Algemene voorwaarden voor Audi e-tron Charging Service

1. Audi e-tron Charging Service

1.1 Onder deze algemene voorwaarden (‘AV’) levert Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel Feininger-Straße 26, 80807 München, Duitsland (‘DCS’) de klant informatieservices en toegangstechnologie voor oplaadinfrastructuur voor elektrische en plug-in hybrid voertuigen van Audi onder het merk ‘e-tron Charging Service’ (‘e-tron Charging Service’). Als een voorwaarde voor het gebruik van de e-tron Charging Service is het noodzakelijk om een gratis myAudi Account aan te maken. Het gebruik van de term ‘klant’ in deze AV verwijst naar personen van elk geslacht.

1.2 De nieuwste versie van deze AV en de laatste informatie over beschikbare tarieven is te vinden op, kan worden gedownload en geprint vanaf de website www.e-tron.charging-service.audi. DCS behoudt het recht voor om toepasselijke wijzigingen aan te brengen aan deze AV op voorwaarde dat de voorwaarden geen invloed hebben op grote contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) zoals die die worden gezien als specifiek opgelegd op DCS in overeenstemming met de content en het doel van het e-tron Charging Service-contract. De klant wordt per e-mail op het door de klant opgegeven e-mailadres onder sectie 2.2 hieronder geïnformeerd over enige wijzigingen aan deze AV, en/of enig e-tron Charging Service-contract afgesloten op basis van deze AV. In het bericht zal de klant expliciet worden geïnformeerd over de relevante wijzigingen. Deze wijzigingen worden effectief als de klant niet binnen een periode van een maand na ontvangst van het bericht bezwaar aantekent. DCS informeert de klant over deze juridische consequenties aan het begin van deze periode. De hierboven omschreven procedure is ook van toepassing op wijzigingen van het met de klant afgesproken tarief.

1.3 DCS werkt samen met operators van laadstations (elk een ‘e-tron Charging Service Partner’). De laadstations van e-tron Charging Service Partners worden weergegeven op www.e-tron.charging-service.audi, in de myAudi App geleverd door Audi AG en via andere kanalen (hierna ‘Frontends’) en zijn gemarkeerd om ze te onderscheiden van andere laadstations die geen deel uitmaken van het netwerk van laadstations. Deels kan deze informatie alleen worden geopend door in te loggen op het lidmaatschapsgedeelte.

1.4 De e-tron Charging Service bestaat uit

a) het weergeven van e-tron Charging Service Partner-laadstations (in de vorm van statische informatie) en bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van deze e-tron Charging Service Partner-laadstations (zoals beschikbaarheid en prijzen in de vorm van dynamische informatie) in de front ends.

b) opladen bij e-tron Charging Service Partner-laadstations na authenticatie (zie sectie 6.1) in combinatie met maandelijkse facturen inclusief een gedetailleerd overzicht van alle oplaadprocessen.

1.5 Informatie over de e-tron Charging Service en het gebruik van de service wordt omschreven op www.e-tron.charging-service.audi.

2. Afsluiten contract en bestellen

2.1 De klant kan de e-tron Charging Service bestellen op www.e-tron.charging-service.audi. De versie van de AV die de klant uitdrukkelijk geaccepteerd heeft op het moment van het bestellen van de e-tron Charging Service (omdat de versie van tijd tot tijd kan worden veranderd in overeenstemming met sectie 1.2 hierboven) is van toepassing. Voor gebruikers van voertuigen van Audi zullen er in de toekomst verdere registratiemogelijkheden zijn (bijv. via de myAudi app).

2.2 Klanten met een ‘myAudi’-account kunnen zich registreren voor de e-tron Charging Service op www.e-tron.charging-service.audi door hun adres- en betaalgegevens in te zenden. Deze gegevens kunnen later worden omgezet of geüpdatet naar het klantaccountgedeelte of via de klantenservice. Klanten die zich nog niet hebben geregistreerd voor een gratis ‘myAudi’-account moeten zo’n account instellen voor zij zich registreren voor de e-tron Charging Service.

2.3 Alle ingediende informatie in het klantaccountgedeelte, zoals betaalinformatie, adresgegevens en e-mailadressen, wordt automatisch beveiligd met moderne versleutelmethodes, bijv. het SSL-protocol (Secure Sockets Layer).

