Tento web provozuje společnost Digital Charging Solutions GmbH (Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Německo).

Ředitelé oprávnění zastupovat společnost: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel

E-mail: contact-cz@charging-service.audi

Tel.: +420 (0) 0910902744

Sídlo a rejstříkový soud: Mnichov, HRB [oddíl B obchodního rejstříku] 232347

DIČ: CZ684710338

Mimosoudní řešení sporů

Bez ohledu na naši účast v řízení o alternativním řešení sporů jsme právně zavázáni vás informovat, že Evropská komise vytvořila platformu pro řešení sporů online (ODR), která poskytuje mechanismus pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Platformu najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost DCS GmbH se nebude účastnit řízení pro řešení sporu před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů a nemá povinnost tak učinit.