Tento web provozuje společnost Digital Charging Solutions GmbH (Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Německo).
Ředitelé oprávnění zastupovat společnost: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
E-mail: contact-cz@charging-service.audi
Tel.: +420 (0) 91 090 274 4
Sídlo a rejstříkový soud: Berlin Charlottenburg HRB 211155 B
DIČ: CZ684710338

Mimosoudní řešení sporů
Bez ohledu na naši účast v řízení o alternativním řešení sporů jsme právně zavázáni vás informovat, že Evropská komise vytvořila platformu pro řešení sporů online (ODR), která poskytuje mechanismus pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Platformu najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost DCS GmbH se nebude účastnit řízení pro řešení sporu před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů a nemá povinnost tak učinit.