2.4 Betaling moet worden verricht met een creditcard of andere betaalmethode zoals aangeboden aan de e-tron Charging Service-klant tijdens het registratieproces. Indien voldoende kredietwaardig kunnen zakelijke klanten ook per bank op basis van uitgegeven facturen betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de zakelijke klant betaling per factuur aanvragen en een kopie van het Kamer van Koophandel-uittreksel of gelijkwaardige officiële referenties naar DCS sturen. Het verzoek om betaling per factuur kan worden gedaan tijdens het registratieproces of door contact op te nemen met de klantenservice.

2.5 Aanbieding en afsluiting van een e–tron Charging Service-contract

a) DCS stuurt een bindende aanbieding voor de levering van de e-tron Charging Service. Zodra de klant met een ‘myAudi’-account zich heeft geregistreerd voor de e-tron Charging Service-klantaccount en uitdrukkelijk de AV heeft geaccepteerd, kan de e-tron Charging Service worden besteld. Het bestelproces wordt ook omschreven op www.e-tron.charging-service.audi.

b) De klant kan fouten corrigeren door op ‘terug’ te klikken tijdens het registratieproces en de juiste input te geven. Voor het bevestigen van zijn order wordt de klant met name voorzien van informatie over de toepasselijke prijzen van de e-tron Charging Service.

c) Na het afronden van het e-tron Charging Service-orderproces ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging in combinatie met informatie over het respectievelijke tarief, de door de klant geaccepteerde AV en de informatie over zijn of haar recht op intrekking (zie sectie 2.7).

d) Het e-tron Charging Service-contract is afgerond op het moment van afronding van het orderproces.

e) De inhoud van het e-tron Charging Service-contract wordt opgeslagen door DCS en kan worden teruggehaald of bewaard door de klant op www.e-tron.charging-service.audi in het e–tron Charging Service-klantaccountgedeelte.

2.6 Talen

Het e-tron Charging Service-contract wordt afgesloten in de Nederlandse taal. Vertalingen van deze AV in andere talen zijn alleen voor informatiedoeleinden en zijn niet juridisch bindend.

2.7 Richt om het contract in te trekken

De klant heeft het recht om het e-tron Charging Service-contract in te trekken binnen een periode van veertien dagen als hij of zij een klant is.

De klant wordt hierbij als volgt geïnformeerd over zijn of haar recht op intrekking:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd aangegaan. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Duitsland, Tel: +32 (0) 78 259 044, E-Mail: contact-be@charging-service.audi) via ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen wat op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gebracht reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

(Einde informatie over het recht op intrekking)

3. oplaadkaart voor e-tron Charging Service: Activering en deactivering van de oplaadkaart voor e-tron Charging Service

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de e-tron Charging Service vereisen de meeste laadstations een geactiveerde oplaadkaart voor e-tron Charging Service. Als de klant al een oplaadkaart voor e-tron Charging Service heeft, kan hij/zij deze kaart activeren tijdens het registratieproces. Zo niet, dan stuurt DCS een oplaadkaart voor e-tron Charging Service ter activering naar de klant via de post. Oplaadkaarten voor e-tron Charging Service kunnen worden geactiveerd in de e-tron Charging Service-klantenaccount door het invoeren van het kaartnummer en het bevestigen van de details. De klant ontvangt dan een bevestigingsmail. Activering van de oplaadkaart voor e-tron Charging Service kan tot 24 uur duren.

3.2 Bij sommige laadstations is authenticatie alleen mogelijk met de myAudi app geleverd door Audi AG, welke beschikbaar is via de Apple Inc. App Store of de Google Play Store. Deze bevat een QR-codelezer. Voor de authenticatie is het inloggen met de inloggegevens vereist.

3.3 DCS blijft eigenaar van de oplaadkaart voor e-tron Charging Service. De klant moet zijn/haar oplaadkaart voor e-tron Charging Service en inloggegevens zorgvuldig bewaren. De klant moet DCS direct informeren in het geval van verlies of diefstal van de oplaadkaart voor e-tron Charging Service of inloggegevens (zie contactinformatie onder sectie 10). Daarnaast mag de klant ook contact opnemen met de klantenservice van e-tron Charging Service om de oplaadkaart voor e-tron Charging Service te deactiveren. Het uitgeven van een vervangende kaart resulteert in bijkomende kosten voor de klant (zie toepasselijke prijzen op www.e-tron.charging-service.audi).

