníků prostřednictvím rozvoje nových služeb (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Abychom chránili soukromí našich zákazníků, údaje zpracované v souladu s touto částí jsou zpracovány výhradně ve formě, která není k zákazníkovi přímo vysledovatelná.

Pokud jste odděleně udělili souhlas k dalšímu využití vašich osobních údajů, vaše osobní údaje mohou být využity v rozsahu popsaném v prohlášení o souhlasu, např. pro marketingové účely a/nebo průzkum trhu a popřípadě mohou být zveřejněny třetím stranám (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Další podrobnosti najdete v příslušném prohlášení o souhlasu, které můžete také kdykoliv odvolat.

Společnost DCS navíc bude zpracovávat osobní údaje, pokud se k tomu vztahuje zákonná povinnost (čl. 13 odst. 1 písm. C, čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR). Společnost DCS například může být ze zákona povinna poskytnout osobní údaje veřejným orgánům nebo jiným třetím stranám.

Bezpečnost vašich údajů zajišťujeme pomocí nejmodernější technologie. Abyste získali představu, používáme k ochraně vašich osobních údajů před zneužitím nebo jakoukoli jinou formou neoprávněného zpracování následující bezpečnostní opatření:

  • přístup k osobním údajům je limitován pouze pro omezený počet oprávněných osob pro určené účely;

  • shromážděné údaje jsou přenášeny pouze v zašifrované formě;

  • kromě toho je přístup k těmto IT systémům trvale monitorován, aby bylo možno co nejdříve odhalit a zabránit potenciálnímu zneužití.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je zapotřebí pro daný účel. Pokud jsou údaje zpracovávány pro více účelů, jsou po splnění svého posledního určeného účelu automaticky smazány nebo uloženy ve formě, která zaručí, že z nich nebudete přímo vysledovatelní.

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, požadovat opravu/vymazání nebo omezení zpracování vašich údajů a vznést námitku proti jejich zpracování. Můžete tak učinit kontaktováním společnosti Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Mnichov, Německo, Telefon: +44 (0) 1513173044, E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Pokud se domníváte, že vaše obavy nebo stížnosti týkající se zpracování údajů neřešíme dostatečně vážně, můžete také kontaktovat příslušný regulační orgán.

Je-li zpracování dat založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv stáhnout s platností do budoucna. Za tímto účelem prosím kontaktujte společnost Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Mnichov, Německo Telefon: +44 (0) 1513173044, E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

Externím pověřencem pro ochranu osobních údajů daného správce je: Dr. Karsten Kinast, LL.M., advokát (Německo), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, E-mail: mail@kinast-partner.de, Web: https://www.kinast-partner.com/external-data-protection-officer/