4. Contracttermijn en -geldigheid

4.1 Het contract van de e-tron Charging Service heeft een vaste looptijd van 12 maanden en kan door beide partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken voor het einde van de respectievelijke contractduur. Als het contract niet op tijd wordt beëindigd, wordt de contractperiode verlengd met een periode van 12 maanden. Het beëindigingsbericht kan worden opgegeven in het klantenaccountgedeelte, per post of per e-mail; dit heeft geen invloed op het recht om het contract per direct met een goede reden te beëindigen.

4.2 Zodra het contract is beëindigd is de oplaadkaart voor e-tron Charging Service niet langer geldig en zal deze worden geblokkeerd door DCS.

5. Gebruik en beschikbaarheid van de e-tron Charging Service

5.1 De klant kan meer informatie verkrijgen over de e-tron Charging Service en technische gegevens over gebruik en beschikbaarheid op www.e-tron.charging-service.audi. DCS levert de service in het land van verblijf van de klant, maar ook in andere landen in overeenstemming met sectie 9 hieronder.

5.2 Om de e-tron Charging Service op de best mogelijke manier te gebruiken, is de aanwezigheid van de myAudi app geleverd door Audi AG op een geschikt mobiel apparaat of toegang tot www.e-tron.charging-service.audi vereist

5.3 DCS streeft ernaar om toegang tot en gebruik van openbare oplaadinfrastructuur via e-tron Charging Service uit te breiden en de groep van e-tron Charging Service Partners te vergroten. Echter, DCS geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid (juiste functionering, beschikbaarheid van elektriciteit of volledig opladen) van en de klant heeft geen enkel recht toegang te eisen tot bepaalde laadstations en/of -mogelijkheden. Er is, in het bijzonder, geen aanspraak op het behoud van dezelfde e-tron Charging Service Partner-oplaadinfrastructuur.

5.4 In overeenstemming met sectie 5.5 geeft DCS geen verklaringen of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of juistheid van statische en/of dynamische informatie die wordt weergegeven via de Front Ends (zie sectie 1.4 a), inclusief maar niet beperkt tot informatie over laadstations en/of hun beschikbaarheid. De klant, in het bijzonder, erkent dat zulke informatie wordt aangeleverd door derde partijen (bijv. e-tron Charging Service Partners). Afgezien van dat feit controleert DCS de actualiteit en/of juistheid van de informatie steekproefsgewijs om zijn service constant te verbeteren. De overdracht van deze informatie is ook afhankelijk van de ontvangst op mobiele telefoniemasten van de respectievelijke netwerkoperators en kan worden gestoord door atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, voertuigpositie en obstakels in de buurt (zoals bruggen en gebouwen, etc.).

5.5 Afhankelijk van het afgesproken tarief kunnen de prijzen variëren afhankelijk van het gebruikte laadstation (zie sectie 7.1). In zo'n tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende laadstation weergegeven aan de klant in de myAudi app, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar eigen inloggegevens. In afwijking van sectie 5.4 garandeert DCS de juistheid van de weergegeven prijzen. Klanten met zo'n tarief zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

5.6 De e-tron Charging Service die onder deze AV wordt aangeboden, kan alleen worden gebruikt voor het opladen van voertuigen van het merk Audi.

5.7 Klanten mogen hun familieleden of hun medewerkers de e-tron Charging Service (voornamelijk de oplaadkaart voor e-tron Charging Service) laten gebruiken, op voorwaarde dat de klant zulk gebruik niet in rekening brengt en dat de e-tron Charging Service alleen wordt gebruikt om het eigen voertuig van de klant op te laden. Voorafgaand aan zulk gebruik moet de klant de gebruiker informeren over de juiste behandeling van de laadstations. Elk ander gebruik van de e-tron Charging Service door derde partijen vereist toestemming vooraf van DCS. De klant mag de e-tron Charging Service niet gebruiken voor onwettige doeleinden of derde partijen toestaan dit te doen.

5.8 De klant zal zich strikt houden aan de handleidingen van het op te laden voertuig en gebruikte apparatuur of accessoires (bijv. oplaadkabel), en alle instructies en algemene voorwaarden van de e-tron Charging Service Partners die worden weergegeven bij de laadstations met betrekking tot het gebruik van die laadstations. Het gebruik van oplaadkabels of andere apparatuur of accessoires die (i) niet zijn gecertificeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. CE-certificatie), (ii) niet zijn goedgekeurd voor de betreffende auto of door de respectievelijke e-tron Charging Service Partner in overeenstemming met de weergegeven instructies bij de laadstations of (iii) zijn beschadigd, is uitdrukkelijk verboden.

5.9 Oplaadstations die een alarmbericht of probleemrapport weergeven of die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt. In plaats daarvan verzoeken wij de klant vriendelijk DCS hieromtrent te informeren (zie contactgegevens in sectie 10).

5.10 De klant kan aansprakelijk worden gehouden voor enige opzettelijke schade die veroorzaakt wordt door misbruik of onjuist gebruik van de oplaadkaart voor e-tron Charging Service respectievelijk de myAudi app als authenticatie-apparaat of voor het misbruik of onjuist gebruik van het oplaadproces in overeenstemming met de betreffende wetgeving.

6. Oplaadproces en authenticatie; maximale oplaad- en stilstandtijd; onderbrekingen

6.1 Over het algemeen worden klanten geauthentiseerd bij laadstations van e-tron Charging Service Partners met de oplaadkaart voor e-tron Charging Service. Bij sommige laadstations is authenticatie ook mogelijk met of vereist dit het gebruik van de myAudi app geleverd door Audi AG. Dit is vooral van toepassing op laadstations met een intercharge-symbool. Voor ieder laadstation worden de beschikbare authenticatiemethodes weergegeven in de myAudi app geleverd door Audi AG of op www.e-tron.charging-service.audi.

6.2 De maximale, constant verbonden periode voor een enkel laadstation mag 24 uur niet overschrijden, of in geval van DC-laden (direct current laden) 4 uur (maximale oplaad- en stilstandtijd). Daarnaast moet de klant de openbare parkeerplaats zo snel mogelijk verlaten zodra het oplaadproces is afgerond of de maximale parkeerperiode is verstreken. Kosten die kunnen ontstaan voor DCS in verband met het overschrijden van maximale oplaad- of stilstandtijd en/of parkeerperiode, en kosten voor boetes of wegsleepdiensten in verband met illegaal parkeren, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

6.3 De klant erkent dat storingen bij laadstations kunnen ontstaan door overmacht, zoals stakingen, uitsluitingen en officiële richtlijnen, maar ook door technische en andere maatregelen die moeten worden uitgevoerd op de apparatuur om te zorgen dat het correct functioneert of om de service te verbeteren (bijv. onderhoud, reparaties, software-updates aan systemen). Storingen kunnen ook veroorzaakt worden door capaciteitsgebrek voor de korte termijn in verband met piekuren.

6.4 Met betrekking tot storingen en/of afwijkingen in de levering van elektriciteit als gevolg van een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) is DCS vrijgesteld van zijn/haar betreffende verplichtingen onder de e-tron Charging Service. Dit is echter niet van toepassing wanneer DCS de levering zonder gerechtvaardigde reden onderbreekt. Op verzoek zal DCS met bekwame spoed de klant voorzien van informatie over zo'n schadelijk evenement en de oorzaak daarvan voor zover DCS zulke informatie heeft of zulke informatie met redelijke inspanningen beschikbaar kan maken.

7. Tarief; prijzen

7.1 Het tarief voor de e-tron Charging Service is afhankelijk van het overeengekomen tarief en wordt, in principe, als volgt samengesteld:

a) vast maandelijks basistarief per e-tron Charging Service-contract (afhankelijk van het afgesproken tarief), en

b) betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik van individuele oplaadprocessen bij laadstations van e-tron Charging Service Partners.

Toepasselijke prijzen voor het betreffende tarief kunnen worden gevonden in de prijslijst, die kan worden ingezien, bewaard en geprint via de website www.e-tron.charging-service.audi.

Afhankelijk van het afgesproken tarief kunnen de prijzen voor individuele oplaadprocessen (daadwerkelijk gebruik) variëren (variabel tariefsysteem). In zo'n tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende laadstation weergegeven aan de klant in de myAudi app en op www.e-tron.charging-service.audi, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar inloggegevens. Voor variabele tarieven is DCS bevoegd om de prijzen voor het daadwerkelijke gebruik van een laadstation aan te passen met het oog op de toekomst. De actuele prijzen worden weergegeven in de myAudi app en op www.e-tron.charging-service.audi. Klanten met zo'n tarief zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

7.2 Het maandelijkse basistarief wordt pas in rekening gebracht zodra het contract voor de e-tron Charging Service is gesloten of, in het geval van een wijziging aan het tarief van het maandelijkse basistarief, een dergelijk gewijzigd tarief is geactiveerd door DCS en dan op een pro rata-basis voor de rest van de eerste maand.

7.3 De betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik worden in rekening gebracht voor elk oplaadproces vanaf het begin (d.w.z. als de stekker in het oplaadpunt wordt gestoken) tot het eind (d.w.z. als de stekker uit het oplaadpunt wordt gehaald), gebaseerd op de actuele geldende prijzen in het betreffende land of bij het betreffende laadstation. Meer informatie over de prijzen voor roaming is te vinden in de prijslijst voor het betreffende tarief op www.e-tron.charging-service.audi. Oplaadprocessen worden in rekening gebracht zoals vermeld in de prijslijst voor het toepasselijke tarief (bijv. op minutenbasis voor elke aangevangen minuut of per kW/u).

7.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW. De informatie over de prijzen die van toepassing zijn in het betreffende tarief van de klant bij beëindiging van het contract, wordt per e-mail aan de klant gestuurd (zie sectie 2.5c).

7.5 In het geval dat er prijzen worden weergegeven bij een e-tron Charging Service Partner-laadstation en deze prijzen verschillen van de contractueel overeengekomen prijzen met de klant, gelden alleen de prijzen die zijn overeengekomen tussen de klant en DCS.

7.6 DCS behoudt zich het recht voor om prijzen te verlagen voor bestaande en/of nieuwe contracten in gedefinieerde tijdsperiodes en voor gedefinieerde laadstations (zie sectie 7.1b) (speciale aanbiedingen).

7.7 Een wijziging van het tarief vereist een desbetreffende overeenkomst tussen partijen; de klant kan een wijziging van het tarief aanvragen via het internet op www.e-tron.charging-service.audi.

8. Facturatie en betalingsvoorwaarden

8.1 De klant kan zijn/haar maandelijkse facturen ophalen via de e-tron Charging Service-klantaccount op www.e-tron.charging-service.audi en deze bevat een gedetailleerde lijst met oplaadprocessen in de betreffende facturatieperiode met informatie over datum, locatie en duur. De klant wordt per e-mail geïnformeerd als er een nieuwe factuur beschikbaar is.

8.2 Gemaakte kosten per kalendermaand worden in rekening gebracht, volgens de tijdens het registratieproces in de e-tron Charging Service-klantaccount gekozen betaalmethode, op de vierde werkdag van de volgende kalendermaand. Zakelijke klanten die betalen volgens factuur (zie sectie 2.4) moeten het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overmaken op de op de factuur vermelde rekening. Ondanks dat DCS ernaar streeft de e-tron Charging Service normaliter in de volgende kalendermaand te factureren, kan DCS dit niet garanderen (bijv. door late facturatie van e-tron Charging Service Partners aan DCS).

8.3 De klant kan alleen bezwaar maken tegen vorderingen van DCS als de terugvordering onbetwist is, gebaseerd op intrekking van dit contract of daartoe een juridisch bindende grondslag bestaat. De klant mag alleen betalingen opschorten als dit is gebaseerd op vorderingen die voortvloeien uit het e-tron Charging Service-contract.

8.4 Als de klant niet betaalt in overeenstemming met sectie 8.2, heeft DCS het recht om de klant te blokkeren van het gebruik van de e-tron Charging Service.

9. Internationaal roaming

Op basis van het e-tron Charging Service-contract mag de klant de oplaadkaart voor e-tron Charging Service respectievelijk de myAudi app geleverd door Audi ook in andere landen dan het land van woonplaats gebruiken. De huidige lijst met landen is te vinden op www.e-tron.charging-service.audi.

10. Contact opnemen

Voor algemene vragen over het e-tron Charging Service-product, vragen over facturen, consumentencontracten of oplaadkaarten voor e-tron Charging Service maar ook over technische problemen, vooral tijdens het laadproces heeft de klant verschillende mogelijkheden om contact op te nemen zoals omschreven onder www.e-tron.charging-service.audi.

11. Garantie

Wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing.

12. Disclaimer

12.1 In het geval van lichte nalatigheid is DCS alleen aansprakelijk als het belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) heeft geschonden, zoals die die worden gezien als specifiek opgelegd op DCS in overeenstemming met de content en het doel van het e-tron Charging Service-contract of die waarvan de uitvoering de juiste uitvoering van het e-tron Charging Service-contract en naleving waar de klant geregeld op mag vertrouwen, mogelijk maakt. Zulke aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die kan worden voorzien op het moment van het beëindigen van het e-tron Charging Service-contract.

12.2 De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, agenten en medewerkers van DCS voor enige schade die voortvloeit uit hun geringe nalatigheid wordt ook beperkt tot de mate zoals in de vorige paragraaf omschreven.

12.3 De aansprakelijkheid van DCS in het geval van kwaadwillige niet-openbaarmaking van een defect, of als gevolg van de aanname van een garantie of in overeenstemming met productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast. Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van kwade opzet, grove nalatigheid, overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

12.4 DCS is geen operator van de laadstations en is niet aansprakelijk als operator. De klant erkent dat in geval van storing of onregelmatigheden in de levering van elektriciteit door een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) er vorderingen tegen de operator of het distributienetwerk kunnen zijn; DCS zal op verzoek claims en rechten tegen de operator van het distributienetwerk toewijzen en overdragen met betrekking tot een schade van de klant.

13. Informatie met betrekking tot bescherming van gegevens

13.1 DCS levert de e-tron Charging Service aan de klant en is verantwoordelijk als verwerkingsverantwoordelijke voor de betreffende dataverwerkingsactiviteiten. De verzamelde persoonlijke gegevens in verband met het aangaan van een e-tron Charging Service-contract of levering van de e-tron Charging Service worden verwerkt in een e-tron Charging Service-contract, om de klant in staat te stellen de e-tron Charging Service te gebruiken (bijv. opladen bij een laadstation) en om de e-tron Charging Service te factureren aan de klant. (Art. 6(1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming ‘AVG’). In verband met het aangaan van een e-tron Charging Service-contract worden de volgende soorten gegevens verwerkt:

  • contactgegevens (bijv. achternaam, voornaam, adres, e-mailadres)

  • accountgegevens (bijv. e-tron Charging Service-inlogaccount, betalingsgegevens)

  • voertuiggegevens (VIN)

De contractuele gegevens worden automatisch verwijderd na het verstrijken van het e-tron Charging Service-contract; financiële transacties worden na 10 jaar verwijderd in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

Voor de doeleinden van het leveren van de e-tron Charging Service door DCS wordt de volgende (indien vereist, persoonlijke) gegevens verwerkt (Art. 6 (1) (b) AVG):

  • een individueel identificatienummer dat is toegewezen aan de oplaadkaart voor e-tron Charging Service respectievelijk het authenticatiemiddel dat wordt gebruikt door de klant bij een laadstation

  • de oplaaddetails met de oplaadsessies uitgevoerd door de klant.

  • de locatie van het laadstation waar de oplaadbeurten plaatsvonden en de locatie van de klant (de locatie alleen voor zover een e-route service wordt aangeboden en voor zover de klant de GPS-functie in de myAudi app geleverd door Audi AG heeft ingeschakeld).

Als de klant de myAudi app geleverd door Audi AG gebruikt, worden de klantengegevens overgedragen van Audi AG naar DCS of vice versa via de myAudi app voor zover dit noodzakelijk is om de e-tron Charging Service te gebruiken via de myAudi app.

Ondanks dat de aanlevering van deze gegevens niet noodzakelijk is voor het aangaan van het e-tron Charging Service-contract, kan DCS u niet de betreffende service leveren als deze gegevens niet worden aangeleverd en verwerkt. De verwerkte persoonlijke gegevens worden automatisch na 90 dagen verwijderd, behalve wanneer deze voor de levering van een bepaalde service langer nodig zijn.

13.2 Als onderdeel van de uitvoering van het e-tron Charging Service-contract gaan wij contracten aan met serviceproviders in die alleen persoonlijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met onze instructies.

13.3 Naast de levering van de e-tron Charging Service worden de verzamelde gegevens onder 13.1 ook verwerkt voor kwaliteitsborgingsdoeleinden van de e-tron Charging Service die worden aangeboden door DCS en voor de ontwikkeling van nieuwe gerelateerde services van DCS. Deze verwerkingsactiviteiten dienen als legitieme belangen van DCS om te voldoen aan de hoge standaarden die door onze klanten worden opgelegd aan bestaande services en om in staat te zijn om aan toekomstige wensen van onze klanten te voldoen door de ontwikkeling van nieuwe services (Art. 6(1)(f) AVG). Om de privacy van onze klanten te beschermen, worden de gegevens onder deze 13.2 alleen verwerkt op een manier dat ze niet direct herleidbaar zijn naar de klant.

13.4 Als u apart uw toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt zoals omschreven in de toestemmingsverklaring, bijv. voor marketingdoeleinden en/of marktonderzoek en indien van toepassing worden bekendgemaakt aan derde partijen (Art. 6(1)(a) AVG). Verdere details zijn te vinden in de betreffende toestemmingsverklaring, die op ieder gewenst moment kan worden ingetrokken.

13.5 Daarnaast verwerkt DCS persoonlijke gegevens als het daartoe de wettelijke plicht krijgt (Art. 13(1)(c), Art. 6(1)(c) AVG). DCS kan bijvoorbeeld verplicht zijn om persoonlijke gegevens openbaar te maken aan overheidsautoriteiten of andere derde partijen.

13.6 Wij beveiligen uw gegevens met ultramoderne technologie. De volgende veiligheidsmaatregelen worden bijvoorbeeld gebruikt om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik of enige andere vorm van ongeautoriseerd verwerken:

  • toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot slechts een aantal geautoriseerde personen voor specifieke doeleinden;

  • verzamelde gegevens worden alleen versleuteld verstuurd;

  • daarnaast wordt toegang tot deze IT-systemen constant bewaakt om misbruik in een vroeg stadium waar te nemen en af te wenden.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zo lang als noodzakelijk is voor het betreffende doel. Als gegevens voor meerdere doeleinden worden verwerkt, worden zij automatisch verwijderd of opgeslagen op een manier die niet direct herleidbaar is naar u, zodra het laatste gespecificeerde doel is bereikt.

13.7 U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, om rectificatie/verwijdering of verwerkingsbeperking te vragen, bezwaar te maken tegen verwerking door contact op te nemen met DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Duitsland, telefoon: +32 (0) 78 259 044, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Als u van mening bent dat wij uw zorgen of klachten met betrekking tot het verwerken van gegevens niet serieus nemen, kunt u ook contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

13.8 Als dataverwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming op ieder gewenst moment voor intrekken, met effect voor de toekomst. Neem hiervoor contact op met DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Duitsland, telefoon: +32 (0) 78 259 044, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com).

14. Plaats van jurisdictie, bemiddeling en toepasselijk recht

14.1 Het e-tron Charging Service-contract en alle juridische relaties gebaseerd op deze AV zijn onderhevig aan Duitse recht; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is niet van toepassing. Als de klant een consument is, gelden verplichte consumentenbeschermingsregelgevingen van de staat waarin de consument woont boven het Duitse recht, als deze gunstiger zijn voor de consument.

14.2 De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle vorderingen voortvloeiend uit relaties met bedrijfseigenaren of bedrijven onder openbare wet is München, Duitsland. Als de klant een consument is en zijn/haar verblijfplaats of gewoonlijke verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland bevindt mag hij/zij ook een vordering in het land van verblijf indienen. Vorderingen van DCS tegen een consument kunnen enkel in het land van verblijf van de consument worden ingediend.

14.3 De Europese Commissie biedt een online dispuutoplossingsplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u iets onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

14.4 DCS neemt niet deel aan een procedures voor de oplossing van geschillen voor een consumentengeschillencommissie en is niet verplicht dit te doen.

Laatste revisie: December 2018


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan:

Digital Charging Solutions GmbH

Lyonel-Feininger-Straße 26

80807 München, Duitsland

Tel: +32 (0) 78 259 044

E-Mail: contact-be@charging-service.audi


Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de e-tron Charging Service diensten herroep/herroepen:
Nummer e-tron Charging Service contractBesteld opNaam/Namen van de consument(en)Adres consument(en)DatumHandtekening van de consumenten(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)